Förbundets vårmöte 2023 – handlingarna och deltagaranvisningarna har uppdaterats

Finlands Radioamatörförbund rf. kallar sina medlemmar till det ordinarie vårmötet. Mötet kommer att hållas lördagen den 30 september 2023 kl 13:00. Mötesplatsen är Jyväskylä universitets Agorabyggnad på adressen Mattilanniemi 2, Jyväskylä. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 12:00.

Möteskallelsen, handlingarna och deltagandeinstruktioner finns på Förbundets hemsida

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media