Kanslibulletin 29/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 29/2017, 9.9.2017
 
INNEHÅLL
* Höstdagar i Tammerfors *
* Förbundets stadgeenliga höstmöte *
* Medlemsavgifter och rösträtt *
* Kommunikationsverket tömmer frekvensområdet vid tre och en halv gigahertz
för 5G bruk om ett och ett halvt år *
* SAC CW landskamp 16-17.9 *
* Klubbarna meddelar *
* Höstens radioamatörkurser *
* OF100FI/0 i etern för första gången *
* Rundradions lopptorg för avskriven teknisk apparatur *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Höstdagar i Tammerfors *
Finlands Radioamatörförbunds höstdagar arrangeras 18.11.2017 i Tammerfors. Arrangör är Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE. Evenemangsplatsen är Tampereen seudun ammattiopisto Tredus enhet i Hervanta, vid adressen Hepolamminkatu 10, A-byggnaden, Tammerfors.
Till höstdagarna kan man anmäla sig på förhand på OH3NE:s webbsidor, då deltagaravgiften är billigare. Lunch kan enbart bokas på förhand på samma sida. Även kvällsfesten kräver anmälan på förhand. Till skillnad från det som stod i septembernumret av tidningen Radioamatööri, bes förhandsanmälningarna t.o.m. 27.10. Mer information fås från adressen https://oh3ne.fi/syyspaivat2017/.
På evenemangsplatsen finns ett café och i närheten finns även andra matplatser.
Lopptorget är öppet kl. 10.00 – 14.00. Bordsreservationerna kan göras på plats i samband med mottagningen fr.o.m. kl. 9.00. Lopptorget har försäljning å arrangörens vägnar. Arrangören uppbär en ersättning på 10 % av försäljningsintäkterna från lopptorgsförsäljningen, men dock högst 100 €.
Från hotellet Scandic City har en övernattningskvot reserverats för tiden 17-19.11.2017. Var och en bokar sina rum själv direkt från hotellet genom att använda bokningskoden RADIO161117. Bokningarna bör göras t.o.m. 3.11.2017. Bokningarna kan göras per e-post eller telefon. Priserna och hotellets kontaktuppgifter hittas på OH3NE:s webbsidor.
Fredagen 17.11 ordnas en exkursion till FRK:s logistikcentral Kalkku, busstransport ordnas. Evenemanget kostar 5 euro/person. Anmälningar via OH3NE:s webbsidor.
Mer information om Höstdagarna, dess program samt anmälningsblankett finns på OH3NE:s webbsidor.
 
* Förbundets stadgeenliga höstmöte *
Finlands Radioamatörförbunds stadgeenliga höstmöte hålls i Tammerfors i anknytning till Höstdagarna lördagen 18.11 kl. 15.30. Mötesplatsen är yrkesinstitutet Tredu i Hervanta. Adressen är Hepolamminkatu 10.
Skriftliga petitioner ämnade till höstmötet bör vara styrelsen till handa senast 15.9.2017.
Petitionen bör vara undertecknad av minst tio av förbundets medlemmar. De skickas till adressen Finlands Radioamatörförbund rf, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Medlemsavgifter och rösträtt *
Du har väl kommit ihåg att betala din medlemsavgift? Du vill väl rösta i styrelse valen och under Förbundets höstmöte?
Under Förbundets höstmöte och höstens styrelseval är de medlemmar som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet röstberättigade.
För styrelsevalet uppgörs en förteckning över de röstberättigade åtta veckor före mötet, dvs. 23.9. Medlemsavgiften bör alltså vara betald före det, för att medlemmen skallha rösträtt i styrelsevalet.
Ifall du är osäker på tillståndet av din medlemsavgift, kan du fråga Förbundets kansli om detta.
 
* Kommunikationsverket tömmer frekvensområdet vid tre och en halv gigahertz för 5G bruk om ett och ett halvt år *
Kommunikationsverket meddelar om utkast till ny radiofrekvensbestämmelse för fast trafik, inkluderande även radioamatörtrafik och upphörande av ifrågavarande mikrovågsområde. På området kommer följande generations 5G mobilnätverk.
I frekvensområdet har lagts till en anmärkning för radioamatörerna om att användningen av delbandbredden 3400-3408 MHz upphör 31.12.2018. Samma dag avslutas även övrig fast trafik på motsvarande frekvensområde enligt motsvarande delbandsbreddsanmärkningar.
Ärendet berör även andra länder, eftersom mobilkommunikationsnätverkens allokationer är internationella. SRAL förhandlar tillsammans med andra förbund och IARU:s forum om gemensamma åtgärder för att man kunde fortsätta använda området eller också hitta ersättande frekvenser.
 
* SAC CW landskamp 16-17.9 *
CW-delen i Scandinavian Activity Contest ordnas på 80-10 meters bandet 16-17.9.2017. Tävlingen inleds lördagen 16.9 kl. 1200 UTC och avslutas söndagen 17.9 kl. 1159 UTC.
Kom med och samla in en fin landskampspott till Finland, även en eller ett par timmars aktivitet hjälper!
Tävlingsreglerna hittas på adressen http://www.sactest.net. Du kommer väl i synnerhet ihåg de nya reglerna i tävlingen, främst gällande frekvensområdesrekommendationerna och snabbt insändande av loggen!
 
