Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 36/2022, 17.9.2022


Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 18.9.2022 klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

INNEHÅLL
Val av förbundets ordförande och styrelsemedlemmar
Ansökan om rättigheterna att arrangera förbundets sommarläger åren 2023 och 2024
Medlemsklubbarna erbjuds informations-, presentations- och utställningshjälp
Anmälan till Polarlägret 2022 är öppen
Tidningen Radioamatööri och nordiska radioamatörtidningar finns att läsas på medlemssidorna
Virtuellt seminarium ”QSO Today” 17-18.9
OJ/UT5UY är QRV från Märket fr.o.m. 17.9
Kom med i en kommunikationsövning 18-19.11
Tävlings- och DX-nyheter
Nästa Bulletin

Val av förbundets ordförande och styrelsemedlemmar 2022

Under Förbundets höstmöte 2022 väljs en ordförande till Förbundets för en tid på två år samt två styrelsemedlemmar för en treårig period. Alla medlemmar i Förbundet kan av valkommittén be om att deras kandidater tas med i kandidatlistan. Förslagen begärs levereras till Förbundets kansli t.o.m. 7.10 kl. 14.00. De skriftliga förslagen ska omnämna kandidatens fullständiga namn, dvs. efternamn och samtliga förnamn och förslaget ska innehålla en underteckning av den förslagna kandidaten om att denne ger sitt samtycke att ställa upp som kandidat. Kandidatpresentationerna publiceras på Förbundets valsidor.

Röstningssätten är elektronisk omröstning under tiden 3-16.11 samt röstning på höstmötesplatsen 19.11.2022.

För att kunna identifiera dig i den elektroniska omröstningen bör medlemsregistret innehålla en fungerande e-postadress och/eller mobiltelefonnummer. Det går att kontrollera sina uppgifter genom att kontakta Förbundets kansli.

Valförteckningen över röstberättigade finns att ses på Förbundets kansli efter 26.9. I förteckningen finns alla som t.o.m. 24.9.2022 godkänts som medlemmar i förbundet och som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet.

Mer information om valet finns på Förbundets valsidor, www.sral.fi/vaalit2022.

Sökande av rättigheter att arrangera höstdagarna och höstmötet 2022

Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls lördagen 19.11.2022. För evenemanget söks en arrangör bland medlemsklubbarna. Det finns möjlighet att arrangera Höstdagar kring Höstmötet. Under dessa dagar hålls presentationer och träffar och eventuellt lopptorg. Programmet kan fritt fastställas av arrangören. Ansökningstiden går ut inkommande måndag 19.9.

Ansökan om rättigheterna att arrangera förbundets sommarläger åren 2023 och 2024

För de kommande årens sommarläger söks nu arrangörer bland Förbundets medlemsklubbar. De intresserade klubbarna beds sända Förbundets styrelse en skriftlig ansökan, där lägerplats, tidpunkt, uppskattning om kostnader samt en utredning över den arrangerande klubbens, eller de arrangerande klubbarnas, förutsättningar att sköta uppgiften framgår.

Ansökningarna om rättigheterna att arrangera sommarlägren sänds på adressen toimisto ät sral punkt fi eller levereras till Förbundets kansli. Den sista ansökningsdagen är 31.10.2022.

Medlemsklubbarna erbjuds informations-, presentations- och utställningshjälp

Medlemsklubbar, nu kan ni anmäla era aktuella evenemang och radioamatörkurser till Förbundets kansli, som gärna hjälper till i informeringen bl.a. genom att uppdatera material till Förbundets webbsidor, dela informationen på Förbundets sociala medier och genom att meddela om dessa i bulletinen. För de radioamatörkurser ni ordnar kan ni även begära att Förbundets marknadsföringsteam kommer och presenterar Förbundets verksamhet och hobbyn överlag. Mer information fås från kansliet.

