Kanslibulletin 23/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 23/2017, 01.07.2017
INNEHÅLL
* Avvikande öppettider för förbundets kansli *
* Finland 100-jubileumslägret börjar nästa tisdag 4.7. *
* Infosidor för Finland 100 lägret på nätet *
* Hur man anländer till Finland 100-lägret *
* Finland 100.-jubileumslägrets program *
* Lopptorg på Finland 100-lägret *
* Prisutdelninh på Finland 100-lägret *
* Det finns ännu plats på nödförstahjälpen kursen *
* Anmälningar till Stora Grisfesten *
* Moppetävling på Finland 100 lägret *
* Delta i lägrets ITE-utställning *
* Silent Key *
* QSL-managern för OH2-området har bytts *
* Klubbarna meddelar *
* Du unga, kom till Märket för att köra! *
* Nationalparksaktivitetsveckan *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Avvikande öppettider för förbundets kansli *
Förbundets kansli är stängt under Finland 100-jubellägret från tisdag 4.7. till fredag 7.7.
Personalen träffar du i butiken på lägret.
Under påföljande vecka betjänar kansliet normalt till fredagen 14.7.
Efter detta är kansliet stängt p.g.av semester 17.7. – 11.8. Under denna tid läses ej bulletinen.
 
* Finland 100-jubileumslägret börjar nästa tisdag *
Finlands Radioamatörförbund rf ordnar jubileumslägret Finland 100 4-9.7.2017 i Mustiala, Tammela. Lägret är en del av programmet för hundraårsjubileet för Finlands självständighet. Jubileumsåret till ära
är lägret sex dagar långt och börjar redan på tisdagen.
Lägret hålls på området för Mustialan kartano och Hämeen ammattikorkeakoulu i campusområdet i Mustiala. Adressen är Renkituvantie 10, 31310 Mustiala, Tammela kommun, lokator KP10VT. Det är 8 km från lägerområdet till Forssa och ett par kilometer till centrum av Tammela.
* Infosidor för Finland 100 lägret på nätet *
Lägrets infosidor hittar du på adressen https://www.sral.fi/ Bland allmän information finns där även programmet samt karta över lägerområdet.
 
* Hur man kommer till lägret *
För att säkra en smidig trafik till lägret är det ytterst viktigt att man anländer till lägret via riksväg 10.
Alltså inte genom Tammela kyrkby. Vägen genom Tammelä är smal och slingrande samt går genom lägerområdet. Vägen är besvärlig för bilar med släp.
De som kommer via riksväg 2 bör vända till riks-10 i riktning mot Tavastehus vid Autokeidas. Därifrån är det cirka 10 km till Mustiala korsning.
Lägrets infopunkt är invid riksväg 10 på lägerområdet. Följ SRAL-skyltningen. På lägerområdet finns trafikdirigering.
Intern trafik
Evenemangen på lägret äger rum på ett litet område, varför man bör undvika onödig bilfart.
Man rör sig till fots eller snabbare med cykel. Parkering är tillåtet endast på märkta platser.
* Finland 100.-jubileumslägrets program *
Lägerprogrammet har publicerats i  nummer 7/8 av tidningen Radioamatööri från sidan 3
och finns även på Förbundets webbsidor.
 
* Lopptorg på Finland 100-lägret *
Under lägret finns ett övervakat lopptorg i ett tält. Det är öppet från tisdag till lördag kl. 10.00 – 18.00. Försäljningsborden är gratis. För försäljning debiterar förbundet 10% av priset. Lopptorgsauktionen hålls på söndag morgon. Bredvid lopptorget finns en återvinningsflak dit eller där man kan hämta gammalt bonk.
Kontanter
Tag med tillräckligt med kontata medel. Lägeravgiften, lägerbutiken och lopptorget fungerar endast med kontanter. Närmaste bankautomat finns i Tammela kyrkby och Forssa.
* Prisutdelning på Finland 100-jubileumslägret *
Under lägret utdelas på lördagen VHF-tävlingarnas priset på VHF-forumet samt HF-tävlingarnas priser vid en stor prisutdelningsceremoni. Kom och hämta din egen. De prisbelöntas anrop publiceras på lägrets infosidor på adressen https://www.sral.fi/.
 
