Kanslibulletin 32/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 32/2017, 30.9.2017
INNEHÅLL
* Kandidatur i styrelsevalet *
* Öppet hus på förbundets kansli *
* Höstdagarna i Tammerfors *
* Radio Hami dag 19.11 *
* Klubbarna meddelar *
* Höstens radioamatörkurser *
* Följande temanummer av tidningen Radioamatööri *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* Kandidatur i styrelsevalet *
Varje medlem har rätt att skriftligen av valnämnden anhålla om att få sin kandidat upptagen på vallistan. Valhandlingarna, dvs förslagen till kandidater ombedes att skickas valnämndens sekreterare tillhanda till Finlands Radioamatörförbunds kansli, adressen: Finlands Radioamatörförbund, Valnämnden, Sekreterare Annika Salmenlinna, PB 44, 00441 HELSINGFORS, senast 6.10.2017.
I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens släktnamn samt alla förnamn och en av kandidaten undertecknad försäkran om bifall till kandidatur. Valhandlingen kan inte vara villkorlig och är offentlig efter kandidaternas publicering. De styrelsemedlemmar som står i tur att avgå kan kandidera åter, men även dessa bör sända in valhandlingarna.
* Öppet hus på förbundets kansli *
Man har öppet hus på förbundets kansli torsdagen 26.10.2017 kl. 17.00 – 20.00.
Tatu, OH2EAT, berättar om Aalto 1-satelliten. Du kan även bekanta dig med kansliet och sköta dina kansliärenden på samma gång. Trevlig samvaro, kaffe och bulla. Adressen är Kaupinmäenpolku 9. Välkommen.
* Höstdagarna i Tammerfors*
Finlands Radioamatörförbunds höstdagar arrangeras 18.11.2017 i Tammerfors. Arrangör är Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE. Evenemangsplatsen är Tampereen seudun ammattiopisto Tredus enhet i Hervanta, vid adressen Hepolamminkatu 10, A-byggnaden, Tammerfors.
Programmet för lördagen 18.11.
Kl. 9.00 anmälning
Kl. 9.30 öppning
Kl. 9.40 Nationalparksinfo från WWFF (Kari OH1UH och Rami OH3BHL)
Kl. 9.40 Tammerfors FM-repeater, SVX-link och sajtlänkar (Tuomas OH3ERV)
Kl. 10.30 DMR forum (Erik OH2LAK)
Kl. 10.30 Presentation av radiospaningsbilen (Kommunikationsverket)
Kl. 11.30 Frekvensplanering och övervakning (Kommunikationsverket)
Kl. 12.30 Styrelsens frågetimme
Kl. 12.30 DMR-kliniken (Erik OH2LAK, Tuomas OH3ERV)
Kl. 13.30 SHF-program (Michael OH2AUE)
Kl. 13.30 Presentation av radiospaningsbilen (Kommunikationsverket)
Kl. 14.30 anmälning till höstmötet börjar
Kl. 15.30 SRAL:s höstmöte
Till en del av evenemangen under Höstdagarna är det förhandsanmälan, och av dessa görs samtliga via OH3NE:s webbsidor.
Fredagen 17.11 ordnas en exkursion till FRK:s logistikcentral Kalkku, busstransport ordnas. Evenemanget kostar 5 euro/person. Anmälningar via OH3NE:s webbsidor.
Den traditionella Ham Dinnern ordnas i undervisningsrestaurang Eetvartti lördagen 18.11. Dörrarna till evenemanget öppnas kl. 18.00 och maten är dukad kl. 19.00. Kvällssupéns pris är 35 €. För kvällens musik ansvarar The Mieli Sairaala. Till kvällsfesten görs anmälningar på förhand t.o.m. 27.10. Mer uppgifter om kvällsfesten samt anmälningsblankett finns på OH3NE:s webbsidor.
Till höstdagarna kan man anmäla sig på förhand, då evenemangspriset är 5 €/person eller 7,5 €/par/familj. En lunch från måltidslinjen kan bara bokas på förhand. Du berättar väl om eventuella födoämnesallergier i samband med anmälan. Förhandsanmälningarna görs t.o.m. 27.10 via OH3NE:s webbsidor.
Lopptorget är öppet kl. 10 – 14. Bordsreservationer görs i samband med anmälningen från och med kl. 9.00.
Från hotellet Scandic City har en övernattningskvot reserverats för tiden 17-19.11.2017. Var och en bokar sina rum själv direkt från hotellet genom att använda bokningskoden RADIO161117. Bokningarna bör göras t.o.m. 3.11.2017. Bokningarna kan göras per e-post eller telefon. Priserna och hotellets kontaktuppgifter hittas på OH3NE:s webbsidor.
