Kanslibulletin 26/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 26/2017, 19.8.2017
INNEHÅLL
* Höstdagar 2017 *
* Sommarläger 2018 *
* SRAL:s medlemsanskaffningstävling 2017 *
* Förbundets kansli stängt 21.8. *
* Behörighetsexaminatorer söks till tvåornas distrikt *
* Jubileumsanropet OF100FI QRV fram till slutet av året *
* Enkät om klubbarnas Turva- och Vapepaverksamhet *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Höstens radioamatörkurser *
* Militärradioamatörernas aktivitetsveckoslut *
* Följande radioorienteringsövningar *
* Modellplansevenemang vid Luftvärnsmuseet *
* SYLRA-dag 20.8 *
* ES0HAM på Dagö *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Höstdagarna 2017 *
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar hålls i Tammerfors 18.11.2017. Evenemanget ordnas av Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE. Största delen av Höstdagsprogrammet ordnas i Tampereen seudun ammattiopistos, Tredus, enhet i Hervanta. Förbundets stadgeenliga höstmöte hålls 18.11.2017 klockan 15.30. Mer information om evenemanget kommer under höstens lopp.
 
* Sommarläger 2018 *
Finlands Radioamatörförunds följande sommarläger hålls i Nurmes 19-22.7.2018. Evenemanget ordnas av Pohjois-Karjalan radiokerho ry, OH7AB och Ylä-Karjalan Radioamatöörit ry, OH7ABE.
 
* SRAL:s medlemsanskaffningstävling 2017 *
Rekommendera SRAL medlemskap åt nya eller gamla hobbyister och du deltar i utlottningen av fina priser. Märk att de som blir medlemmar efter 1.9 får medlemsavgiften för återstoden av året för halva priset av den normala medlemsavgiften.
För varje ny medlem i vars anslutningsblankett en rekommenderares namn fyllts i får rekommenderaren en lottsedel. Skaffa alltså fler nya medlemmar och din vinstmöjlighet ökar.
För varje ny skaffad understödande medlem får rekommenderaren 10 lottsedlar! Fråga mer om stödmedlemskap från Förbundets kansli.
Utlottningen sker i december, så lottsedlarna bör tjänas in t.o.m. 6.12. Därtill får varje skaffare av nya medlemmar ett snyggt medlemsanskaffningsaward till sin vägg.
 
* Förbundets kansli är stängt 21.8 *
I morgon, måndagen den 21 augusti 2017 är Förbundets kansli stängt.
 
* Behörighetsexaminatorer söks till tvåornas distrikt *
Till tvåornas distrikt söks 2-3 behörighetsexaminatorer. Behörighetsexaminatorn bör vara en radioamatör i allmän klass som har över fem års erfarenhet av radioamatörverksamget och som har ett gott rykte och i övrigt också är en pålitlig person. Behörighetsexaminatorn förbinder sig till att följa de instruktioner och regler som fastställts för examinatorerna.
Förbundets styrelse väntar på förslag på lämpliga personer som kunde vara behörighetsexaminatorer från klubbarna och enskilda personer i OH2-distriktet. Ifall du själv är intresserad av examinatorsuppgiften, behöver ansökan en rekommendation antingen av en klubb alternativt en eller flera enskilda raadioamatörer. Förslagen kan sändas till adressen hallitus snabela sral punkt fi.
 
* Jubileumsanropet OF100FI är QRV fram till slutet av året *
Jubileumsanropet OF100FI är QRV fram till slutet av jubileumsåret FinlandFörbundets medlemsklubbar kan ansöka om rätten att använda anropet under viss tid.
Klubben kan reservera anropet genom att sända e-post till adressen of100fi snabel sral punkt fi. Berätta klubbens namn, klubbstationens plats samt den tid som önskas (i regel en kalendervecka må-sö).
Efter antopet bör man använda snedstreck och en siffra mellan 0 och 9 enligt kommunens första siffra (t.ex. OF100FI/2).
Kontakterna till jubileumsanropsstationen OF100FI/kretsnummer ger många extra poäng i den Finland 100 jubileumstävling som pågår i januari-oktober. Specialanropet är säkerligen även önskat utomlands. Pileuperna är alltså garanterade!
OF100FI-anropets reserveringskalender samt reglerna för jubileumstävlingen Finland 100 finns på SRAL:s webbsidor på adressen https://www.sral.fi.
 
