Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 46/2023, 9.12.2023

Denna bulletin läses lördagen den 9 december 2023 kl 15:00 finsk tid beroende på konditionerna på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

INNEHÅLL

Nytt nummer av Radioamatööri-tidningen har publicerats

SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidningen

Det behövs nya krafter till förbundets utskott

Traficom har utsett en ny generaldirektör

Guide om WWFF-operationer (”buskradio”) publicerad

Förbundets ungdomsteam har helgläger

2024 års program för HF FM-serien har publicerats

23rd DX & Contest Meeting i februari 2024 – registreringen är öppen!

Tävlings- och DX-nyheter


Nytt nummer av Radioamatööri-tidningen har publicerats

Årets sista Radioamatööri-tidning publicerades den 5 december och den har postats till medlemmarna. Den digitala tidningen finns att ladda ner via förbundets medlemssidor. Utöver standardspalterna innehåller det senaste numret till exempel en intervju med Panu, OH7CW, som har tre decennier av tävlingskunskap och priset Årets Telegrafist 2019.

I tekniksektionen skriver Pekka, OH1TV utförligt om VDA-antenner, som används för DX-expeditioner nära saltvatten. Kim, OH6KZP skriver om den nyutgivna OHFF-nybörjarguiden och tidningen tar även en titt på tidningen Radioamatööris historia. Vilken typ av innehåll trycktes för 60 år sedan?

SRAL:s medlemsavgifter 2024 och digitala tidningen

Förbundets höstmöte den 18 november beslutade om medlemsavgifternas storlek för 2024 enligt följande:

  • Full medlemsavgift 69 euro
  • Old Timer medlemsavgift för alla OT-medlemmar 51,75 EUR
  • Ungdomsmedlemsavgift 34,50 euro
  • Klubbmedlemsavgift 69 euro (besvarad klubbinformationsenkät befriar från medlemsavgiften)
  • Junior- och familjemedlemsavgifterna förblir oförändrade 2024.
  • Juniormedlemsavgift 10 euro och familjemedlemsavgift 25 euro.
  • Dessutom beslutades att de som endast prenumererar på digitidningen, det vill säga de som avstår från papperstidningen, får 5 euro rabatt på medlemsavgiften. I december är det möjligt för medlemmarna att meddela om de prenumererar enbart på digitidningen. Förfrågan stänger i januari och anmälan är bindande. Genomförandet av undersökningen kommer att meddelas mer i detalj i mitten av december.

Det behövs nya krafter till förbundets utskott

Förbundets styrelse kommer att fastställa sammansättningen av utskotten i början av 2024. Tyvärr har vissa utskotts verksamhet avtagit, och även de återstående behöver nya krafter. Dessutom uppmanas utskotten att rotera ledarskapet, så att arbetsbördan inte ackumuleras år efter år på samma personers axlar. Genom att växla ledaransvaret finns också möjlighet att förnya gamla verksamhetsmodeller och utveckla nya perspektiv på genomförandet av saker och ting.

Förbundets utskott och andra årligen valda förtroendeuppdrag kan ses på förbundets hemsida. Om du har idéer och ork att bidra till utvecklingen av något delområde är det nu rätt tid att anmäla ditt intresse. Du kan anmäla din beredskap direkt till nuvarande utskottsledare eller till förbundets kansli.

Traficom har utsett en ny generaldirektör

Statsrådet har utsett juris magister Jarkko Saarimäki till ny generaldirektör för Traficom för en femårsperiod med start den 20 december 2023. Finlands Radioamatörförbund gratulerar den nya generaldirektören varmt.

Guide om WWFF-operationer (”buskradio”) publicerad

En ny ”OHFF nybörjarguide” har publicerats på OHFF:s hemsida. Den guidar dig in i buskoperationernas värld från grunden. Den rikt illustrerade guiden finns att läsa på hemsidan eller alternativt laddas ner i PDF-format med cirka 50 sidor.

I guiden får du först lära känna OHFF-gemenskapen och OHFF-objekt, sedan jaga och aktivera buskar och använda webbplatsen wwff.co med statistik och awardansökningar. Slutligen finns det en lista över användbara länkar och en ordlista om ämnet.

