Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga höstmöte 2022

Finlands Radioamatörförbund kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte lördagen den 19 november 2022 klockan 12:00. Mötesplatsen hålls i VALO Hotel & Works utrymmen i Brunakärr, Helsingfors. Adress: Mannerheimvägen 109, 00280 Helsingfors. Platsen kan lätt nås med spårvagn och buss. Anmälan till höstmötet börjar på mötesplatsen en timme före mötet, dvs. klockan 11:00.

Det är också möjligt att delta i mötet på distans. Man bör i så fall anmäla sig till mötet senast 13.11.2022. Anmälan via förbundets webbsidor på adressen www.sral.fi/syyskokous-2022.

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden och styrelsens förslag till stadgeändring. Stadgeändringens huvudsaklig innehåll gäller en övergång till endast ett årsmöte i stället för två årsmöten, tidtabellen för färdigställandet av förbundets bokföringen samt valet av förbundets funktionärers ersättere och ungdomsmedlem.

Mötesmaterial och instruktioner finns tillgängliga före mötet på förbundets webbplats: www.sral.fi/syyskokous-2022.

Klubbarnas representanter och delegater bör uppvisa en undertecknad fullmakt i samband med anmälan. De medlemmar i förbundet som har betalat sin medlemsavgift för år 2022 till fullo har rösträtt vid mötet.

Observera: Man kan även på mötesplatsen rösta i valen av förbundets ordförande och styrelsemedlemmar. Röstningen börjar 2,5 timmar före mötets början (kl. 9.30) och avslutas en halv timme innan mötets början (kl. 11.30).

Välkommen!

Finlands Radioamatörförbund rf:s styrelse och personal

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media