Kallelse till SRAL:s höstmöte samt möteshandlingar

Kallelse till Finlands Radioamatörförbund rf:s stadgeenliga höstmöte 2023

Finlands Radioamatörförbund.rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte. Mötet kommer att hållas lördagen den 18 november 2023 kl 13:00. Mötet behandlar lagstadgade ärenden.

Mötesplatsen är Lahtis radio- och tv-museum Mastola på Radiomäenkatu 37, Lahtis. Anmälan på mötesplatsen startar en timme före mötet, det vill säga kl 12:00.

Man kan även delta i höstmötet på distans. För att delta i mötet via en fjärranslutning måste du ha en enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller ipad) med en webbläsare som stöder Teams videokonferenser.

Utöver detta måste du ha en giltig e-postadress registrerad i Finlands Radioamatörförbunds medlemsregister för att kunna logga in i systemet.

Anmälan till mötet på distans görs genom att logga in i Votechs mötessystem, incheckningen till mötet öppnar kl 12:00. Närmare anvisningar för anslutning till distansmötet publiceras på förbundets hemsida i god tid före mötet: https://www.sral.fi/vaalit2023/

Klubbarnas röstning

Klubbarna kan rösta genom elektronisk omröstning eller på höstens mötesplats. En person med rätt att teckna klubbens namn eller en person som klubben befullmäktigat vid dess möte kan rösta. Den som röstar på mötesplatsen ska ha en kopia av mötesprotokollet. Vid omröstning används för identifiering den e-postadress som klubben har angett i förbundets medlemsregister.

Mötesmaterialet och anvisningarna för deltagande på distans finns att läsa innan mötet på förbundets hemsida www.sral.fi/syyskokous2023

Välkommen!
Styrelsen och personalen för Finlands Radioamatörförbund rf

Möteshandlingar

Föredragningslista

Medlemsavgifter 2024

SRAL:s budget 2024

SRAL:s verksamhetsplan 2024

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media