Kanslibulletin 25/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 25/2017, 15.07.2017
 
INNEHÅLL
* Tack för Finland 100-jubileumslägret *
* Nästa sommarläger *
* Förbundets kansli är stängt i en månad *
* QSL-managern för OH2-området har bytts *
* Klubbarna meddelar *
* Du unga, kom till Märket för att köra! *
* Julgubben i gång från samtliga Lapplands kommuner *
* Nationalparksaktivitetsveckan nästa vecka *
* Radioamatördag på Nautelankoski museum den 13.8. *
* Finlands jubileumsårs paraden *
* Tävlingsnyheter *
* Sommartävlingen 23.7. *
* Black Cat HF Contest 13.8. *
* Nästa bulletin *
 
* Tack för Finland 100-jubileumslägret *
Ett stort tack till alla deltagare och talkofolket för en utmärkt lägerstämning.
 
 
* Nästa sommarläger *
Finlands Radioamatörförbunds nästa sommarläger hålles i Nurmes 19. – 22.7.2018. Lägret arrangeras av Pohjois-Karjalan Radiokerho, OH7AB samt Ylä-Karjalan Radioamatöörit, OH7ABE.
 
 
* Förbundets kansli stängt i en månad *
Förbundets kansli är stängt p.g.av semester 17.7. – 11.8. Under denna tid läses ej bulletinen.
 
 
* QSL-managern för OH2-området har bytts *
QSL-servicen för OH2-området har i början av juni flyttats bort från Hyvinkään Radiokerho,OH2AU till Polyteknikkojen Radiokerho, OH2TI.
Under övergångsperioden, ända till årsslutet, sköts en del av servicen från Hyvinge. Detta berör dem vars kort sänds till hemadressen.Uppdateringar till egen QSL-service kan anmälas till OH2TI (egen anrop).
 
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH7AA:s sommarevenemang
OH7AA ordnar sitt sommarevenemang 12.8. kl. 13 – 13.8. kl. 13 på Kuopion Retkeilijäts stuga i Savisaari, Kuopio. Adressen är Savisaari 61.
På programmet finns förutom grillning och gemytlig samvaro även:
– OH7AA:s DMR-repeaterprojekt och workshop
– JT-sändeslagen
Mer info om platsen på adressen http://www.kuopionretkeilijat.fi/koivula/. Samt på klubbens websidor www.oh7aa.fi.
 
 
OH8AA:s sommarläger
Kahdeksikkojen kerho, OH8AA, arrangerar ett sommarläger 11. – 13.8.2017 på Hietasaari i Uleåborg. Adressen är Vaaskiventie 22. Eventuella förhansdsanmälningar till OH8AA (egen anrop). Välkommen
 
 
Pryldagen 13.8.2017
Hämeenlinnan Radioamatöörit arrangerar en populär radiopryldag söndagen 13.8.2017. Evenemanget hålles på OH3AA-klubbens lokal på Hakapellontie i Tavastehus mellan kl. o9.00 och 15.00.
Ett utmärkt tillfälle att träffa bekanta, köpa, sälja eller förmedla radiobonk.Här kan du sälja diverse elektronik från olika tidevarv antingen från bagageluckan, släpet eller utställt på presenning. Marken är för det mesta grus. Tak finns inte, så tag med eget regnskydd i fall av regn.Ingen avgift uppbärs, men arrangören ansvarar inte för varorna.
Det kommer att finnas förfrisknings-, kaffe-, samt korvförsäljning. En inne-toalett finns till förfogande. Klubbens rörtester kan även användas för testande av egna rör.
 
 
* Du unga, kom med till Märket för att köra *
Det 100-åriga Finland till ära bereds unga 18 – 25 åriga radioamatörer tillfälle att köra pileups från Märket.Även äldre kan anmäla sig, ifall det skulle bli rum över. Högst fyra ryms med per gång
OJ0-prefixet brukar dra till sig motstationer och du kan vara i centrum på banden, men även måttligare körande lyckas.
På Märket finns en sex-bands beam 20 – 6m samt en Windom 80 – 10m samt transceiver.
Tidpunkten är lördag till lördag 12. -19. augusti. Kostnader tillkommer: Mellan Eckerö och Märket kommer man förmånligt med Finlands Fyrsällskaps transport men resten bör funderas ut mellan deltagarna.Upplev väldiga pileupper och den karga klippöns skönhet.Förfrågningar till Martti, oh2bh snabela arrl punkt net eller Pasi, OH3WS, (egen anrop).
 
 
* Julgubben i gång från samtliga Lapplands kommuner *
Julgubben önskar hedra Finlands 100-års födelsedag med att vara i gång från alla Lapplands kommuner under december 2017.
Om du är intresserad att delta som operator, tag kontakt: OH9SCL, (egen anrop).
Vi hörs på banden!
 
 
 
 
* Nationalparksaktivitetsveckan nästa vecka *
Nationalparksaktivitetsveckan anordnas igen den 17. – 23.7.2017. På OH3BHL:s och OH1UH:s hemsidor hittar du en intressant OHFF-arbetsredskapssamling som kan användas då man planerar aktiviteter.
 
