Kanslibulletin 37/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 37/2017, 11.11.2017
 
INNEHÅLL
 

 • * Du kan rösta i förbundets styrelseval per post eller på höstmötesplatsen *
 • * Förbundets Höstdagar hålls nästa lördag 18.11 *
 • * Nu kan du anmäla dig till de ungas aktivitetsveckoslut *
 • * Returnering av loggar i Finland 100 jubileumstävlingen *
 • * Ändringar i examensorganisationen *
 • * Silent key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * DX & Contest Meeting 2018 *
 • * Höstens radioamatörkurser *
 • * Presentationer på Luftvärnsmuseet
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Nästa bulletin *

 
* Du kan rösta i förbundets styrelseval per post eller på höstmötesplatsen *
Poströstningsmaterialet sändes till de röstberättigade med novembernumbret av tidningen Radioamatööri.
I Novembernumret presenteras alla styrelsevalskandidater. Kandidatpresentationerna finns även på förbundets webbsidor.
Poströsten godkänns om den kommit fram senast torsdagen 16.11.2017 eller levererats till Finlands Radioamatörförbunds kansli senast under öppethållningstiden under ifrågavarande dag (kl.12.00 – 17.00).
Det är bra att notera att posten meddelar ca tre dagars leveranstid för svarsförsändelserna. Ifall poströsten ännu inte är skickad lönar det sig att föra den till posten genast på måndag.
Ifall medlemmen inte röstat per post, kan denne rösta på höstmötesplatsen i Tammerfors 18.11.2017 kl. 13.00 – 15.00.
I styrelsevalet är alla som t.o.m. 23.9.2017 har godkänts som personmedlemmar eller klubbmedlemmar i Finlands Radioamatörförbundet och därmed även betalat den senast förfallna medlemsavgiften i helhet.
Valförteckningen över de röstberättigade finns att ses i förbundets kansli. Listan har uppgjorts enligt valordningen åtta veckor före höstmötet.
 
* Förbundets Höstdagar hålls nästa lördag 18.11 *
Finlands Radioamatörförbunds höstdagar arrangeras nästa veckas lördag, 18.11.2017 i Tammerfors. Arrangör är Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE.
Evenemangsplatsen är Tampereen seudun ammattiopistos verksamhetsenhet Tredu i Hervanta. Adressen till Tredu är Hepolamminkatu 10, Tammerfors.
Anmälning till evenemanget börjar kl. 9.00. I anmälningen duger enbart kontanter.
 
Lördagnes program

 • Kl. 9.30 Öppning
 • Kl. 9.40 Nationalparksaktiviteter och parkhistorier från WWFF (Kari OH1UH och Rami OH3BHL)
 • Kl. 9.40 Tammerfors FM-repeater, SVXlink och länkning av platserna (Tuomas OH3ERV)
 • Kl. 10.30 DMR-forum (Erik OH2LAK)
 • Kl. 10.30 Presentation av Radiopejlingsbilen (Kommunikationsverket)
 • Kl. 11.30 Frekvensplanering och frekvensövervakning (Kommunikationsverket)
 • Kl. 12.30 SRAL styrelsens frågetimme
 • Kl. 12.30 DMR-kliniken (Erik OH2LAK, Tuomas OH3ERV)
 • Kl. 13.30 NVIS och rundpolarisation på HF (Michael OH2AUE)
 • Kl. 13.30 Presentation av Radiopejlingsbilen (Kommunikationsverket)
 • Kl. 14.30 Anmälningarna till SRAL:s höstmöte börjar
 • Kl. 15.30 SRAL:s höstmöte

Exkursionen som planerades för Höstdagarnas fredag 17.11 kommer inte att ordnas p.g.a. för få deltagare.
 
Lopptorg
Lopptorget är öppet kl. 10.00 – 14.00. Bordsreservationer görs i samband med anmälningen fr.o.m. kl. 9.00 framåt. OH3NE ordnar försäljningen på lopptorget.
 
Måltider
Cafét är öppet kl. 9-15 på evenemangsplatsen. Från cafét fås smått tilltugg. Enbart kontanter!
Lunch serveras enbart åt de som bokat på förhand kl. 11.30 – 13.30.
I närheten av evenemangsplatsen hittas några matplatser.
 
