Val av av förbundets ordförande och styrelsemedlemmar år 2022

Vid Finlands Radioamatörförbunds höstmöte 2022 väljs förbundets ordförande för en tvåårsperiod och två styrelseledamöter för en treårsperiod. Styrelseledamöterna Tiina Nikumaa, OH8BBO, och Mikael Nousiainen, OH3BHX, står i tur att avgå.

Kandidatnomineringen avslutas den 7 oktober

Varje medlem i förbundet har rätt att skriftligen begära av valberedningen att deras kandidat tas upp på den inför valet upprättade kandidatlistan. Det skriftliga förslaget ska innehålla kandidatens efternamn och alla förnamn samt innehålla tt av kandidaten undertecknat bifall om att vara kandidat. Förslag på kandidater till valen begärs in till valberedningens sekreterare senast den 7 oktober 2022 klockan 14.00.

Kandidaterna kan inlämna presentationsmaterial för valen. Presentationsmaterialet ska vara inlämnat till förbundets kansli senast den 7 oktober 2022.

Kandidatpresentationerna kommer att publiceras på förbundets valsida.

Röstningssätten är elektronisk röstning och röstning på höstmötesplatsen

Elektronisk röstning sker via internetsidan. För att legitimera dig för elektronisk röstning måste du ha en giltig e-postadress och/eller mobiltelefonnummer i medlemsregistret. Du kan kontrollera dina uppgifter genom att kontakta förbundets kansli antingen via e-post toimisto ät sral.fi eller per telefon på (09) 562 5973.

Instruktioner för elektronisk röstning kommer att publiceras på förbundets valsida. Omröstning kommer att hållas 3 -16 november 2022. Det går även att rösta på höstmötesplatsen den 19 november 2022.

Röstlängd

Valförteckningen över de röstberättigade kan kontrolleras hos valberedningens sekreterare på förbundets kansli efter den 26 september 2022. Listan omfattar alla enskilda medlemmar och klubbar, som styrelsen har godkänt som medlemmar i förbundet senast den 24 september 2022 och som har betalat sin sista förfallna medlemsavgift i sin helhet.

Mer information om valen finns på förbundets valhemsida.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media