Mer information om Höstdagarna, dess program samt anmälningsblankett finns på OH3NE:s webbsidor. Uppgifterna publiceras även i oktobernumret av tidningen Radioamatööri.
* Radio Hami dag 19.11 *
Radio Hamis öppna workshop ordnas under höstdagsveckoslutet söndagen 19.11. Platsen är Hervantaenheten av Tampereen seudun ammattioppilaitos Tredu. Adressen är Hepolamminkatu 10 (S-huset), Hervanta, Tammerfors.
Evenemanget riktar sig in på en eventuell återkomst av Radio Hami på FM-bandet under nästa sommarläger i Nurmes. I workshopen önskas särskilt nya intresserade redaktörer och andra görare. Även gamla rävar är välkomna, men programmet fokuserar på att instruera nykomlingarna.
Program erjuds om såväl teknik som personer intresserade av redaktörskap. Vi studerar hemligheterna för radioredaktörskap ur såväl studioarbets- som egentligt redaktörskapsperspektiv. På plats finns full studioutrustning, med vilket man bl.a. kan göra ett färdigt radioprogram och lagra det.
Med tanke på tekniken finns det möjlighet att på plats även bygga upp en hel Radio Hami sändarkedja, så att justeringar kan testas och dryftas. Inget FM-tillstånd finns i november, så effekten körs ut i konstbelastning.
För natten mellan Höstdagslördagen och Radio Hami söndagen kan budgetklass inkvartering ordnas i Hervanta.
På grund av inkvartering och andra praktiska ärenden önskas anmälningar t.o.m. 3.11 (ifall du behöver logi, anmäl dig hellre för tidigt än för sent, så att logi kan ordnas). Anmälningsblanketten
* Klubbarna meddelar *
Puula siklöjefestival
Puulan Radio Club firar sin traditionella siklöjefestival i Puula från lördagen 14.10 till söndagen 22.10.2017. På programmet finns trevlig samvaro, radiokontakter, bastueldning samt tillredning av siklöjor på många sätt. Stationerna OH4O och OH4ACD är i gång.
OH9AB informerar
De nya hemsidorna för OH9SCL hittas på adressen http://www.radiopukki.fi.
* Höstens radioamatörkurser *
Turun Radioamatöörit ry., OH1AA, ordnar en radioamatörkurs som inleds onsdagen 4.10.2017. Platsen är Klubbutrummena i Sommelo, på adressen Sommelontie 61. Kurskvällarna är onsdagar kl. 18.00 och kursen varar ungefär två timmar varje kväll. Kursen inkluderar 11 kvällar. Under sista kvällen ordnas radioamatörexamen. Kursens pris är 50 euro. Priset inkluderar studiematerialet.
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnas höstens kurs i elementär klass tillsammans med MPK med början tisdagen 24.10.2017. Anmälningar till adressen oh3ac snabla oh3ac punkt fi.
Polyteknikkojen Radiokerho, OH2TI, ordnar en radioamatörkurs i Otnäs, Esbo 31.10-23.11 under tisdagar och torsdagar kl. 18.00-21.00. Platsen är Otsvängen 18A, Esbo. Förhandsuppgifter: gymnasiets elfysik eller motsvarande. För medlemmar i PRK:s eller Aalto-yliopistos studentkårer är kursen gratis, för övriga kostar kursen 10 €. Mer information från kursens webbsidor.
* Följande tematummer av tidningen Radioamatööri *
Detta år utkommer ännu två tidningar, vilka bägge ska vara temanummer. Bägge teman baserar sig på önskemål från läsarna.
Byggande och felsökning i november
Skulle just du ha något att skriva om felsökning eller byggande? Kom med och delta i skrivandet av novembernumret. Artiklar, tips och bilder tas mer är gärna emot. Deadline för materialet är 9.10.2017.
QRP i december
Temat för tidningen i december är QRP. Allehanda skrivelser om byggnadstekniska instruktioner till peditioner förverkligade med låg effekt eller test att hålla kontakter med låg effekt är välkomna. Även bilder på QRP-anläggningar och t.ex. utflyktsstationer tas gärna emot. Materialdeadline för decembertidningen är 20.11.2017.
Kom med och strukturera temanumren!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, Feld Hell Spring, UK/EI DX Contest och Russian WW MultiMode Contest.
Nästa tisdag 3.10. står NAC VHF i turen och nästa torsdag 5.10. NAC 10m.
Nästa veckoslut tävlas ARRL EME Contest, GTC CW Cup, TRC DX Contest, Oceania DX Contest, Russian WW Digital Contest, SKCC Weekend Sprintathon, International HELL-Contest, FISTS Fall Slow Speed Sprint, WAB HF Phone, RSGB DX Contest samt UBA ON Contest.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 8 oktober, kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media