Kanslibulletin 31/2017

 

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 31/2017, 23.9.2017
INNEHÅLL
 
* Kandidatur i styrelsevalet *
* Nyheter från IARU-mötet *
* Anmälan till evenemangen under Höstdagarna *
* Radio Hami dag 19.11 *
* Klubbarna meddelar *
* Höstens radioamatörkurser *
* Följande temanummer av tidningen Radioamatööri *
* Tävlingsnyheter *
* Poängsituationen i FM-serien av HF-tävlingar *
* Nästa bulletin *
 
* Kandidatur i styrelsevalet *
Varje medlem har rätt att skriftligen av valnämnden anhålla om att få sin kandidat upptagen på vallistan. Valhandlingarna, dvs förslagen till kandidater ombedes att skickas valnämndens sekreterare tillhanda till Finlands Radioamatörförbunds kansli, adressen: Finlands Radioamatörförbund, Valnämnden, Sekreterare Annika Salmenlinna, PB 44, 00441 HELSINGFORS, senast 6.10.2017.
I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens släktnamn samt alla förnamn och en av kandidaten undertecknad försäkran om bifall till kandidatur. Valhandlingen kan inte vara villkorlig och är offentlig efter kandidaternas publicering. De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan kandidera åter, men även dessa bör sända in valhandlingarna.
 
* Nyheter från IARU-mötet *
Den 24 generalförsamlingen för IARU Region 1 hålls i Landshut, Tyskland den 16-23.9.2017.
Generalförsamlingen som hålls med tre års intervaller ordnades av Tysklands Radioamatörförbund, DARC, i landskapsstaden Landhut som ligger nära München. Mötets viktigaste mål konstaterades vara att skydda våra frekvenserna samt användningsrätten till dessa långt in i framtiden. Att få en ny ung radioamatörgeneration till hobbyn är det centrala målet för oss alla.
Don, G3BJ, fortsätter som ordförande för Region 1 och Faisal, 9K2RR, som ersättare. Hans, PB2T, valdes som sekreterare för Region 1. Mats, SM6EAN, valdes som skandinaviens representant till executive committee.
Mötet valde även ordförande till kommittéerna och arbetsgrupperna. Exempelvis Lisa, PA2LS, som gjort ett gott arbete fortsätter som ordförande för ungdomsarbetsgruppen i Region 1.
 
* Anmälan till evenemangen under Höstdagarna *
Finlands Radioamatörförbunds höstdagar arrangeras 18.11.2017 i Tammerfors. Arrangör är Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE. Evenemangsplatsen är Tampereen seudun ammattiopisto Tredus enhet i Hervanta, vid adressen Hepolamminkatu 10, A-byggnaden, Tammerfors.
Till en del av evenemangen under Höstdagarna är det förhandsanmälan, och av dessa görs samtliga via OH3NE:s webbsidor, vars adress kommer i slutet av denna text.
Fredagen 17.11 ordnas en exkursion till FRK:s logistikcentral Kalkku, busstransport ordnas. Evenemanget kostar 5 euro/person. Anmälningar via OH3NE:s webbsidor.
Den traditionella Ham Dinnern ordnas i undervisningsrestaurang Eetvartti lördagen 18.11. Dörrarna till evenemanget öppnas kl. 18.00 och maten är dukad kl. 19.00. Kvällssupéns pris är 35 €. För kvällens musik ansvarar The Mieli Sairaala. Till kvällsfesten görs anmälningar på förhand t.o.m. 27.10. Mer uppgifter om kvällsfesten samt anmälningsblankett finns på OH3NE:s webbsidor.
Till höstdagarna kan man anmäla sig på förhand, då evenemangspriset är 5 €/person eller 7,5 €/par/familj. En lunch från måltidslinjen kan bara bokas på förhand. Du berättar väl om eventuella födoämnesallergier i samband med anmälan. Förhandsanmälningarna görs t.o.m. 27.10 via OH3NE:s webbsidor.
Från hotellet Scandic City har en övernattningskvot reserverats för tiden 17-19.11.2017. Var och en bokar sina rum själv direkt från hotellet genom att använda bokningskoden RADIO161117. Bokningarna bör göras t.o.m. 3.11.2017. Bokningarna kan göras per e-post eller telefon. Priserna och hotellets kontaktuppgifter hittas på OH3NE:s webbsidor.
Mer information om Höstdagarna, dess program samt anmälningsblankett finns på OH3NE:s webbsidor. Uppgifterna publiceras även i oktobernumret av tidningen Radioamatööri.
 