* Det finns ännu plats på nödförstahjälpkursen *
Förbundets medlemmar samt deras familjemedlemmar har möjligheten att genomgå en fyra timmars
nödförstahjälpenkurs under Finland 100 jubileumslägret.
Kursen ordnas torsdag 6.7 kl. 12-16. Under kursen beaktas i synnerhet sådana olyckor som eventuellt inträffar för radioamatörer, såsom elstötar, fallande och brännskador. För kursen fås ett nöd första
hjälpen intyg och kursen uppdaterar den ikraftvarande FH1- eller FH2-behörigheten.
Kursen kostar endast 20 euro, då förbundet understöder den. Anmälning bör ske å det snaraste via webblankett som finns på förbundets webbsidor på adressen eller genom att kontakta
förbundets kansli.
 
* Anmälningar till Stora Grisfesten *
På lördag kväll under Finland 100 jubileumslägret hålls den Stora Grisfesten i Iso Piippu. Till Grisfesten har man beställt en hel rökt gris. Deltagaravgiften är 25 euro. Supén inkluderar rökt griskött och
två sorters sallad. Efter grisfesten ordnas en traditionell karaokekväll. Till grisfesten kan man anmäla sig via webblankett via sidorna för Finland 100 jubileumslägret på Förbundets webbplats.
 
* Moppetävling på lägret *
Moppetävlingen är en lägfull tävling för lägerdeltagarna. Tuna din moppe i festskick genom att måla den, med ledljus eller klä den t.ex. med päls och ta med till lägret. Den snyggaste moppens ägare belönas. Moppen behöver inte fungera för att kunna delta i tävlingen, bara den skiljer sig ur massan. För överdrifter och funktionalitet fås extra poäng.
 
* Delta i lägrets ITE-utställning *
Radioamatörernas historia började år 1921 som den del av Nuorten Voiman Liitto (NVL) under namnet N.V.L. Radioyhdistys. Att få bli medlem i NVL förutsatte att man sände in ett hobbyprov. Nu finns möjligheten att återuttliva denna fina tradition och bygga ett eget hobbyprov för ITE-utställningen.
För att förhandsuppskatta utställarmängden för ITE-utställning önskar förhandsanmälningar till Heikki, OH2BGX. Egenanrop fungerar. Förhandsanmälning är inte nödvändig, utan man kan givetvis anmäla sig vid lägret också.
Allmän klass för alla
Självbyggd apparatur som berör radioamatörverksamhet eller antenner som rymms på bord. Kopplingsschema och/eller funktionsbeskrivning med.
Ungdomsklasser
1) Roliga hobbyprover i Bonkanda, det räcker med att hobbyprovet på något vis berör radioamatörverksamhet och ryms på bordet. Hobbyproverna kan vara Bonkapparatur, mobilapparatur, tavlor osv. Även t.ex. fina smycken gjorda av komponenter ingår i serien. Hobbyprovet behöver inte
fungera, lägg med en kort historia.
2) Egenbyggd fungerande apparatur (mekansk och/eller elektrisk). Hobbyprovet kan beröra radioamatörverksamhet, men detta är inte nödvändigt. Ett klarläggande kopplingsschema eller byggschema och en funktionsbeskrivning med.
Med tanke på säkerheten bör det beaktas att det i ungdomsserierna används orfarliga och giftfria komponenter, delar och färger, spänningen får vara högst 13,8 V och likström.
Reglerna i sin helhet i tidningen Radioamatööri 2/2017.
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Asko Elovainio, OH2HRI, Veikko Kiiski, OH5YB samt Esa Peijonen, OH1LN/OH1MVO har lämnat oss. Vi hedrar Askos, Veikkos och Esas minne med en stunds tystnad.
 
