Kanslibulletin 24/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 24/2017, 08.07.2017
 
INNEHÅLL
 
* Finland 100-jubileumslägret pågår i Tammela *
* Avvikande öppettider för förbundets kansli *
* Silent Key *
* QSL-managern för OH2-området har bytts *
* Klubbarna meddelar *
* Du unga, kom till Märket för att köra! *
* Julgubben i gång från samtliga Lapplands kommuner *
* Nationalparksaktivitetsveckan *
* Radioamatördag på Nautelankoski museum den 13.8. *
* Tävlingsnyheter *
* Sommartävlingen *
* OF100HQ detta veckoslut vid IARU-kontesten – OH-mottagning strax efter bulletinen *
* Nästa bulletin *
 
* Finland 100-jubileumslägret pågår i Tammela *
Lägret är arrangerat av Finlands Radioamatörförbund och pågår som bäst på Mustiala, i Tammela. Lägret började på tisdagen och avslutades i dag, söndag.
Under lägrets lopp har man hört föredrag, haft skolning för utbildare och samlats till olika forum. På fredagen arrangerades en Contest University tävlingsskolning. På torsdagen hade man tillfälle att lära sig radio-orientering och första hjälpen. Man har även bekabtat sig med DMR och Arduino. Redan under lägrets första dag samlades man runt antennprojekt i antennworkshopen.
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen besökte lägret på onsdagen då man hade kvällsmatiné där även Turkka Mali upträdde.
Under lägrets gång hade man flere tävlingar, såsom ITE-utställningen för självbyggda apparater, metningstävling och moppetävling.
 
* Avvikande öppettider för förbundets kansli *
Förbundets kansli var stängt under Finland 100-jubellägret från tisdag 4.7. till fredag 7.7.
Personalen träffar du i butiken på lägret.
Under påföljande vecka betjänar kansliet normalt till fredagen 14.7.
Efter detta är kansliet stängt p.g.av semester 17.7. – 11.8. Under denna tid läses ej bulletinen.
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår amatörbroder Bror Eng, OH6OB, har lämnat oss.
Vi hedrar Brors minne med en stunds tystnad.
 
* QSL-managern för OH2-området har ändrats *
QSL-servicen för OH2-området har i början av juni flyttats bort från Hyvinkään Radiokerho,OH2AU till Polyteknikkojen Radiokerho, OH2TI.
Under övergångsperioden, ända till årsslutet, sköts en del av servicen från Hyvinge. Detta berör dem vars kort sänds till hemadressen.
Uppdateringar till egen QSL-service kan anmälas till OH2TI (egen anrop).
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH3CRAC årsmöte
OH3CRAC håller sitt stadgeenliga årsmöte i samband med jubileumslägret Finland 100 i Mustiala, Tammela 8.7.2017. Mer specifik mötesplats och -tidpunkt meddelas på lägrets anmälningstavla.
 
OH7AA:s sommarevenemang
OH7AA ordnar sitt sommarevenemang 12.8. kl. 13 – 13.8. kl. 13 på Kuopion Retkeilijäts stuga i Savisaari, Kuopio.
Adressen är Savisaari 61.
På programmet finns förutom grillning och gemytlig samvaro även:

  • -OH7AA:s DMR-repeaterprojekt och workshop
  • JT-sändeslagen

Mer info om platsen på adressen http://www.kuopionretkeilijat.fi/koivula/.
Samt på klubbens websidor www.oh7aa.fi.
 
Pryldagen 13.8.2017
Hämeenlinnan Radioamatöörit arrangerar en populär radiopryldag söndagen 13.8.2017. Evenemanget hålles på OH3AA-klubbens lokal på Hakapellontie i Tavastehus mellan kl. o9.00 och 15.00.
Ett utmärkt tillfälle att träffa bekanta, köpa, sälja eller förmedla radiobonk.
Här kan du sälja diverse elektronik från olika tidevarv antingen från bagageluckan, släpet eller utställt på presenning. Marken är för det mesta grus. Tak finns inte, så tag med eget regnskydd i fall av regn.
Ingen avgift uppbärs, men arrangören ansvarar inte för varorna.
Det kommer att finnas förfrisknings-, kaffe-, samt korvförsäljning. En inne-toalett finns till förfogande. Klubbens rörtester kan även användas för testande av egna rör.
 
* Du unga, kom med till Märket för att köra *
Det 100-åriga Finland till ära bereds unga 18 – 25 åriga radioamatörer tillfälle att köra pileups från Märket.
Även äldre kan anmäla sig, ifall det skulle bli rum över. Högst fyra ryms med per gång
OJ0-prefixet brukar dra till sig motstationer och du kan vara i centrum på banden, men även måttligare körande lyckas.
På Märket finns en sex-bands beam 20 – 6m samt en Windom 80 – 10m samt transceiver.
Tidpunkterna är lördag till lördag 15.-22. juli och 12. -19. augusti. Kostnader tillkommer: Mellan Eckerö och Märket kommer man
förmånligt med Finlands Fyrsällskaps transport men resten bör funderas ut mellan deltagarna.
Upplev väldiga pileupper och den karga klippöns skönhet.
Förfrågningar till Martti, OH2BH, oh2bh snabela arrl punkt net eller Pasi, OH3WS, egen anrop.
 
