Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 35/2022, 10.9.2022


Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 11.9.2022 kl. 15.00 på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Val av förbundets ordförande och styrelsemedlemmar
Sökande av rättigheter att arrangera höstdagarna och höstmötet 2022
Medlemmarnas petitioner till höstmötet
Sökande av rättigheter att arrangera förbundets sommarläger år 2023 och 2024
Anmälan till Polar 2022 lägret
Nyaste numret av tidningen Radioamatööri är ett temanummer om DX-verksamhet
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit arrangerar en radioamatörkurs som när-/distansstudier
MPK:s radioamatörkurs som distanskurs
Tävlings- och DX-nyheter
Nästa bulletin

Val av förbundets ordförande och styrelsemedlemmar

Under Förbundets höstmöte 2022 väljs en ordförande till Förbundets för en tid på två år samt två styrelsemedlemmar för en treårig period. Alla medlemmar i Förbundet kan av valkommittén be om att deras kandidater tas med i kandidatlistan. Förslagen begärs levereras till Förbundets kansli t.o.m. 7.10 kl. 14.00. De skriftliga förslagen ska omnämna kandidatens fullständiga namn, dvs. efternamn och samtliga förnamn och förslaget ska innehålla en underteckning av den förslagna kandidaten om att denne ger sitt samtycke att ställa upp som kandidat. Kandidatpresentationerna publiceras på Förbundets valsidor.

Röstningssätten är elektronisk omröstning under tiden 3-16.11 samt röstning på höstmötesplatsen 19.11.2022.

För att kunna identifiera dig i den elektroniska omröstningen bör medlemsregistret innehålla en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Det går att kontrollera sina uppgifter genom att kontakta Förbundets kansli.

Valförteckningen över röstberättigade finns att ses på Förbundets kansli efter 26.9. I förteckningen finns alla som t.o.m. 24.9.2022 godkänts som medlemmar i förbundet och som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Mer information om valet finns på Förbundets valsidor, www.sral.fi/vaalit2022.

Sökande av rättigheter att arrangera höstdagarna och höstmötet 2022

Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 19.11.2022. För evenemanget söks en arrangör bland medlemsklubbarna. Det finns möjlighet att arrangera Höstdagar kring Höstmötet. Under dessa dagar hålls presentationer och träffar och eventuellt lopptorg. Programmet kan fritt fastställas av arrangören.

Ansökningarna om rättigheterna att arrangera Höstmötet eller Höstdagarna sänds till adressen toimisto snabela sral punkt fi eller levereras till Förbundets kansli. Sista ansökningsdag är 19.9.2022.

Medlemmarnas petitioner till höstmötet

Medlemmarna kan göra petitioner till höstmötet år 2022, dessa bes sändas skriftligt jämte motiveringar och underteckningar t.o.m. den 15.9.2022. Petitionen ska minst undertecknas av tio medlemmar. Petitionerna sänds till styrelsen på adressen hallitus snabela sral punkt fi eller levereras till Förbundets kansli. Sista ansökningsdag är 19.9.2022.

Sökande av rättigheter att arrangera förbundets sommarläger år 2023 och 2024

Är er klubb intresserad av att ordna Förbundets sommarläger? Nu söks arrangörer för Förbundets sommarläger år 2023 och 2024. Intresserade klubbar ombeds sända Förbundets styrelse en skriftlig ansökan, ur vilken framgår lägerplats, tidpunkt, uppskattning över kostnader och därtill ges en utredning över den arrangerande klubbens eller de arrangerande klubbarnas förutsättningar att sköta uppdraget.

Ansökningarna i fråga om arrangörsrättigheterna sänds till adressen toimisto snabela sral punkt fi eller levereras till Förbundets kansli. Sista ansökningsdag för sommarlägren är 31.10.2022.

Anmälan till Polar 2022 lägret

Förbundets ungdomsteam och Lounais-Suomen Partiopiiri ordnar i samarbete ett POLAR-läger för unga i Leirisalo, Kimitoön 14-16.10.2022. Lägrets tema är JOTA-JOTI och på lägret finns möjlighet att stifta bekantskap med olika formera av radioamatör- och scoutverksamheter. Lägret riktar sig i första hand till 15-28 åriga unga ungdomsmedlemmar i SRAL och personer i samma ålder som har intresse av radioamatör- eller radioscoutverksamhet. Det går även att komma som dagsbesökare till lägret. Mer information och frågor till adressen nuoriso snabela sral punkt fi.

Anmälningen är öppen fram till 30.9. Välkomna på läger!

Mer information och anmälningsblankett finns på Förbundets ungdomssidor.

Nyaste numret av tidningen Radioamatööri är ett temanummer om DX-verksamhet

Tidningen Radioamatööri har postats denna vecka. Tidningen har DX-verksamhet som tema och inkluderar artiklar om bl.a. tävlingsstationen AH0K, användningen av sändarslaget FT8 i DX-verksamheten samt Artos, OH2KW, minnen från den egna DX-karriären.

Tidningen finns att läsas även i digital version på medlemssidorna under members.sral.fi. Ifall du behöver anvisningar eller hjälp med att ladda den digitala tidningen, ta kontakt med Förbundets kansli.

Du kommer väl ihåg att du genom att svara på enkäten som hittas på Förbundets webbsidor även kan beställa tidningen Radioamatööri för återstoden av året i digitalt format eller istället för en tryckt tidning enbart som digital tidning.

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit arrangerar en radioamatörkurs som när-/distansstudier

Keski-Uudenmaan Radioamatöörit OH2AP ordnar en kurs som preparerar inför radioamatörexamen genom en distans-/närkurs som startar 13.9. Platsen för närstudier är i Träskända. Under kursen skapas förtrogenhet med behörighetsexamen för elementärklass och i slutet av kursen finns möjlighet att delta i behörighetsexamen.

Mer information från klubbens webbsidor oh2ap.fi och per e-post oh2ap snabela sral punkt fi.

MPK:s radioamatörkurs som distanskurs

MPK ordnar en radioamatörkurs som distanskurs under tiden 21.9 – 16.11.2022. Det går att anmäla sig till kursen fram till 7.9. Mer information om kursen från MPK:s utbildningskalender på adressen mpk.koulutuskalenteri.fi.

Tävlings- och DX-nyheter

Onsdagen den 7.9 ordnades den första en timme långa inhemska FT8-tävlingen. På banden hördes strax under 40 stationer, däribland även en OI-station. Nästa FT8-testtävling ordnas onsdagen 5.10 kl. 18-19. Tävlingsreglerna och WSJT-X anvisningarna hittar du på förbundets webbsidor.

Detta veckoslut tävlas WAR DX Contest SSB-del. För de som är intresserade av telegrafi erbjuds FOC QSO Party, som inte är någon egentlig tävling, utan en aktivitet som pågår ett dygn för FOC-medlemmarna och andra CW-aktiva.

I fråga om DX-peditioner är åtminstone följande aktiviteter att vänta inkommande vecka: ZL7/K5WE Chatham Island, A35JP Ronga och 4W/JH2EUW Timor Leste, där sistnämnda avslutar sin expedition efter inkommande vecka.

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 18.9.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletinen sammanställdes av: Ronja Iso-Heiko.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media