* Klubbarna meddelar *
OH2AP:s höstläger
Välkommen till OH2AP:s traditionella höstläger lördagen den 16.9.2017. Lägret hålls i den mekant platsen Metsäpirtti vid Rusutjärvi strand. Adressen är Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi, Tusby kommun.
Lägret börjar med uppställande av antenner och station kl. 9. Morgonkaffe serveras. Sopplunch finns att fås ca kl. 12.00. OH2AP:s ordförande Jussi, OH3ZQ öppnar lägret kl. 13.00, efter vilket programandelen börjar och under vilken även en kaffepaus hålls.
Program

  •     Amatörradioteknikens utvecklingssteg 1917-1967, Heikki, OH2BGX
  •     Exempel på gamla QSL. Jussi, OH3ZQ
  •     Klubbens besök till St. Petersurg och Popovmuseet i maj 2017 genom bilder och ord Jarmo, OH2GJL och Aarno, OH2HAI
  •      Kinas rymdcenter, Arska, OH2EC

Därtill lotteri och lopptorgsbord. Fr.o.m. kl. 17.00 är bastun varm. Resten av kvällen spenderas vid kvällslägerelden med bl.a. korvgrillning.
Lägeravgiften är 15 euro och inkluderar program, måltid, kaffe och bastubadande.
Välkommen!
 
OH3AC Ruskaläger i Messilä fr-sö 22-23.9.2017 med högklassigt program
Ruskalägrets program är färdigt så när som på ett par bekräftelser. I programmet har bekräftats bl.a. en presentation av JT65/FT8, en distansstationspresentation samt en aktuell presentation om radioamatörstationers försäkringar. Den mest intressanta presentationen för hela familjen under ruskalägret är dock Mikas, OH2FFP, presentation om Sydpolens forskningsresa och OJ1ABOA-stationen.
Ruskalägret hålls i år som ”högplatsläger” i Messilän tapahtumakartano och skidcentret i Hollola, nära Lahtis. Boka redan fr-lö 22-23.9.2017 i din kalender och kom för att njuta av högklassigt program.
Anmälnings-, inkvarterings- och måltidsinstruktioner är på kommande.
 
* Höstens Radioamatörkurser *
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, ordnar en radioamatörkurs i Järvenpää. Kursen inleds måndag 11.9 klockan 18.00. Platsen är klubbutrymmena i Järvenpään Seuratalo vid adressen Kartanontie 20. Mer information fås från klubbens webbsidor.
 
Wahren-opisto ordnar en radioamatörkurs i Forssa. Kursen inleds onsdagen 20.9.2017. Platsen är 3 våningen i Forssan Yhteislyseo på adressen Lyseokatu 2, 30100 FORSSA.
Kurskvällarna hålls onsdagar kl. 18.00 och kursen räcker ungefär tre timmar per gång. Jukka Klemola, OH6LI fungerar som kurslärare. Kursen inkluderar åtta kvällar och avslutas 15.11.
Till kursen kan man anmäla sig via Wahren-opeistos webbsidor.
Kursen siktar på radioamatörexamen, som hålls onsdagen 22 november 2017 i Lounais-Hämeen Radioamatöörits nya klubbutrymmen i Torstila. Adressen är Forssantie 136, Tammela. I examen kan även andra delta än de som anmält sig till kursen. Anmälningar till examenstillfället till Hannu, OH1IX, per e-post till adressen hannu snabela reiman punkt fi eller per telefon till nummer 0400 532 936.
 
Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som inleds onsdagen 4.10.2017. Platsen är Klubbutrummena i Sommelo, på adressen Sommelontie 61. Kurskvällarna är onsdagar kl. 18.00 och kursen varar ungefär två timmar varje kväll. Kursen inkluderar 11 kvällar. Under sista kvällen ordnas radioamatörexamen. Kursens pris är 50 euro. Priset inkluderar studiematerialet.
 
OH3AC Höstens kurs i elementär klass tisdagen 24.10.2017
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnas höstens kurs i elementär klass tillsammans med MPK med början tisdagen 24.10.2017. Anmälningar till adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi.
 
* OF100FI/0 i etern för första gången *
Förbundets Finland 100 jubileumsanrop är för första gången QRV från nollorna nästa vecka. OF100FI/0 deltar i SAC CW-del från Brändö. För operationen ansvarar OH-DX-Ring, OH2AM. Före tävlingen kan anropet även vara QRV på SSB.
 
* Rundradions lopptorg för avskriven teknisk apparatur *
Det sista lopptorget med Rundradions avskrivna tekniska apparatur ordnas nästa veckas lördag 16.9.2017. Lopptorget hålls i Böle, Helsingfors i garaget på tredje våningen i Transporthuset. Tidpunkten är kl. 11-14. Körväg från Ilmalatorget. Välkommen!
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Kulikovo Polye Contest, FOC QSO Party, WAE DX Contest, ARRL EME Contest, SARL Field Day Contest, SKCC Weekend Sprintathon, Russian Cup Digital Contest, North American Sprint, Swiss HTC QRP Sprint och Classic Exchange.
Nästa tisdag 12.9 står NAC UHF i tur och på torsdag 14.9 NAC 50 MHz. Classic Exchange tävlas 10-11.9 och 12-13.9. Nästa fredag, 15.9, står AGB NEMIGA Contest i tur.
Nästa veckoslut tävlas CW-delen av Scandinavian Activity Contest, All Africa International DX Contest, SRT HF Contest, QRP Afield, Feld Hell Sprint, North American Sprint RTTY och BARTG Sprint 75.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka söndagen 17 september kl. 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media