Förbundets vårmöte 2023

UPPDATERING: Till skillnad från tidigare kommunikation är anmälan till mötet via fjärranslutning öppen fram till mötets början, så länge det är tekniskt möjligt.

Inbjudan till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga vårmöte

Finlands Radioamatörförbund rf. kallar sina medlemmar till det ordinarie vårmötet. Mötet kommer att hållas lördagen den 20 maj 2023 kl 12:00.

Mötesplatsen är ”VALO Hotel & Work” i Brunakärr, Helsingfors på Mannerheimvägen 109. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet kl. 11:00.

Du kan delta i vårmötet på mötesplatsen eller på distans. Om du deltar på distans måste du registrera dig till mötet före mötets början med detta formulär.

Mötesmaterialet publiceras före mötet, se nedan på sidan.

Vänligen läs anvisningarna för förfaringsprocedurerna så att mötet förlöper smidigt!

Ärenden som behandlas på mötet

Mötet behandlar stadgeenliga ärenden och förbundsstyrelsens förslag, som är

1. Förslaget om ändring av förbundets stadgar behandlas inte eftersom arbetet ännu är på hälft

motion om att ändra förbundets stadgar och valförfarande för att övergå till systemet med ett årsmöte,

2. en höjning av medlemsavgiften till 74 e och en pdf-tidningsrabatt på 5 e i medlemsavgiften för den som avstår från den tryckta tidningen från 1 januari 2024 och

3. beviljande av en OT-rabatt på 25 % av medlemsavgiften till nya sökande med rätt till OT-rabatt från 1 juni 2023.

Därutöver behandlas inom tidsfristen inkomna motioner, som stöds av minst 10 medlemmar, vilka är

1. motion om att avsätta styrelseledamoten Jari Jussila OH2BU från förbundsstyrelsen.

Vid mötet utdelas utmärkelse till förtjänstfulla medlemmar i förbundet.

Röstning på mötet

Klubbrepresentanter och behöriga ombud måste uppvisa en undertecknad fullmakt vid anmälan. Rösträtt på mötet har de medlemmar i förbundet som har betalat 2023 års medlemsavgift i sin helhet.

Välkommen!

Finlands Radioamatörförbund rf:s styrelse och personal

Mötesmaterial

Av mötesmaterialet saknas ännu förslaget till arbetsordning, som publiceras torsdag 18.5..

SRAL vårmöte 2023 – anvisning för förfaringsprocedurer

SRAL verksamhetsberättelse 2022

SRAL:s bokslut 2022

SRAL revisionsberättelse 2022

SRAL berättelse över verksamhetsgranskningen 2022

Medlemsmotion

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media