Kanslibulletin 30/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 30/2017, 16.9.2017
INNEHÅLL
* Höstdagar i Tammerfors *
* Medlemsavgifter och rösträtt *
* Kandidatur till styrelsevalet *
* Nordiska tidskrifter till SRAL:s medlemmar *
* SAC CW landskampen startade *
* Silent Key *
* Klubbarna meddelar *
* EM i radioorientering *
* Höstens radioamatörkurser *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Höstdagar i Tammerfors *
Finlands Radioamatörförbunds höstdagar arrangeras 18.11.2017 i Tammerfors. Arrangör är Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE. Evenemangsplatsen är Tampereen seudun ammattiopisto Tredus enhet i Hervanta, vid adressen Hepolamminkatu 10, A-byggnaden, Tammerfors.
Preliminärt program lördagen 18.11.

 • Kl. 9.00 anmälning
 • Kl. 9.30 öppning
 • Kl. 9.40 Nationalparksinfo från WWFF (Kari OH1UH och Rami OH3BHL)
 • Kl. 9.40 Tammerfors FM-repeater, SVX-link och sajtlänkar (Tuomas OH3ERV)
 • Kl. 10.30 DMR forum (Erik OH2LAK)
 • Kl. 10.30 Presentation av radiospaningsbilen (Kommunikationsverket)
 • Kl. 11.30 Frekvensplanering och övervakning (Kommunikationsverket)
 • Kl. 12.30 Styrelsens frågetimme
 • Kl. 12.30 DMR-kliniken (Erik OH2LAK, Tuomas OH3ERV)
 • Kl. 13.30 SHF-program (Michael OH2AUE)
 • Kl. 13.30 Presentation av radiospaningsbilen (Kommunikationsverket)
 • Kl. 14.30 anmälning till höstmötet börjar
 • Kl. 15.30 SRAL:s höstmöte

Förhandsanmälning till höstdagarnas program
Till höstdagarna kan man anmäla sig på förhand på OH3NE:s webbsidor, då deltagaravgiften är billigare. Lunch kan enbart bokas på förhand på samma sida. Även kvällsfesten kräver anmälan på förhand. Till skillnad från det som stod i septembernumret av tidningen Radioamatööri, bes förhandsanmälningarna t.o.m. 27.10. Mer information fås från adressen https://oh3ne.fi/syyspaivat2017/.
På evenemangsplatsen finns ett café och i närheten finns även andra matplatser.
Lopptorget är öppet kl. 10.00 – 14.00. Bordsreservationerna kan göras på plats i samband med mottagningen fr.o.m. kl. 9.00. Lopptorget har försäljning å arrangörens vägnar. Arrangören uppbär en ersättning på 10 % av försäljningsintäkterna från lopptorgsförsäljningen, men dock högst 100 €.
Från hotellet Scandic City har en övernattningskvot reserverats för tiden 17-19.11.2017. Var och en bokar sina rum själv direkt från hotellet genom att använda bokningskoden RADIO161117. Bokningarna bör göras t.o.m. 3.11.2017. Bokningarna kan göras per e-post eller telefon. Priserna och hotellets kontaktuppgifter hittas på OH3NE:s webbsidor.
Fredagen 17.11 ordnas en exkursion till FRK:s logistikcentral Kalkku, busstransport ordnas. Evenemanget kostar 5 euro/person. Anmälningar via OH3NE:s webbsidor.
Mer information om Höstdagarna, dess program samt anmälningsblankett finns på OH3NE:s webbsidor.
 
* Medlemsavgifter och rösträtt *
Du har väl kommit ihåg att betala din medlemsavgift? Du vill väl rösta i styrelse valen och under Förbundets höstmöte?
Under Förbundets höstmöte och höstens styrelseval är de medlemmar som betalat den senast förfallna medlemsavgiften i sin helhet röstberättigade.
För styrelsevalet uppgörs en förteckning över de röstberättigade åtta veckor före mötet, dvs. 23.9. Medlemsavgiften bör alltså vara betald före det, för att medlemmen skallha rösträtt i styrelsevalet.
Ifall du är osäker på tillståndet av din medlemsavgift, kan du fråga Förbundets kansli om detta.
 
* Kandidaturen till styrelsevalet *
Varje medlem har rätt att skriftligen av valnämnden anhålla om att få sin kandidat upptagen på vallistan. Valhandlingarna, dvs förslagen till kandidater ombedes att skickas valnämndens sekreterare tillhanda till Finlands Radioamatörförbunds kansli, adressen: Finlands Radioamatörförbund, Valnämnden, Sekreterare Annika Salmenlinna, PB 44, 00441 HELSINGFORS, senast 6.10.2017.
I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens släktnamn samt alla förnamn och en av kandidaten undertecknad försäkran om bifall till kandidatur. Valhandlingarna är offentliga efter kandidaternas publicering.
 