Trafikförbindelser
Till höstplatsen kommer man med buss från Tammerfors centrum. Mer information fås från infosidorna för Höstdagarna och från ruttguiden för Tammerfors kollektivtrafik. .
De som kommer med egen bil till Höstdagarna bör beakta att spårvagnsarbetet stör trafiken mellan Hervanta och centrum. Uppdaterade uppgifter om trafikstörningarna finns på Raitiotieallianssis webbsidor.
 
Höstdagarnas infosida
Mer information om Höstdagarna, trafikförbindelserna, lopptorget, inträdesavgifter och annat fås från novembernumret av tidningen Radioamatööri samt från Höstdagarnas infosidor.
 
* Nu kan du anmäla dig till de ungas aktivitetsveckoslut *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut för unga i Mustila 1-3.12 vid OH5Z. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-aktiviteter från nybörjarnivå (SSB, CW, RTTY), Off air tävling, bastubadande och samvaro. Under veckoslutet används med anledning av Finland 100 jubileumsåret specialanropet OF2YOTA. Deltagaravgiften är 10 euro, vilket inkluderar inkvartering och måltider. Mer information fås från förbundets webbsidor.
 
* Returnering av loggar i Finland 100 jubileumstävlingen *
Finland 100 jubbileumstävlingen har avslutats. Nu är det dags att returnera loggarna. Dessa bör vara insända senast nästa fredag 17.11.2017 klockan 24.00 finsk tid. Loggarna kan sändas i Cabrilloformat till e-postadressen suomi100lokit snabela sral punkt f i.
Användningen av Cabrilloformatet försnabbar och specificerar poängräkningen och rekommenderas därför. Ifall Cabrillo inte lyckas kan även papperslogg sändas på adressen Finland 100 tävlingen, SRAL, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Tävlingsresultaten publiceras på självständighetsdagen 6.12.2017. Priserna delas på förbundets kansli under självständighetsdagens efterfest/glöggbjudning 7.12.2017. Välkomna!
 
* Ändringar i examensorganisationen *
Styrelsen för Finlands Radioamatörförbund utnämnde under sitt oktobermöte Henri Olander, OH3JR till förman för behörighetsexaminatorerna fr.o.m. 1.11.2017.
Behörighetsexaminatorernas förman instruerar de nya examinatorerna i sina uppgifter och rådgiver vid behov examinatorerna samt styr deras verksamhet. Förmannen informerar även examinatorerna i alla ärenden som berör behörighetsexamina.
Under oktobermötet för styrelsen klarlades även behörighetsexamenskommitténs (BEK) verksamhet så att man inrättade en Teknisk underhållsgrupp som stöder BEK. I denna grupp ingår Harri Sundberg, OH4BW och Vili Peippo, OH5GE. Gruppen ansvarar för uppdatering och underhåll av ARX-examenssystemet på initiativ av BEK.
Som ordförande för BEK utnämndes Reijo Mantsinen, OH7GGX. Han är BEK:s kontaktperson till förbundets styrelse. Som ny medlem i BEK börjar Henri Olander, OH3JR. Som sakkunnigmedlemmar fortsätter Heikki Lahtivirta, OH2LH och Juuso Wallin, OH1BAR.
BEK koordinerar, planerar, leder och övervakar examensverksamheten och fungerar som hjälp till förmannen för behörighetsexaminatorerna.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att Tarja Manninen OH2GQH; Raimo Ilonen, OH9RG och Reino Kinnari, OH3PR lämnat oss.
Vi hedrar Tarjas, Raimos och Reinos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH3AD:s höstmöte
Riihimäen Kolmoset Ry, OH3AD, håller sitt höstmöte tisdagen 14.11.2017 kl. 18.30. Platsen är Vihreä Talo vid adressen Pohjoinen Asemakatu 1, Riihimäki. Stadgeenliga ärenden behandlas. Välkomna!
 
OH8AAU:s lillajul
OH8AAU firar ölillajul vid vid Huhmarin rinnemaja i Ylivieska fredagen 24.11 kl. 17.00. Lillajul firas i traditionell andra. Bastun är varm och i programmet finns diskussioner med lokala radioentusiaster. Klubben bjuder på korv, limonad, smått tilltugg och kaffe. Egen handduk och tvål med!
 
