Bulletiini SRAL Tietopankki Toiminta

Kanslibulletin 22/2018

 

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 

Kanslibulletin 22/2018, 30.6.2018

INNEHÅLL

 

 • * Förbundets kansli är stängt *
 • * Tidningar i elektroniskt format *
 • * Programmet för Ham Karelia lägret har publicerats *
 • * Elektronikworkshop för unga 21.7 på sommarlägret *
 • * Vad pågår i skolningsreformen? *
 • * Examina under lägret “Ham Karelia” *
 • * Sommarlägrets lopptorg *
 • * Hami Golf 2018 *
 • * Det går nu att anmäla sig till de ungas Polarläger *
 • * Ansökan om rättigheterna att arrangera Sommarlägret 2019 *
 • * Silent key *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa bulletin *

 

* Förbundets kansli är stängt *

Förbundets kansli är stängt 27.6 – 13.7.

Under lägerveckan är kansliet öppet från måndag 16.7 till onsdag 18.7.

 

* Tidningar i elektroniskt format *

Tidningen Radioamatööri och de andra nordiska tidningarna hittas tills

vidare i elektronisk form på adressen http://www.sral.fi/members/.

Lösenordet till den gamla medlemssidan fungerar.

 

* Programmet för Ham Karelia lägret har publicerats *

Förbundets sommarläger hålls i Nurmes 19-22.7.2018. Evenemanget ordnas av

Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB och Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry,

OH7ABE.

 

Lägerprogrammet har publicerats på webbsidan https://hamkarelia.fi/.

Programmet publiceras även i kommande nummer av tidningen Radioamatööri,

men de senaste ändringarna hittas på lägrets webbsidor.

 

* Elektronikworkshop för unga 21.7 på sommarlägret *

Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB, ordnar i samband med lägret Ham

Karelia en elektronikworkshop för unga under lördagen 21.7.2018.

 

Workshopen är riktad till 8 – 15 åriga flickor och pojkar. Under workshopen

stiftas bekantskap med praktisk elektronik genom att bygga små elektroniska

apparater i form av byggsatser. De unga som deltar i workshopen får ta med

sig den apparat som de själva byggt.

 

Workshopen fungerar med non stop princip lördagen 21.7 kl. 10.00 – 15.00.

Vartefter det blir lediga platser vid byggbordet tas en ny byggare med för

att sätta i hop en byggsats. Workshopen är avgiftsfri och inkluderar

byggsatsen, verktygen och handledning i byggandet.

 

* Vad pågår i skolningsreformen? *

I samband med sommarlägret finns under fredagen den 20.7 kl. 13.00 – 16.00

möjligheten att delta i skolningsreformsarbetet. Följande erbjuds:

 

 •  kort översikt i principerna och innehållet för reformen.
 •  Möjligheten att anmäla din klubb till pilotförsöket under nästa vinterperiod finns. Förslag om val av klubbar fattas av förbundets skolningsutskott.

 

Kom och diskutera om hur just du kunde delta i skolningsreformen, genom att

producera skolningsmaterial eller genom att kontrolläsa material som

producerats av andra eller genom att rita kopplings- och systemscheman för

utbildningsbehov osv. Du kan även stifta bekantskap med

Moodleskolningsunderlaget. Eller komma och berätta vilka fortbildningsbehov

medlemmarna har.

 

Åtminstone Vellu, OH7FQH deltar och enligt möjlighet även andra medlemmar i

skolningsarbetsgruppen samt skolningsansvariga för pilotklubbarna.

 

* Examina under lägret “Ham Karelia” *

 

Examina ordnas på lägret under fredag, lördag och söndag mellan klockan

10-12. Anmälningar via egenanrop till Marko, OH8WM. Anmäl dig senast en

vecka före lägret börjar. I anmälan ska nämnas namn, telefonnummer och

uppgifter om de moduler som önskas utföras.

 

Deltagande i examen bör ännu separat logga in i ARX-examenssystemet och

från examenssystemet beställa de examensmoduler som önskas samt skriva ut

eller lagra åt sig själv avgiftsblanketterna för utförande av

examensbetalningar. ARX-systemet finns på webbadressen: https://www.ar-x.fi/

.

