Liiton kevätkokous 2023

Suomen Radioamatööriliitto SRAL:in hallitus toteaa, että kevätkokouksen 20.5.2023 koollekutsumisessa on ilmennyt laillisuusongelma. Ongelma liittyy etäkokouksen etukäteisilmoittautumiseen, josta ei ole SRAL:in säännöissä mainintaa. Voimassaoleva Yhdistyslaki kuitenkin edellyttää tätä, minkä johdosta kokous ei ole laillisesti kokoonkutsuttu.

Vuoden 2023 kevätkokous järjestetään myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ajankohtana.

Suomen Radioamatööriliiton hallitus

Kokouksessa käsiteltävät esitykset

Myöhemmin järjestettävässä kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä liiton hallituksen esitykset, joita ovat

  1. sääntömuutosesitystä ei käsitellä, koska työ on vielä kesken esitys Liiton sääntöjen ja vaalijärjestyksen muuttamiseksi yhden vuosikokouksen järjestelmään siirtymiseksi,
  2. jäsenmaksun korotus 74 e sekä jäsenmaksuun tuleva pdf-lehtialennus 5 e painetusta lehdestä luopuville alkaen 1.1.2024 ja
  3. OT-alennuksen myöntäminen 25% jäsenmaksusta OT-alennukseen oikeutetuille uusille hakijoille alkaen 1.6.2023.

Lisäksi käsitellään määräaikaan mennessä saadut, vähintään 10 jäsenen kannattamat esitykset.

Kokouksessa myönnetään tunnustuspalkintoja ansioituneille Liiton jäsenille.

Äänestäminen kokouksessa

Kerhojen edustajien ja valtuutettujen tulee esittää allekirjoitettu valtakirja ilmoittautumisen yhteydessä. Kokouksessa on äänioikeus niillä Liiton jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2023 jäsenmaksun kokonaisuudessaan.

Tervetuloa!

Suomen Radioamatööriliitto ry:n hallitus ja henkilökunta.

Kokousmateriaalit

Kokousmateriaalia täydennetään myöhemmin pidettävään kevätkokoukseen.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media