* QSL-managern för OH2-området har ändrats *
QSL-servicen för OH2-området har i början av juni flyttats bort från Hyvinkään Radiokerho,
OH2AU till Polyteknikkojen Radiokerho, OH2TI. Under övergångsperioden, ända till årsslutet, sköts en del av servicen från Hyvinge. Detta berör dem vars kort sänds till hemadressen.
Uppdateringar till egen QSL-service kan anmälas till adressen OH2TI (egenanrop).
 
* Klubbarna meddelar *
OH3CRAC årsmöte
OH3CRAC håller sitt stadgeenliga årsmöte i samband med jubileumslägret Finland 100 i Mustiala, Tammela 8.7.2017. Mer specifik mötesplats och -tidpunkt meddelas på lägrets anmälningstavla.
OH7AA:s sommarevenemang
OH7AA ordnar sitt sommarevenemang 12.8. kl. 13 – 13.8. kl. 13 på Kuopion Retkeilijäts stuga i Savisaari, Kuopio. Adressen är Savisaari 61.
På programmet finns förutom grillning och gemytlig samvaro även:
– OH7AA:s DMR-repeaterprojekt och workshop
– JT-sändeslagen
Mer info om platsen på adressen http://www.kuopionretkeilijat.fi/koivula/.
Samt på klubbens websidor www.oh7aa.fi.
Julgubben i gång från samtliga Lapplands kommuner
Julgubben önskar hedra Finlands 100-års födelsedag med att vara i gång från alla Lapplands kommuner under december 2017. Om du är intresserad att delta som operator, tag kontakt via epost OH9SCL (egenanrop).
 
* Du unga, kom med till Märket för att köra *
Det 100-åriga Finland till ära bereds unga 18 – 25 åriga radioamatörer tillfälle att köra pileups från Märket. Även äldre kan anmäla sig, ifall det skulle bli rum över. Högst fyra ryms med per gång
OJ0-prefixet brukar dra till sig motstationer och du kan vara i centrum på banden, men även måttligare körande lyckas.
På Märket finns en sex-bands beam 20 – 6m samt en Windom 80 – 10m samt transceiver.
Tidpunkterna är lördag till lördag 15.-22. juli och 12. -19. augusti. Kostnader tillkommer: Mellan Eckerö och Märket kommer man förmånligt med Finlands Fyrsällskaps transport men resten bör funderas ut mellan deltagarna. Upplev väldiga pileupper och den karga klippöns skönhet. Förfrågningar till Martti, OH2BH, anrop snabela arrl punkt net eller Pasi, OH3WS, (egenanrop).
 
* Nationalparksaktivitetsveckan *
Nationalparksaktivitetsveckan anordnas igen den 17. – 23.7.2017.
På OH3BHL:s och OH1UH:s hemsidor hittar du en intressant OHFF-arbetsredskapssamling
som kan användas då man planerar aktiviteter. OM Rami, OH3BHL, berättar närmare
om sidorna på Finland 100-jubellägret i Mustiala.
Ifall att du tänker aktivera en nationalpark, meddela gärna därom till förbundets kansli.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRALs grundtävling, RAC Canada Day Contest, FISTS Summer Slow Speed Sprint, Venezuelan Independence Day Contest, DL-DX RTTY Contest, Marconi Memorial HF Contest, Original QRP Contest och DARC 10-Meter Digital Contest.
Nästa tisdag 4.7. står NAC VHF och nästa torsdag 6.7. NAC 10m i turen.
Nästa veckoslut tävlas IARU HF World Championship, FISTS Summer Unlimited Sprint, SKCC Weekend Sprintathlon och ARCI Summer Homebrew Sprint.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 9. juni klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media