Medlemmarnas framställningar till höstmötet

Syyskokousyleisöä

Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls 19.11.2022. Medlemmarna kan göra framställningar till höstmötet. De skriftliga framställningarna jämte motiveringar och underskrifter bör inlämnas senast 15.9.2022. Framställningen ska vara undertecknad av minst 10 medlemmar. Framställningarna sänds till styrelsen på adressen hallitus ät sral punkt fi eller SRAL, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media