Inverkan av ändringarna i radiofrekvensföreskrift 4AA/2021M på amatörradioanvändningen på frekvensbandet 50-52 MHz, samt anvisning om bestämmande av fältstyrka

Valo

I radiofrekvensföreskriften som träder i kraft år 2021 har användningsvillkoren för amatörradiofrekvensområdet ändrats. I fortsättningen måste alla radiomatörer som verkar i Finland notera strömfältets styrka som radiosändaren förorsakar vid Ryska …