Liiton puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalit 2022

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2022 valitaan liiton puheenjohtaja kahden vuoden kaudeksi sekä kaksi hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Tiina Nikumaa, OH8BBO, ja Mikael Nousiainen, OH3BHX.

Ehdokasasettelu päättyy 7.10.

Jokaisella Liiton jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää vaalivaliokunnalta ehdokkaansa ottamista vaalia varten laadittavaan ehdokaslistaan. Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet ja siinä on oltava ehdokkaan allekirjoittama vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi. Ehdotukset ehdokkaiksi vaaleihin pyydetään toimittamaan 7.10.2022 klo 14.00 mennessä Liiton toimistoon vaalivaliokunnan sihteerille.

Ehdokkaat voivat toimittaa vaaleja varten esittelyaineiston. Esittelyaineisto tulee toimittaa 7.10.2022 Liiton toimistoon.

Ehdokasesittelyt tullaan julkaisemaan Liiton vaalisivulla.

Äänestystapoina sähköinen äänestäminen ja syyskokouspaikalla äänestäminen

Sähköinen äänestys tapahtuu Internet-sivun kautta. Sähköisen äänestyksen tunnistautumista varten jäsenrekisterissä on oltava toimiva sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero. Tietonsa voi tarkistaa ottamalla yhteyttä Liiton toimistoon joko sähköpostitse toimisto ät sral.fi tai puhelimella (09) 562 5973.

Sähköisen äänestyksen ohjeet tullaan julkaisemaan Liiton vaalisivulla. Äänestys pidetään 3.11.-16.11.2022. Äänestäminen on mahdollista myös syyskokouspaikalla 19.11.2022.

Vaaliluettelo

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnan sihteeriltä Liiton toimistosta 26.9.2022 jälkeen. Luettelossa ovat kaikki henkilöjäsenet ja kerhot, jotka hallitus on 24.9.2022 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Lisätietoa vaaleista löytyy Liiton vaalisivustolta.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media