 
* Radioamatördag på Nautelankoski museum *
Egentliga Finlands Signalgille, Jouko Lehto, OH1NN samt Matti Seulanto, OH1LAR och Lieto museum arrangerar en radioamatördag i Lieto på Nautelankoski museum söndagen 13.8. kl. 12.00 – 15.00. Adressen är Nautelankoskentie 40, Lieto.
Radioamatörstationen, som för sjunde gången sätts upp i museet är i gång med foni och CW på 80- och 40 meters banden. Operatörerna är Jouko Lehto, OH1NN samt Martti Seulanto, OH1LAR. Bägge kör med eget anrop. Man önskar inbjuda övriga radioamatöröer som motstationer.
Utrustningen omfattar IC718-radioapparater. Därutöver kan man beskåda en fältradio Topi, dvs. VR 3, fälttelefonen VPAP samt krypteringsskivan Allu.
Mellan varven berättar man om radioamatörverksamheten samt hur man utbildar sig till amatör. Samtliga besökare får en broschyr om radioamatörverksamheten.
Man kör först en halv timme med telegrafi och sedan en halv timme med foni, och fortsätter på samma sätt i halvtimmes pass hela dagen ut.
Man börjar uppföra radioamatörstationen lördagen 12.8. kl.10.00. Det går bra att följa med uppförandet och monteringen av antennerna. Man välkomnar speciellt veteranerna från våra krig.
Museet i Nautelankoski, kafeet och shoppen är öppna bägge dagarna under veckoslutet kl. 12.00 – 17.00. Fritt inträde till samtliga program.
 
* Finlands jubileumsårsparaden *
OF100HQ uppfyllde sin målsättning och verkställde över 10000 QSO:n under 24 timmar under lägerveckoslutet. Med var en ansenlig mängd OH-stationer som hejade på Finlands team att göra sitt yttersta. Teamet tackar för understödet.
Inom tävlingen tävlades även om vem som nappade alla 6 OF100HQ stationer på banden 160, 80 och 40 m, CW och SSB, snabbast för titeln ”Nordens Snabbaste Dragare”.Tävlingen vanns av Juha Tuovinen, OH2N, med tiden 17 minuter.
De tio bästa:
0017 OH2N
0045 OH5KT
0053 OH1EB
0110 OF1XT
0349 OH1BGG
0416 OH4LA
0417 OG4X
0637 OH7QK
0727 OH1MA
0803 OH2MOC
 
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Russian Radio Team Championship, DMC RTTY Contest, Feld Hell Sprint, North American QSO Party RTTY, CQ Worldwide VHF Contest och RSGB Low Power Contest.
Nästa tisdag 18.7. körs NAC 1,3 GHz och nästa torsdag NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas HF tävlingarnas FM-seriens deltävling Kesäkisa, Scottish DX Contest och SA Sprint Contest.
Tisdagen 25.7. körs NAC 2,3 GHz + up.
Sista veckoslutet i juli tävlas Feld Hell Sprint, RSGB IOTA Contest samt ARS Flight of the Bumblebees.
På tisdagen 1.8. körs NAC VHF och torsdagen 3.8. NAC 10 m.
Första veckoslutet i augusti tävlas SRAL:s peruskisa, 10-10 International Summer Contest, European HF Championship, North American QSO Party och SARL HF Phone Contest.
Tisdagen 8.8. tävlas NAC UHF och torsdagen 10.8. NAC 50 MHz.
Andra veckoslutet i augusti tävlas Black Cat HF Contest, MMMonVHF/DUBUS 144 MHz Meteorscatter Sprint Contest, WAE DX Contest och SKCC Weekend Sprintathon.
 
 
* Sommartävlingen 23.7. *
HF-tävlingarnas FM-series nästa deltävling, Sommartävlingen, tävlas söndagen 23.7.2017. Tävlingen arrangeras av OH2T. Tävlingstiderna är följande: CW kl. 06.00 – 06.59.59 UTC; SSB kl. 07.30 – 08.29.59 UTC samt RTTY kl. 09.00 – 09.59 UTC. Banden 80- samt 40 meter. Tävlingsbudet är RS(T) + löpande nummer + landskapssignum.
Reglerna för ”Sommartävlingen” finns på förbundets websidor https://www.sral.fi under punkten ”kilpailut”. Välkommen med.
 
 
* Black Cat HF Contest 13.8. *
Black Cat HF Contast tävlas söndagen 13. augusti kl. 1300 – 1500 UTC. Tävlingen har två en timmes perioder. Man kan köra på samtliga HF-band, utom på WARC banden. Sändeslagen är CW, SSB och digimoder.
Tävlingsbudet är RS(T) + YL eller OM samt namnet. En YL-station ger 11 poäng på CW, på digimoder 9 poäng samt SSB 7 poäng. En OM-station ger 3 poäng oavsett sändeslag. OM-stationerna får även köra varandra. Samma station kan köras en gång på CW, SSB och någon digimod. Då perioden byts är det igen tillåtet att köra samma station på nytt på varje sändeslag.
Reglerna för Black Cat finns på förbundets websidor https://www.sral.fi under punkten ”kilpailut”. Välkommen med.
 
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om fem veckor, söndagen den 20. augusti klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media