OH2AP:s månadsmöte i november
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt månadsmöte för november genom att delta i den nationella ”hands-on” kommunikationsövningen vid klubben lördagen 25.11.2017. OH2AP är en av motstationerna i övningen. Syftet är att vara aktiva på HF-frekvenserna i Winmor sändarslaget, i huvudsak genom P2P kontakter enligt separata kommunikationstabeller. Aktiviteterna sker alltså under lördag 25.11.2017. Morgon- och eftermiddagsturer utlovas. Mer specifika uppgifter närmare övningen.
 
OH6AD:s höstmöte
Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s höstmöte och lillajul, som hålls måndagen 27.11.2017 klockan 18.00 i klubbutrymmena vid Jyväskylän Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3.
Under mötet behandlas de ärenden som fastställs för höstmötet i 10 § i stadgarna.
Välkomna med att planera verksamheten nästa år!
Styrelsen
 
OH7AA:s höstmöte
OH7AA:s stadgeenliga höstmöte hålls söndagen 26.11.2017 kl. 14.00 vid klubben i Tikkalansaari, Kuopio. Välkomna! Styrelsen
 
* DX & Contest Meeting 2018 *
OHDXF ordnar DX & Contest Meeting 2018.
Evenemanget hålls i Åbo, i Holiday Club Caribia 9-11.3.2018. Den egentliga mötesdagen är lördagen 10.3. Ett stenhårt programpaket utlovas.
DX & Contest Meeting programmet består denna gång av tävlingsbaserat program p.g.a. WRTC2018. Alla tiders DX-pedition, Bouvet 2018, deltar säkerligen.
På plats förväntas en stark deltagargrupp från utlandet. På kvällen kan man t.ex. gå igenom WRTC förtävlingar.
På söndag finns möjlighet att stifta bekantskap med OH0X tävlingsstation på Brändö. Till platsen tar man sig antingen med egna bilar eller också ordnas samtransport. På resan stannar vi och hälsar på Jaska, OH1TX som givetvis även tas med på resan.
OHDXF:s webbsidor ordnas snart mer uppgifter bl.a. om mötets innehåll och reserveringsförfarande.
 
* Höstens radioamatörkurser *
En extra radioamatörkurs börjar i Lahtis tisdagen 14.11.2017 kl. 17.00.
Kursen börjar tisdagen 14.11.2017 kl. 17.00 med en presentation av radioamatörverksamheten.
Kursanmälningar till antingen Jari, OH2BU, telefon 0400 503221 eller e-post oh2bu snabela oh3ac punkt f i eller koulutus snabela oh3ac punkt f i.
 
* Presentationer på Luftvärnsmuseet *
Nästa lördag 18.11.2017 hålls två presentationer på Luftvärnsmuseet i Turby. Den första behandlar problem för radarövervakningen p.g.a. vindkraftverk. I den andra presentationen kommer vi ihåg övervakning av luftvärnets avfyranden i Lochteå och Hyrylä.
Luftvärnsmuseet öppnar kl. 11.00. Kl. 11.30 ordnas guidad tur i Kapteenin Puustelli. Presentationerna börjar kl. 12.00 i Tuusulahallen.
Ca kl. 14.00 hålls Radarmannagillets valmöte för gillets medlemmar. Samtidigt ordnas en guidad tur i den krigstida utställningen från Elddopet till värnsegrar.
Deltagaravgiften för evenemanget är 5 euro. Evenemanget ordnas av Luftvärnsmuseet och Radarmannagillet rf.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Viitosten Syysottelu, WAE RTTY DX Contest, 10-10 International Fall Contest, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, SKCC Weekend Sprintathon, CQ-WE Contest och North American SSB Sprint Contest.
Nästa tisdag 14.11 står NAC 432 MHz i tur och på torsdag 16.11 NAC 70 MHz. Nästa torsdag 17.11. tävlas YO International PSK31 Contest.
Nästa veckoslut tävlas LZ DX Contest, All Austrian 160-Meter Contest, REF 160-Meter Contest, SARL Field Day Contest, Feld Hell Sprint, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest och Homebrew and Oldtime Equipment Party.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A om en vecka, söndagen den 19 november klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz.
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media