Suomi 100 -juhlakilpailu

Suomi 100 -juhlakilpailu.
Suomi 100 -juhlakilpailu. Kuva: OH1EG.

 
Juhlistaakseen Suomen 100-vuotisjuhlavuotta SRAL järjestää suomalaisille radioamatööreille suunnatun juhlakilpailun. Kilpailu on osa Suomi 100 -ohjelmaa. Kilpailu alkoi 1.1.2017 ja kestää lokakuun loppuun asti.  Tulokset julkistetaan Suomen 100-vuotisitsenäisyyspäivänä 6.12.2017.
KILPAILUN SÄÄNNÖT

Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset radioamatöörit. Ahvenanmaan kutsualue (OH0) katsotaan tässä kilpailussa osaksi Suomea (OH).
AIKA: 1.1.2017 klo 00.00 SA.-31.10.2017 klo 24.00 SA.
TAAJUUDET: Käytettävissä on kaikki Suomessa sallitut radioamatööritaajuudet.
LÄHETYSLAJIT: Käytettäviä lähetyslajeja on kolme: CW, PHONE ja DIGI. Erillisiä lähetyslajiluokkia ei kuitenkaan ole.
Saman vasta-aseman saa työskennellä vain kerran kullakin taajuusalue-lähetyslajiyhdistelmällä.
UUDET TEKNIIKAT: Internetin käyttö työskentelyn apuneuvona (esim. DX-portaalit, RBN) on sallittua. Yhteydet esimerkiksi R-NET:in kautta ovat hyväksyttäviä. Muut toistinasemayhteydet ovat myös hyväksyttyjä. Remote-työskentely on sallittu, jos kaikissa kilpailuyhteyksissä käytetään samaa suomalaista asematunnusta. Satelliittiyhteydet ovat sallittuja. Myös yhteydet suomalaisiin /MM- ja /AM-asemiin on sallittu, jos nämä käyttävät OH-asematunnusta.
Saaristomaisema.
Saaristomaisema.

PISTEET: Pääsääntö on, että yhteys kuhunkin OH-asemaan (OF..OI) antaa yhden (1) pisteen kullakin taajuusalueella ja lähetyslajilla.
Jos kilpailuyhteyden pitää asemalla vieraileva alle 25-vuotias ”second operator”, jolla ei ole radioamatöörin pätevyystodistusta, antaa yhteys kuitenkin viisi (5) pistettä. ”Second operator” ei saa asua tavallisesti kilpailijan kanssa samassa taloudessa. ”Second operator” -asema käyttää asematunnuksen perässä liitettä /SEC (esim. OH2XYZ/SEC).
Myös yhteys /SEC-asemaan antaa viisi (5) pistettä. ”Second operatorin” pitämä yhteys toiseen /SEC-asemaan antaa näin kummallekin asemalle 10 pistettä.
Koko vuoden 2017 kiertää maata eri kerhojen aktivoima juhlakutsu OF100FI/x, missä x on kerhon sijaintipaikkakunnan kuntatunnuksen ensimmäinen numero (so. vanha piirinumero). Yhteydet juhlakutsuasemaan antavat myös viisi (5) pistettä. Koska x voi vaihdella välillä 0…9, on erillisiä juhlakutsuja 10 kpl.; näistä jokainen katsotaan erilliseksi vasta-asemaksi.
Juhlakutsuasemat eivät saa käyttää /SEC-liitettä.
”Second operator” – ja juhlakutsuyhteydet voi laskea yhteen eli ”second operatorin” pitämä yhteys OF100FI/x-asemaan antaa yhteensä 10 pistettä.
Yhteenlasketut pisteet antavat lopputuloksen. Kilpailussa ei ole mitään kertoimia.
Jos kilpailija on esimerkiksi pitänyt yhteyksiä eri OH-asemiin seuraavasti: 80 m:n CW:llä 148 ja SSB:llä 129 sekä 40 m:n CW:llä 149, SSB:llä 89 ja RTTY:llä 72, joista kaikista yhteensä 32 ovat ”second operatorin” pitämiä, 15 asemiin /SEC ja 14 asemiin OF100FI/x, on lopputulos (148 + 129 + 149 + 89 + 72 – 32 – 15 – 14) + (32 + 15 + 14) * 5 = 526 + 305 = 831.
KILPAILUSANOMA: Kilpailussa ei käytetä mitään erityistä kilpailusanomaa.
KILPAILUYHTEYDET: Yhteyksiä ei tarvitse todistaa esimerkiksi QSL-korteilla. Kilpailijoiden tulee kuitenkin noudattaa rehellisyyttä ja hyvää urheiluhenkeä. Hyväksyttävän yhteyden minimivaatimus on onnistunut kaksisuuntainen asematunnusten ja raportin vaihto. Kilpailijoita kehotetaan noudattamaan kilpailuyhteyksissä hyviä liikennöintitapoja. Näihin kuuluu esimerkiksi juhlavuoden tapahtuman mukainen siivo kielenkäyttö.
Puistomaisemaa.
Puisto. Kuva: OH1EG.

