Pätevyystutkijan toimivaltuuksia tarkennettu

Pätevyystutkijan maantieteellisiä toimintavaltuuksia on tarkennettu. Pätevyystutkija toimii edelleen ensisijaisesti hänelle määrätyllä maantieteellisellä alueella, mutta pätevyystutkija voi tapauskohtaisesti ottaa tutkintoja vastaan myös oman alueensa ulkopuolella. Esimerkiksi, jos pääkaupunkiseudulle määrätty pätevyystutkija on lomamatkalla muualla Suomessa, hän voi oman harkintansa mukaan ottaa tutkintoja vastaan lomamatkansa aikana.

Muutos tulee voimaan 1.7.2023 alkaen. Muutoksen tarkoitus on parantaa tutkittavan mahdollisuuksia osallistua pätevyystutkintoihin hänelle sopivassa paikassa ja ajankohtana.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media