Radioamatööri 7-8/2022 utkommer som dubbelnummer

Radioamatööri-tidningen nr 7-8/2022 postas i dag 25 oktober. I tidningen redogör Markku OH2RA och Turre OH2BV för hur man bygger en förkortad vertikal och Reijo OH8OJ betraktar samma tema ur lite mera teoretisk synvinkel. Timo OH1TH i sin tur berättar om ILMARI-ballongernas historia, och Kille OH2CX belyser de finländska radioamatörtidningarnas förflutna.

Årets sista tidning är ett dubbelnummer. Tidningen kan läsas av medlemmarna också på medlemssidorna: members.sral.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media