Anmälan till Polarlägret 2022 är öppen

Förbundets ungdomsteam och Scoutkåren i Sydvästra Finland arrangerar i samarbete ett Polarläger för ungdomar i Leirisalo, Kimitoön 14-16.10.2022. Lägrets tema är JOTA-JOTI och under lägret finns möjlighet att stifta bekantskap med olika radioamatör- och scoutverksamheter. Lägret riktar sig primärt till 15-28 åriga ungdomsmedlemmar i SRAL samt till de som är intresserade av radioamatör- och radioscoutverksamheten. Till lägret går det även att komma som dagsbesökare. Mer information ger och frågor kan ställas till nuoriso är sral punkt fi.

Anmälningen är öppen t.o.m. 30.9. Välkomna på läger!

Tidningen Radioamatööri och nordiska radioamatörtidningar finns att läsas på medlemssidorna

Tidningen Radioamatööri och tidningarna från de övriga nordiska radioamatörförbunden finns att läsas på medlemssidorna under members.sral.fi i digitalt format. Ifall du behöver anvisningar eller hjälp för att ladda de digitala tidningarna, ta kontakt med Förbundets kansli.

Materialdeadline till nästa nummer av tidningen Radioamatööri är onsdagen 21.9. Materialet bes sändas till adressen ra-lehti ät sral punkt fi.

Virtuellt seminarium ”QSO Today” 17-18.9

Detta veckoslut ordnas ett det amerikanska ”QSO Today Virtual Ham Expo”. Det är fråga om ett virtuellt seminarium som erbjuder ett tiotal presentationer av hög kvalitet från radioamatörhobbyns olika delområden. Inträdesavgiften till seminariet är tio US dollar. Tidtabellen för seminariet är anpassat för de amerikanska tidszonerna och evenemanget öppnas lördagen 17.9 kl. 18.00 finsk tid. Mer information från arrangörens webbsidor på adressen www.qsotodayhamexpo.com.

OJ/UT5UY QRV från Märket fr.o.m. 17.9

Den ukrainska flyktingen, radioamatör Alex, UT5UY, har arrangerat ett NGU award, vars bokstavsförkortning kommer från orden ”Never Give Up”. NGU-awardet kan fås genom att hålla kontakter med honom från OH-, OH0- och OJ0-länderna. Från och med denna lördag är Alex aktiv med anropet OJ/UT5UY från Märket och är aktiv i en veckas tid. I tillägg till de redan hållna OH- och OH0-operationer kommer nya aktiviteter även från dessa. QSL via hans OH5UY anrop. Mer information från DX World punkt net sidorna.

Kom med i en kommunikationsövning 18-19.11

Pohjois-Karjalan radiokerho ry ordnar en kommunikationsövning 18-19.11.2022 genom stöd av MPK Savo-Karjalan Joensuun koulutuspaikka. Under övningen trafikeras på HF-, VHF- och UHF-frekvenser runtom Finland. Ifall du kommer till ledarstationen blir du lärd installation och användning av programvaran för digitala sändarslaget genom handledning under kommunikationsövningen.

Anmälningar till övningen t.o.m. 3.11. Mer information från MPK:s webbsidor och från Tommi, OH7JJT. Välkomna med!

Tävlings- och DX-nyheter

Då SAC Contest detta veckoslut inhiberats fokuserar de internationella tävlingarna på högre frekvenser. Månkontakter hålls och tävlas i ARRL EME Contest 50 MHz och högre frekvenser- För HF-tävlare erbjuds flertalet QSO-Partyn för olika amerikanska delstater, och dessa varar några timmar per aktivitet.

Denna och inkommande vecka pågår fler DX-peditioner. ZL7/K5WE har varit aktiv i en veckas tid från Chatham Island och fortsätter sin expedition fram till medlet av nästa vecka. FH/OK1M Mayotte har precis inlett en pedition som varar fram till slutet av nästa vecka. VQ9SC Chagos Island förväntas komma igång under detta veckoslut och är aktiv under två månaders tid.

Nästa bulletin

Nästa bulletin blir läst från OH6A söndagen 25.9.2022 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

Bulletin sammanställdes av Ronja Iso-Heiko.
Bulletinen översattes av Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media