Kanslibulletin 21/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 21/2017, 10.6.2017
 
* Första hjälpenkurs för Förbundets medlemmar och deras familjemedlemmar *
* Anmälningar till lägerskolan å det snaraste *
* SRAL:s medlemsanskaffningstävling 2017 *
* Skolning för utbildarna under Finland 100 jubileumslägret *
* Anmälning till den Stora Grisfesten *
* Lopptorget under jubileumslägret Finland 100 *
* Ansökan om rättigheterna att ordna sommarläger 2018 *
* Klubbarna meddelar *
* Radiopryldagar i Kouvola 17.6 *
* Grodorna kvackar 16-18.6 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Första hjälpenkurs för Förbundets medlemmar och deras familjemedlemmar *
Vet du hur du skall agera i olyckssituationer? Behärskar du första hjälpen färdigheterna? Förbundets medlemmar samt deras familjemedlemmar har möjligheten att genomgå en fyra timmars nöd första hjälpen kurs under Finland 100 jubileumslägret.
Kursen ordnas torsdag 6.7 kl. 12-16. Under kursen beaktas i synnerhet sådana olyckor som eventuellt inträffar för radioamatörer, såsom elstötar, fallande och brännskador. För kursen fås ett nöd första hjälpen intyg och kursen uppdaterar den ikraftvarande FH1- eller FH2-behörigheten. Förbundet stöder kursen ekonomiskt så kursens pris är enbart ca hälften av kursens normalpris.
Anmälning sker via webblankett, som finns på förbundets webbsidor på adressen https://www.sral.fi/. Klicka på första hjälpen kursens bild bland de bilder som roterar på huvudsidan.
Anmälningar t.o.m. nästa veckas fredag 16.6.2017.
 
* Anmälningar till lägerskolan å det snaraste *
Finns det någon i din bekantskapskrets som är intresserad av radioamatörhobbyn? Finlands Radioamatörförbund anordnar en lägerskola i Mustiala (i Tammela) den 2 – 9.7.2017.
Under lägerskoleveckan bekantar man sig med radioamatörverksamheten, byggande, kontakter och de färdigheter som krävs för radioamatörexamen i elementär klass. Samtidigt kan man delta i Finland 100 jubileumslägret. Lägerskolan passar för personer i alla åldrar.
Anmälan till lägerskolan har gått ut 9.6.2017, men ännu hinner du anmäla dig under detta veckoslut. Det lönar sig alltså att agera snabbt.
Anmälningar till lägerskolan sker på en webblankett som finns på förbundets webbsidor https://www.sral.fi/. En länk till blanketten finns genast på huvudsidan.
 
* SRAL:s medlemsanskaffningstävling 2017 *
Rekommendera SRAL medlemskap åt nya eller gamla hobbyister och du deltar i utlottningen av fina priser.
För varje ny medlem i vars anslutningsblankett en rekommenderares namn fyllts i får rekommenderaren en lottsedel. Skaffa alltså fler nya medlemmar och din vinstmöjlighet ökar.
Och det var ännu inte allt, för varje ny skaffad understödande medlem får rekommenderaren 10 lottsedlar! Fråga mer om stödmedlemskap från Förbundets kansli.
Utlottningen sker i december, så lottsedlarna bör tjänas in t.o.m. 6.12. Därtill får varje skaffare av nya medlemmar ett snyggt medlemsanskaffningsaward till sin vägg.
 
* Skolning för utbildarna under Finland 100 jubileumslägret *
Under Finland 100 jubileumslägret ordnas skolning för utbildarna under onsdag 5.7 och torsdag 6.7. Veli-Pekka Niiranen, PH7FQH leder skolningen bägge dagar kl. 10-16. Skolningen hålls i huvudbyggnadens, dvs. nya institutets auditorium.
Teman i skolningen är bl.a.:

  • innehållet och de centrala målen i läroplanen
  • kursens timramar och struktur
  • hur marknadsförs kursen?
  • läromaterial
  • kursrespons
  • klubbens utbildningsansvariges arbetsbeskrivning och uppgifter
  • Moodle inlärningsmiljö
  • synvinklar i lärarskap och undervisande

I skolningen välkomnas klubbarnas utbildningsansvariga och även andra utbildare.
 
* Anmälan till Stora Grisfesten *
På lördag kväll under Finland 100 jubileumslägret hålls den Stora Grisfesten i Iso Piippu. Till Grisfesten har man beställt en hel rökt gris. Deltagaravgiften är 25 euro. Supén inkluderar rökt griskött och två sorters sallad. Efter grisfesten ordnas en traditionell karaokekväll. Till grisfesten kan man anmäla sig via webblankett som finns på förbundets webbsidor.
 
* Lopptorgret under Finland 100 jubileumslägret *
På lägret finns ett tält med ett övervakat lopptorg. Lopptorget är öppen från tisdag till lördag kl. 10.00 – 18.00. Lopptorgsborden är avgiftsfria, förbundet debiterar 10 % av försäljningen för upp till hundra euro. Lopptorgets auktion hålls på söndag förmiddag.
Bredvid lopptorget finns ett flak för elektronik skrot, till vilken man fritt får föra och fritt får ta gammal apparatur.
 
