Kee Eriksson OJ0MA var Mr. Märket

Karl-Erik ”Kee” Eriksson dog vid 83 års ålder den 19 december. Han föddes i Saltvik kommun på Åland den 4.2.1939. Där bodde också Kee största delen av sitt liv. Han gifte sig år 1961 med Karin (f. Månsson) och de fick två barn, en dotter och en son. Familjens hus byggdes år 1967 och till julen kunde familjen flytta in i sitt eget nya hem. Kee blev änkling år 1970 då Karin avled i en sjukdomsattack. Efter detta skötte han ensam sina barn och uppfostrade dem till vuxen ålder. År 1999 träffade Kee Ann-Kristin (f. Scott). År 2000 gifte de sig. I samband ed giftermålet flyttade Ann-Kristin till Kee i Saltvikshemmet, där de bodde tillsammans i 22 år.

Som tonåring arbetade Kee som butiksbiträde i Åbo- och Stockholmstrakten. Han gick i Liikemiesten Kauppaopisto i Helsingfors och bodde i Helsingfors sammanlagt ungefär fem år tills han flyttade till Märket som fyrvaktarvikarie, därtill rekommenderad av sin far, fyrmästare Ragnar Eriksson. Han fick platsen fast han inte hade sjömanserfarenhet. Han far behövde hjälp bl.a. med bokföringen.

Odaterat foto på Kee Eriksson. Från Kee’s album.
Odaterat foto på Kee Eriksson. Från Kee’s album.

Kee återvände ännu till uppgifter inom handeln i Mariehamn men år 1965 fick han en ordinarie plats på fyren Märket. Det blev också den plats som mest präglat hans liv. Några månader före automatiseringen av fyren år 1977 började han som lotskutterförare på Nyhamns lotsplats på Åland och fortsatte där till sin pensionering år 1997.

PÅ somrarna gästade Kees familj och andra släktingar tidvis honom på Märket. Där arbetade också hans far och farbror samt andra kolleger på fyren. Han kunde vara på fyren utan att tala med sin far på långa tider, utan att vara osams med honom. Ensamheten plågade inte honom på något sätt berättade han i sin biografifilm Märkets fyrvaktare. Kee bodde i Märkets lilla vindsrum, där också hans radioamatörutrustning rymdes.

Från Kee’s album.
Från Kee’s album.

I slutet på 1960-talet hittade radioamatörerna Märket och hittade på att man av Märket kunde göra ett skilt radioamatörland. Detta gjorde man också. Också Kee blev ivrig med radioamatörverksamheten och började skapa en brand av Märket – och också litet av sig själv. Han publicerade eftersökta RA-kort som skickades till dem som fått en förbindelse. Så blev Kee känd runt om i världen. Han kan ha varit den bäst kända ålänningen under sin livstid.

När boken Finlands Fyrar publicerades hösten 1999 och utlöste fyrboomen i Finland ”hittades” Kee och inbjöds till Helsingfors. Han uppträdde bl.a. i morgon-TV tillsamman med en annan fyrlegend Seppo Laurell. Finlands Fyrsällskap, som grundandes år 2003, fick av Kee hans 8 mmm filmer till användning och de digitaliserades. När boken om Märkets historia publicerades i oktober 2015 var Kee hedersgäst och med på sällskapets turné.

Kee förstod redan tidigt att Märkets bemanning kommer att upphöra och att hans uppgift kommer att vara att vara att förmedla Märkets enastående historia till kommande släktled, såväl fyrentusiaster som radioamatörer.

Kee började fullgöra sitt värv redan i början på 1970-talet bl.a. genom att skaffa en 8 mm smalfilmskamera med vilken han filmade de viktigaste händelserna och fenomenen på Märket. Han uppträder också själv på filmerna. Filmerna som tagits av Kee var en central källa i den biografifilm om honom från 2015 som publicerades samtidigt med Märket-historieboken.

Från Kee’s album.
Från Kee’s album.

Kee gav osjälviskt av sin tid åt fyrentusiaster och radioamatörer. Efter stängningen av fyren var han med om många radioamatörutfärder till Märket som i praktiken var övergiven. Därvid såg han också Märkets gradvisa förfall, som överraskande avbröts då Finlands Fyrsällskap kom till ön år 2006. Kee var med bl.a. i den internationella fyrkonferensen i Mariehamn år 2009 och berättade om Märket, ock också efter det, alltid när han blev ombedd. Kees vilja att hjälpa synts också i välgörenhetsarbetet på Åland. Kee var en älskad, anspråkslös man som saknas, förutom av de närstående, en stor skara vänner samt fyr- och radioamatörentusiaster.

Kee Eriksson, Märket 2015.
Kee Eriksson, Märket 2015.

Rainer Eriksson
Pekka Väisänen

Skribenterna är Kee Erikssons bror och en entusiast på området som specialiserat sig på dokumentering av fyrhistorien och Kee Erikssons vän sedan många år tillbaka.

Originalartikel: https://www.majakkaseura.fi/kee-eriksson-var-mr-market/?lang=sv

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media