* Nordiska tidskrifter till SRAL:s medlemmar *
De nordiska förbunden beslöt vid sitt NRAU-möte i augusti om tidningsutbyte mellan medlemmarna. Från och med nu är förbundens tidskrifter tillgängliga i elektronisk form för alla de nordiska förbundens medlemmar.
Norska och Danska tidskrifter från 2017 finns på SRAL:s websidor på adressen http://sral.fi. Sveriges tidningar läggs till då de kommer. Islands förbund publicerar ingen tidskrift.
 
* SAC CW landskampen startade *
CW-delen i Scandinavian Activity Contest startade på lördagen kl. 15.00 Finsk tid och slutade nu på söndagen kl. 14.59 Finsk tid.
Tävlingsreglerna hittas på adressen http://www.sactest.net. Du kommer väl i synnerhet ihåg de nya reglerna i tävlingen, främst gällande frekvensområdesrekommendationerna och snabbt insändande av loggen!
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Asko Heiniö, OH2DP, Torolf Johansson, OH2JKI samt Ralf Mattsson, OH2BPF har lämnat oss.
Vi hedrar Askos, Torolfs och Ralfs minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
OH3AC Ruskaläger i Messilä fr-sö 22-23.9.2017 med högklassigt program
Ruskalägrets program är färdigt så när som på ett par bekräftelser. I programmet har bekräftats bl.a. en presentation av JT65/FT8, en distansstationspresentation samt en aktuell presentation om radioamatörstationers försäkringar. Den mest intressanta presentationen för hela familjen under ruskalägret är dock Mikas, OH2FFP, presentation om Sydpolens forskningsresa och OJ1ABOA-stationen.
Ruskalägret hålls i år som ”högplatsläger” i Messilän tapahtumakartano och skidcentret i Hollola, nära Lahtis. Boka redan fr-lö 22-23.9.2017 i din kalender och kom för att njuta av högklassigt program.
 
Puula siklöjefestival
Puulan Radio Club firar sin traditionella siklöjefestival i Puula från lördagen 14.10 till söndagen 22.10.2017.
På programmet finns trevlig samvaro, radiokontakter, bastueldning samt tillredning av siklöjor på många sätt.
Stationerna OH4O och OH4ACD är i gång.
 
* EM i radioorientering *
ARDF IARU Region 1 -tävlingarna, dvs Europamästerskapen hölls 5. – 9.9.2017 i Litauen. SRAL representerades i M40 klassen av Petri Kirves, OH2KHX och Keijo Lehtosaari, OH2ETM. Man jagade räv i fyra olika tävlingar under fem dagar. Framgången varierade då andra tog hem priserna. Bäst var Keijo, OH2ETM på 15 plats i sprint-tävlingen.
 
* Höstens Radioamatörkurser *
Wahren-opisto ordnar en radioamatörkurs i Forssa. Kursen inleds onsdagen 20.9.2017. Platsen är 3 våningen i Forssan Yhteislyseo på adressen Lyseokatu 2, 30100 FORSSA.
Kurskvällarna hålls onsdagar kl. 18.00 och kursen räcker ungefär tre timmar per gång. Jukka Klemola, OH6LI fungerar som kurslärare. Kursen inkluderar åtta kvällar och avslutas 15.11.
Till kursen kan man anmäla sig via Wahren-opistos webbsidor. Googla med sökorden ”Forssa radioamatöörikurssi.”
Kursen siktar på radioamatörexamen, som hålls onsdagen 22 november 2017 i Lounais-Hämeen Radioamatöörits nya klubbutrymmen i Torstila. Adressen är Forssantie 136, Tammela. I examen kan även andra delta än de som anmält sig till kursen. Anmälningar till examenstillfället till Hannu, OH1IX, per e-post till adressen hannu snabela reiman punkt fi eller per telefon till nummer 0400 532 936.
Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som inleds onsdagen 4.10.2017. Platsen är Klubbutrummena i Sommelo, på adressen Sommelontie 61. Kurskvällarna är onsdagar kl. 18.00 och kursen varar ungefär två timmar varje kväll. Kursen inkluderar 11 kvällar. Under sista kvällen ordnas radioamatörexamen. Kursens pris är 50 euro. Priset inkluderar studiematerialet.
OH3AC Höstens kurs i elementär klass tisdagen 24.10.2017
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnas höstens kurs i elementär klass tillsammans med MPK med början tisdagen 24.10.2017. Anmälningar till adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi .
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CW-delen av Scandinavian Activity Contest, All Africa International DX Contest, SRT HF Contest, QRP Afield, Feld Hell Sprint, North American Sprint RTTY och BARTG Sprint 75.
Nästa tisdag 19.9 står NAC 1,3 GHz i tur och på torsdag 21.9 NAC 70 MHz.
Nästa veckoslut tävlas CQ Worldwide RTTY DX Contest och AGCW VHF/UHF Contest
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka söndagen 24 september kl. 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media