* Julgubben i gång från samtliga Lapplands kommuner *
Julgubben önskar hedra Finlands 100-års födelsedag med att vara i gång från alla Lapplands kommuner under december 2017.
Om du är intresserad att delta som operator, tag kontakt via epost, OH9SCL (egen anrop).
Vi hörs på banden!
 
* Nationalparksaktivitetsveckan *
Nationalparksaktivitetsveckan anordnas igen den 17. – 23.7.2017.
På OH3BHL:s och OH1UH:s hemsidor hittar du en intressant OHFF-arbetsredskapssamling som kan användas då man planerar aktiviteter. OM Rami, OH3BHL, berättar närmare om sidorna på Finland 100-jubellägret i Mustiala.
Ifall att du tänker aktivera en nationalpark, meddela gärna därom till förbundets kansli.
 
* Radioamatördag på Nautelankoski museum *
Egentliga Finlands Signalgille, Jouko Lehto, OH1NN samt Matti Seulanto, OH1LAR och Lieto museum arrangerar en radioamatördag i Lieto på Nautelankoski museum söndagen 13.8. kl. 12.00 – 15.00. Adressen är Nautelankoskentie 40, Lieto.
Radioamatörstationen, som för sjunde gången sätts upp i museet är i gång med foni och CW på 80- och 40 meters banden. Operatörerna är Jouko Lehto, OH1NN samt Martti Seulanto, OH1LAR. Bägge kör med eget anrop. Man önskar inbjuda övriga radioamatöröer som motstationer.
Utrustningen omfattar IC718-radioapparater. Därutöver kan man beskåda en fältradio Topi, dvs. VR 3, fälttelefonen VPAP samt krypteringsskivan Allu.
Mellan varven berättar man om radioamatörverksamheten samt hur man utbildar sig till amatör. Samtliga besökare får en broschyr om radioamatörverksamheten.
Man kör först en halv timme med telegrafi och sedan en halv timme med foni, och fortsätter på samma sätt i halvtimmes pass hela dagen ut.
Radioamatördagens föredrag kl. 13.00
Seppo Hynnä, OH1EBI (Egentliga Finlands Signalgille) föreläser om Matti-patrullerna på Karelska Näset sommaren 1944.
Man börjar uppföra radioamatörstationen lördagen 12.8. kl.10.00. Det går bra att följa med uppförandet och monteringen av antennerna. Man välkomnar speciellt veteranerna från våra krig.
Museet i Nautelankoski, kafeet och shoppen är öppna bägge dagarna under veckoslutet kl. 12.00 – 17.00. Fritt inträde till samtliga program.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas IARU HF World Championship, FISTS Summer Unlimited Sprint,SKCC Weekend Sprintathlon och ARCI Summer Homebrew Sprint.
Nästa tisdag 11.7. står NAC UHF i turen och nästa torsdag 13.7. NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut tävlas Russian Radio Team Championship, DMC RTTY Contest, Feld Hell Sprint, North American QSO Party RTTY, CQ Worldwide VHF Contest och RSGB Low Power Contest.
 
* Sommartävlingen *
HF-tävlingarnas FM-series nästa deltävling, Sommartävlingen, tävlas söndagen 23.7.2017. Tävlingen arrangeras av OH2T. Tävlingstiderna är följande: CW kl. 06.00 – 06.59.59 UTC; SSB kl. 07.30 – 08.29.59 UTC samt RTTY kl. 09.00 – 09.59 UTC. Banden 80- samt 40 meter. Tävlingsbudet är RS(T) + löpande nummer + landskapssignum.
Sommartävlingens regler kommer nästa vecka ut på Förbundets websidor. Välkommen med.
 
* OF100HQ detta veckoslut vid IARU-kontesten – OH-mottagning strax efter bulletinen *
Grundstenen internationellt sett för 100-årsjubileet är den 24 timmar långa IARU-tävlingen. IARU kontesten började i går kl. 15.00 FT. Finlands station OH100HQ hade 20 operatörer på 12 stationer. Man aktiverade varje HF-band på CW och SSB. Man kunde även följa med operationen för första gången i realtid på YouTube.
I början startade alla nedre bamndens stationer i gång på:
CW: 1825, 3525, 7025 kHz
SSB: 1849, 3685, 7150 kHz
Den som nappade alla 6 stationer snabbast får behålla titeln ”Nordens Snabbaste Dragare” i ett år samt den ursprungliga Vasa Sexornas jägarstatyn.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 16. juni klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media