LOKIT: Cabrillo-muotoiset lokit toimitetaan ohjeiden mukaisesti.
”Second operatoreiden” pitämät yhteydet kootaan omaan lokiinsa. Liittääkseen nämä yhteydet kilpailusuoritukseensa kilpailija jättää näin ollen kaksi lokia: yhden ilman ja toisen /SEC-liitteen kanssa (esim. OH2XYZ ja OH2XYZ/SEC). Näiden lokien pisteet lasketaan yhteen lopputuloksen saamiseksi.
Paperilokien muuttamiseen sähköiseen Cabrillo-muotoon löytyy internetistä ilmaisia työkaluja, ja esimerkiksi paikallisen kerhon piiristä löytyy varmasti joku, joka on valmis tekemään tämän muutostyön. Cabrillo-muodon käyttäminen nopeuttaa ja tarkentaa pistelaskua ja on siksi suositeltava, mutta ääritapauksessa voi myös paperilokin lähettää osoitteella: Suomi 100 – kilpailu, SRAL, PL44, 00441 HELSINKI. Kaikkien lokien on oltava perillä viimeistään 17.11.2017 klo 24.00 SA.
/SEC- Cabrillo-lokissa lisätään ”second operator” -työskentelijöiden nimet ja iät riville ”OPERATORS”. Työskentelijät erotetaan toisistaan pilkulla. Jos yksi rivi ei riitä, voi lisätä uuden ”OPERATORS”-rivin.
Esimerkiksi: OPERATORS: Niilo Naapuri (20), Anna Alakerta (15),…
Mahdollisessa paperilokissa kunkin ”Second operator”-työskentelijän nimi ja ikä täytyy merkitä lokiin selvästi.
TULOKSET: Kilpailun tulokset julkistetaan 6.12.2017 klo 12.00 SA osoitteessa www.sral.fi/ Suomi100kilpailu/tulokset.
Kilpailutoimikunta pidättää kaikki oikeudet tulkita kilpailun sääntöjä.
Jos kilpailutoimikunnan tietoon tulee, että kilpailija on rikkonut kilpailun sääntöjä, hänet voidaan sulkea kilpailun ulkopuolelle.
Kilpailutoimikunnan päätökset ovat lopullisia.
PALKINNOT:
Pääpalkinto: Yaesu FT-891 HF + 6 m transceiver, lahjoittaja Wintel Finland Oy
Täydellinen palkintoluettelo julkaistaan myöhemmin. Lisätietoja palkinnoista. Kiitos palkintoja lahjoittaneille Wintel Finlandille, RXTX-Tuotteelle ja UTEC Oy:lle.
Kuva Yaesu FT-891-radiosta.
FT-891 on 100 watin multimoderadio HF-alueille ja kuudelle metrille.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media