Examinatorernas befogenheter har specificerats

Examinatorns geografiska befogenheter har specificerats. Examinatorn arbetar fortfarande i första hand inom det geografiska område som hen tilldelats, men examinatorn kan även från fall till fall ta emot examina utanför det egna området. Om exempelvis en examinator som är utsedd för huvudstadsregionen är på semester i en annan del av Finland, kan hen efter eget gottfinnande ta emot prov under sin semester.

Ändringen träder i kraft den 1 juli 2023. Syftet med förändringen är att förbättra examinandens möjligheter att delta i behörighetsprov på plats och tid som passar honom eller henne.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media