 

Examensavgifterna ska vara betalda före examenstillfället. Till examen tas

skrivdon med (blyertspenna, kulspetspenna, suddgummi), miniräknare,

person-ID och kvitto över att examensavgiften betalats.

 

* Sommarlägrets lopptorg *

 

Lopptorget under lägret Ham Karelia är öppet torsdag, fredag och lördag.

Försäljningsprovisionen är 10 procent, dock högst 50 euro. De varor som

fortfarande finns på lopptorget under söndag kommer att auktioneras.

 

Lopptorgsdekaler kan skrivas ut från lägrets webbsidor på adressen

https://hamkarelia.fi/. Ifall du även önskar skriva bordsnumret färdigt där

hemma, be om numret per e-post från adressen kirpputori2018 snabela gmail punkt kom. Även

andralopptorgsfrågor kan sändas dit. Dekaler fås även på plats från

lopptorget.

 

* Hami Golf 2018 *

 

Hami Golf genomgås på PielisGolfs bana fredagen den 20.7.2018 kl. 16.00.

Golfbanan är belägen på sommarlägerområdet. Speltypen är poängbogey/hcp.

 

Anmälningar t.o.m. 10.7. Vid anmälan nämn namn, klubb, exakt handicap,

telefonnummer, eventuellt behov till golfbil samt andra önskemål.

Anmälningarna tas emot av Jari Liimatta, OH7JL per e-post

förnamn punkt efternamn snabela pp punkt inet punkt fi eller telefon 050 524 1284.

 

* Det går nu att anmäla sig till de ungas Polarläger *

 

SRAL:s ungdomsteam ordnar 7-9.9 ett veckoslutsläger för förbundets

ungdomsmedlemmar i Liesan maja i Lieto. Syftet är att sammanföra de unga

radioamatörerna och göra dem förtrogna med att lära sig nytt, hålla

kontakter osv. genom samvaro. På lägret kan du lära dig många nya

färdigheter från telegrafi till lödning. Anmälning till evenemanget har

öppnats på förbundets webbsidor och anmälningar tas emot fram till söndagen

den 26 augusti. Välkomna!

 

* Ansökan om rättigheterna att arrangera Sommarlägret 2019 *

 

Nu söks en arrangör till sommarlägret 2019. Lägret kan ordnas av en klubb

eller flera tillsammans. Ansökningarna om rättigheterna att arrangera

lägret kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt f i. Per post kan ansökan sändas

till adressen Suomen Radioamatööriliitto ry, PB 44, 00441 HELSINGFORS.

Ansökningstiden går ut 15.7.

 

* Silent key *

 

Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Rauli Lahti, OH3XI och

Risto Lähteenmäki, OH2PN, lämnat oss.

 

Vi hedrar Raulis och Ristos minne med en stunds tystnad.

 

* Tävlingsnyheter *

 

Kördagen 30.6 tävlas Feld Hell Sprint. Söndagen 1.7 tävlas SRAL:s

grundtävling och RAC Canada Day Contest.

 

2–8.7 tävlas 10-10 International Spirit of 76 QSO Party och IQRP Quarterly

Marathon.

 

Tisdagen 3.7 står NAC VHF i tur och på torsdagen 5.7 NAC 10 m.

 

Veckoslutet 7-8.7 tävlas FISTS Summer Slow Speed Sprint, Venezuelan

Independence Day Contest, DL-DX RTTY Contest, SKCC Weekend Sprintathon,

Marconi Memorial HF Contest, Original QRP Contest och PODXS 070 Club 40m

Firecracker Sprint.

 

Tisdagen 10.7 står NAC UHF i tur och torsdagen 12.7 NAC 50 MHz.

 

Veckoslutet 14-15.7 tävlas IARU HF World Championship och QRP ARCI Summer

Homebrew Sprint.

 

Tisdagen 17.7 står NAC 1,3 GHz i tur och torsdagen 19.7 NAC 70 MHz.

 

Under lägerveckoslutet tävlas Russian Radio Team Championship, DMC RTTY

Contest, Feld Hell Sprint, North American RTTY QSO Party, CQ Worldwide VHF

Contest och RSGB Low Power Contest.

 

* Nästa bulletin *

 

Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om tre veckor, söndagen 22.7

klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.

 

Toimittaja/bulletiininikkari: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.

Översättning: Patrik Willför, OH6GDX.