Till exempel berättar guiden för buskjagaren som sitter vid sin hemstation vad buskarna är, var man kan hitta buskstationerna och vilken typ av award som finns att få.

För radioamatören på väg ut i naturen berättar den i detalj vilken typ av utrustning som behövs i busken, hur man hittar rätt buske med hjälp av karttjänster och hur aktiveringen genomförs i praktiken.

Förbundets ungdomsteam har helgläger

Förbundets ungdomsteam anordnar ett helgläger för unga radioamatörer i helgen på Mustilas tävlingsstation OH5Z. De unga kör på lägret med anropet OH2YOTA. Följ klustret eller observera banden och kom och håll kontakter med de unga radioamatörerna under helgen.

2024 års program för HF FM-serien har publicerats

Nästa år kommer den traditionella FM-serien (CW/SSB/RTTY) att anordnas på HF-banden, och FT8-mode FM-serien som anordnades för första gången i år kommer också att fortsätta. Små ändringar har gjorts i båda serierna:

CW/SSB/RTTY-modena:

YL-klassen har slopats i FM-serien på grund av bristande aktivitet. YL:erna tävlar i samma kategorier (effekt/mode) med andra.

På RTTY-mode avgörs det finska mästerskapet endast i effektklassen 100W. Även här är anledningen det låga deltagandet på RTTY-mode, så vi får en mer äkta tävlingssituation när RTTY-deltagarna är i samma klass. Notera: I vissa tävlingar kan det finnas andra effektklasser för RTTY, men FM-pokalerna delas endast ut till dem som deltagit i 100 W-klassen.

Du kan bekanta dig med tävlingsinbjudan och regler för FM-serien 2024 på förbundets tävlingssidor.

FT8-mode

Nästa år blir det tio deltävlingar, månadens andra onsdag utom i juni och juli. De åtta bästa deltävlingarna räknas till finska mästerskapet.

Du kan bekanta dig med tävlingsinbjudan och reglerna för FT8 FM-serien, samt den officiella Topp 10-listan över OH-rekord, på förbundets tävlingssidor.

23rd DX & Contest Meeting i februari 2024 – registreringen är öppen!

Nästa år kommer att startas igen med att kryssa i högkvalitativt sällskap och njuta av ett fantastiskt program på Östersjöns böljor. Så boka en plats i din kalender i god tid för första helgen i februari och kom med!

DX & Contest meetingen kommer att hållas på M/S Tallink Silja Symphony på linjen Helsingfors-Stockholm-Helsingfors 2.2-4.2.2024. Du hittar programmet, prislistan och registreringslänken på OHDXF:s webbplats. Anmälan ska göras senast den 20 december.

Vi ses på böljorna!

OHDXF & CCF

Tävlings- och DX-nyheter

Helgens största internationella tävling är ARRL 10 Meter Contest. Tävlingens varaktighet är 36 timmar och som namnet antyder jobbar man bara på 10-metersbandet på CW- och SSB-moder.

En annan intressant tävling är International Naval Contest, som i år arrangeras av Marinens radioamatörer OH1AJ. Denna tävling körs på fem HF-band på CW och telefoni och dess längd är 24 timmar. Bonuspoäng kan erhållas för marinens klubbstationer i olika länders, som finns listade på tävlingens hemsida.

DX-utbudet tystnar lite mot slutet av året, men banden har fortfarande mycket intressant att bjuda på. T32TT har precis startat en tre veckor lång pedition från Östra Kiribati. V6EU är aktiv från Mikronesien i ytterligare en vecka och XT2AW är på väg att starta en veckolång pedition i Burkina Faso.

. . . _ . _

Nästa bulletin läses lördagen den 16 december 2023 kl. 15.00 finsk tid, beroende på konditionerna, på frekvenserna 3685 kHz och 7070 kHz. Bulletinen läses från Lappo med anropet OH6SRAL.

Bulletinen har sammanställts av Timo OH5LLR. Översättning: Jan Jylhä OH1NDA

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media