* Enkät om klubbarnas Turva- och Vapepaverksamhet *
Under våren sändes klubbarna en enkät om Turva- och Vapepaverksamhet. Svar kom från 42 klubbar, vilket inte är vidare täckande. Förfrågan har sänts till den e-postadress som finns i SRAL:s medlemsregister.
Ifall du misstänker att man inte svarat å er klubbs vägnar, gå och svara via webbformulär inom en vecka. Se adress på Förbundets webbsidor, via elektroniska bulletinen eller be om att få den via Jukka, OH6MWQ.
Trots att er klubb inte på något vid deltar i Turva- eller Vapepaverksamhet, meddela då detta. Informationen är viktig. Inte heller flera svar från samma klubb medför olägenhet.
Svararens namn och kontaktuppgifter lagras under tiden för utredningen, varefter de raderas. I utredningsrapporten behandlas inga namn- eller identifikationsuppgifter om de personer som svarar, utan resultaten framförs klubb- eller gruppspecifikt.
Utredningen förverkligas av Jukka Pappinen, OH6MWQ och som styrgrupp för projektet fungerar SRAL:s styrelse. Mer information kan fås från Jukka via egenanropsadressen.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Yrjö Karhuvaara, OH1VY och Rolf Karlsson, OH9MRW lämnat oss. Vi hedrar Yrjös och Rolfs minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
OH2AP på hobbymässa
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, presenterar radioamatörverksamhet lördagen 19.8 kl. 10-15 under Harrastus 2017 mässan i Järvenpään liikuntahalli. Hallens adress är Seutulantie 17, Järvenpää.
OH1AA:s sommarläger
Turun Radioamatöörit ry ordnar sitt traditionella sommarläger i Tippsund i Tövsala 1-3.9.2017. Anmälningar till lägret samt inkvartering och måltider till Jouni, OH1CO, egenanrop eller telefon noll fyra noll 7710 420. Välkomna! Ledningen
OH2AP:s höstläger
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt traditionella Skogsstugeläger lördagen 16.9.2017 vid stranden av Rusutjärvi. Mer specifikt lägerprogram presenteras snart. Välkomna.
OH3AC Ruskaläger i Messilä fr-sö 22-23.9.2017
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC håller i år sitt traditionella och populära Ruskaläger som Högplatsläger i Messilän tapahtumakartano och skidcentret i Hollola. Boka redan fr-lö 22-23.9.2017 i din kalender och kom för att njuta av högklassigt program.
 
* Höstens radioamatörkurser *
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en radioamatörkurs i Järvenpää. Kursen inleds måndag 11.9 klockan 18.00. Platsen är klubbutrymmena i Järvenpään Seuratalo vid adressen Mannilantie 20. Mer information fås från klubbens webbsidor på adressen http://oh2ap.fi/ under punkten ”kurser”.
 
* Militärradioamatörernas aktivitetsveckoslut *
OI-anropen är aktiva detta veckoslut 18-20.8.2017. Kontakta militärradioamatörstationerna och ta det nya OI-awardet som mål! För QSO-awardet behövs kontakt med 10 olika OI-radioamatörstationer. För att få awardet godkänns alla kontakter som hållits efter 1.1.2010. Awardet är avgiftsfritt. Sänd loggutdrag och postadress per e-post till Timo, OH7JHA. Egenanrop fungerar. Välkommen att kontakta OI-stationer.
 
* Följande radioorienteringsövningar *
Följande 80 meters radioorienteringsövningar hålls i Svedängen, Helsingfors lördagen 26.8 kl. 11.00 – 14.00. Adressen är Sexmansvägen 68. Samling vid Suomen Latus skidstuga, som finns i den östra ändan av parkeringsplatsen vid Svedängens friluftsområde.
Söndagen 27.8 ordnas Fox-oring-övningar i Hertonäs, Helsingfors, kl. 10.00- 13.00. Samling via parkeringsplatsen till Hertonäs idrottspark. Adressen är Igelkottsvägen 12.
Välkommen med på övningarna. Mer information fås från adressen http://ardf.pp.fi/.
 
* Modellplansevenemang vid Luftvärnsmuseet *
Vid Luftvärnsmuseet i Tusby ordnas ett modellplansveckoslut 26-27.8.2017. Under veckoslutets lopp presenterar OH2AP teamet radioamatörverksamhet vid museet. Under evenemanget finns även presentation av DX-lyssnande samt hobbylopptorg.
Lördagen är en ”fackdag”, och då finns på programmet flera presentationer fr.o.m. klockan 12.00. Därtill ordnas ifall vädret tillåter modellflygsuppvisningar och en demo med tema upptäckande av modellflyg och luftvärn i fråga om dessa i Finland och världen. Fältlunch och munkar säljs. Museet är öppet fr.o.m. kl. 11.00. För de som önskar ordnas en guidad tur i museet.
Söndagen 27.8 är en ”hobydag”. Museet är öppet kl. 11.00 – 17.00. Under dagens lopp ordnas flygande av modellplan med simulator, bygguppvisningar av miniatyrmodeller, missilskjutning med simulator samt flyguppvisningar ifall vädret tillåter.
Deltagaravgiften är 5 euro/dag, inkluderande inträdesavgift till museet. På grund av arrangemangen bes anmälningar om deltagande i evenemanget fram till 22.8.2017 direkt till museet per e-post itmuseo snabela gmail punkt kom eller per telefon till 040 314 3470. De försäljare som kommer till lopptorget besreservera bordsutrymme senast 22.8.2017.
Museets adress är Klaavolantie 2, 04300 Tusby. Mer information från adressen: http://www.ilmatorjuntamuseo.fi.
 
* SYLRA-dag 20.8 *
Söndagen 20.8.2017 firas SYLRA-dagen. Det önskas att så många medlemmar som möjligt från den nordiska YL-föreningen SYLRA skulle vara QRV. SYLRA-sched hålls kl. 14.00 UTC på frekvensen 14332 kHz ± QRM. Välkomna med.
 
* ES0HAM på Dagö *
ES0HAM är QRV från Dagö i Estland, IOTA EU-034 genast efter bulletinen på 3694 kHz ± QRM. Vid mikrofonen är Simo, OH2HAN, som även fungerar som QSL-manager. RTTY-QSO:n i SARTG-tävlingen och fram till 21.8.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SARTG WW RTTY Contest, Russian District Award Contest, Keyman’s Club of Japan Contest, Feld Hell Sprint, North American QSO Party och SARL HF Digital Contest.
Nästa tisdag, 22.8., tävlas NAC 2,3 GHz + up.
Nästa veckoslut tävlas ALARA Contest, SCC RTTY Championship, W/VE Islands QSO Party och YO DX HF Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 27 augusti klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media