* Radio Hami dag 19.11 *
Radio Hamis öppna workshop ordnas under höstdagsveckoslutet söndagen 19.11. Platsen är Hervantaenheten av Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu. Adressen är Hepolamminkatu 10 (S-huset), Hervanta, Tammerfors.
Evenemanget riktar sig in på en eventuell återkomst av Radio Hami på FM-bandet under nästa sommarläger i Nurmes. I workshopen önskas särskilt nya intresserade redaktörer och andra görare. Även gamla rävar är välkomna, men programmet fokuserar på att instruera nykomlingarna.
Program erjuds om såväl teknik som personer intresserade av redaktörskap. Vi studerar hemligheterna för radioredaktörskap ur såväl studioarbets- som egentligt redaktörskapsperspektiv. På plats finns full studioutrustning, med vilket man bl.a. kan göra ett färdigt radioprogram och lagra det.
Med tanke på tekniken finns det möjlighet att på plats även bygga upp en hel Radio Hami sändarkedja, så att justeringar kan testas och dryftas. Inget FM-tillstånd finns i november, så effekten körs ut i konstbelastning.
För natten mellan Höstdagslördagen och Radio Hami söndagen kan budgetklass inkvartering ordnas i Hervanta.
På grund av inkvartering och andra praktiska ärenden önskas anmälningar t.o.m. 3.11 (ifall du behöver logi, anmäl dig hellre för tidigt än för sent, så att logi kan ordnas). En länk till anmälningsblanketten finns på förbundets webbsidor.
 
* Klubbarna meddelar *
OH2ET meddelar
Kirkkonummen Radioharrastelijat Kissen Kipinä ry har bytt namn. Det nya namnet är Porkkalan Radiokerho ry.
 
* Höstens radioamatörkurser *
Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som inleds onsdagen 4.10.2017. Platsen är Klubbutrummena i Sommelo, på adressen Sommelontie 61. Kurskvällarna är onsdagar kl. 18.00 och kursen varar ungefär två timmar varje kväll. Kursen inkluderar 11 kvällar. Under sista kvällen ordnas radioamatörexamen. Kursens pris är 50 euro. Priset inkluderar studiematerialet.
 
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnas höstens kurs i elementär klass tillsammans med MPK med början tisdagen 24.10.2017. Anmälningar till adressen oh3ac snabela oh3ac punkt fi.
 
Polyteknikkojen Radiokerho, OH2TI, ordnar en radioamatörkurs i Otnäs, Esbo 31.10-23.11 under tisdagar och torsdagar kl. 18.00-21.00. Platsen är Otsvängen 18A, Esbo. Förhandsuppgifter: gymnasiets elfysik eller motsvarande. För medlemmar i PRK:s eller Aalto-yliopistos studentkårer är kursen gratis, för övriga kostar kursen 10 €. Mer information från kursens webbsidor.
 
* Följande tematummer av tidningen Radioamatööri *
Detta år utkommer ännu två tidningar, vilka bägge ska vara temanummer. Bägge teman baserar sig på önskemål från läsarna.
Byggande och felsökning i november
Skulle just du ha något att skriva om felsökning eller byggande? Kom med och delta i skrivandet av novembernumret. Artiklar, tips och bilder tas mer är gärna emot. Deadline för materialet är 9.10.2017.
QRP i december
Temat för tidningen i december är QRP. Allehanda skrivelser om byggnadstekniska instruktioner till peditioner förverkligade med låg effekt eller test att hålla kontakter med låg effekt är välkomna. Även bilder på QRP-anläggningar och t.ex. utflyktsstationer tas gärna emot. Materialdeadline för decembertidningen är 20.11.2017.
Kom med och strukturera temanumren!
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ Worldwide RTTY DX Contest och AGCW VHF/UHF Contest.
Nästa tisdag, 26.9. står NAC 2,3 GHz + up i tur.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, Feld Hell Spring, UK/EI DX Contest och Russian WW MultiMode Contest.
 
* Poängsituationen i FM-serien av HF-tävlingar *
Mellansituationen för SRAL:s FM-serie i HF-tävlingar har uppdaterats på förbundets webbsidor. Årets två sista inhemska drabbningar är Femmornas höstkamp och CCF Julsprint, så ännu hinner du skapa turbulens i resultattabellerna! Lägg tävlingarna i kalendern redan nu! Höstkampen ordnas lördagen 11 november och Julsprinten under annandag jul 26 december.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 1 oktober, kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media