* Ansökan om rättigheterna att ordna sommarläger 2018 *
Vi söker en anordnare för sommarlägret 2018. Lägret är fyra dagar (to-sö). Anordnaren kan fritt besluta om presentationsprogrammet. Oftast har lägrets egentliga programdagar varit fredag och lördag. Under lägret har även lopptorg och försäljningsutställningar ordnats.
Är din klubb instresserad av att ordna sommarläger? Ansökningar om arrangeringsrättigheter kan sändas på adressen toimisto snabela sral punkt fi eller till Finlands Radioamatörförbund rf, PB 44, 00441 HELSINGFORS. Ansökningstiden går ut 30.6.2017.
 
* Klubbarna meddelar *
OH2AP meddelar
OH2AP håller sommarpaus med klubbkvällarna fr.o.m. 22.6 då man inte längre samlas. Höstens första klubbkväll är på torsag 10.8.
Du kommer väl ihåg OH2AP:s traditionella Skogsstugeläger vid Rusutjärvi strand lördagen 16.9. Mer specifikt program dyker upp i början av hösten.
 
OH3CRAC:s årsmöte
OH3CRAC håller sitt stadgeenliga årsmöte i samband med Finland 100 jubileumslägret i Mustiala, Tammela 8.7.2017. En mer specifik mötesplats och -tid meddelas på lägrets anmälningstavla.
 
OH3NE:s sommarläger
Klubbens sommarläger ordnas nästa veckoslut 16-18.6 i Kukkurankoski (KP11MV) i Riitiala, Ikalis. Egna matvaror med. Lägerstationen OF3TAM är igång på HF- och VHF-banden. Det finns möjlighet att fiska i Kukkurankoski. Reserveringen av inomhus logi och husvagnsplatser gick ut 2.6., men man kan givetvis komma på dagsbesök till lägret.
Körinstruktion: Att åka igenom Riitiala by leder iallafall inte en vilse, eftersom man inte svänger in på Luhalahtivägen, utan kör över Luhalahti vägen efter STOP-märket, dvs. så långt man kommer på den lilla vägen. Korsningen till Riitiala är ca 2 km från Mansoniemi bro och därefter till höger. Vi strävar till att placera ut vägvisare.
Det traditionella APRS-lägerobjektet OF3TAM visar en fram till platsen. Jour på repeatern och frekvensen 145,425 MHz. Välkomna.
 
OH4ACD årsmöte och Ottos dagar
Puulan Radio Club firar Ottos dagar på Hirvensalmi 23-25.6. Årsmötet hålls lördagen 24.6 kl. 13.00 vid Happostationen. Välkomna! Mer uppgifter på Facebook under Puulan Radio Club.
 
* Radiopryldag i Kouvola 17.6 *
På gården vid Kouvolan Radiomuseo ordnas en Radiopryldag lördagen 17.6 kl. 10-14. Adressen är Pajaraitti 1, 45100 Kouvola.
Ta med egna bord, presenningar osv. Du kan även sälja direkt från bilen eller släpkärran. Kundplatser vid parkeringsplatsen till det nära belägna Kouvolahuset. Försäljningsplatserna delas ut i ankomstordning.
Mer information fås per e-post av Kari Syrjänen, vars e-post adress är Karis förnamn.efternamn@nullgmail.com. Mer upplysningar fås även per telefon från 0400 750 442.
Evenemanget ordnas av Kouvolan Radiomuseo, ASAradiomuseo och Kouvolan Radiokerho.
Välkomna att köpa och sälja.
 
* Grodorna kvackar 16-18.6 *
16-18.6.2017 aktiveras QRP-riggar. Evenemanget riktar sig främst till Frog- och Pixieriggar. Inga QRP-riggar vill uteslutas utanför evenemanget, så alla apparater vars sändareffekt är under fem watt kan användas vid CQ:ande. Det önskas även att de stationer som svarar åt QRP-stationerna använder låg sändareffekt.
De stationer somn deltar i evenemanget är QRV i mån av möjlighet från fredag 16.6 till söndag 18.6 mellan klockan 07-19 UTC. QRV är man på 7023 +- 500 kHz.
Det önskas även att stationerna som svarar åt QRP stationer använder låg sändareffekt eftersom en stark signal lätt stockar mottagningen i en Frog eller Pixie.
Evenemanget ordnas av Veijo, OH3NFC och Teemu, OH7KAA. Mer information finns i majnumret av tidningen Radioamatööri.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas DRCG WW RTTY Contest, VK Shires Contest, Asia-Pacific Sprint, Portugal Day Contest, SKCC Weekend Sprintathon, GACW WWSA CW DX Contest och REF DDFM 6m Contest.
Nästa tisdag 13.6 står NAC UHF i tur och på torsdag 15.6 NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas All Asian DX Contest, Ukrainian DX Classic RTTY Contest, ARR BPSK63 Contest, IARU Region 1 50 MHz Contest, AGCW VHF/UHF Contest, Stew Perry Topband Challenge, Feld Hell Sprint, WAB 50 MHz Phone och Kid’s Day Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 18 juni kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media