Kanslibulletin 38/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Kanslibulletin 38/2017, 18.11.2017
 
INNEHÅLL

 • * Förbundets Höstdagar hölls i Tammerfors *
 • * Till kännedom om styrelsevalet *
 • * Anmäl dig till de ungas aktivitetsveckoslut *
 • * Returnering av loggar i Finland 100 jubileumstävlingen *
 • * Silent key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * OI-aktivitetsdag 6.12. *
 • * PRT OH100- evenemanget *
 • * Presentation på Museo Militaria *
 • * Nationalparker i gång *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Sexornas Cup 6.12. *
 • * Till minnes om CQWW-tävlingens logginsändning för Single Band klassen *
 • * Nästa bulletin *

 
* Förbundets Höstdagar hölls i Tammerfors *
Finlands Radioamatörförbunds höstdagar har hållits i Tammerfors. Arrangör var Tampereen Radioamatöörit ry, OH3NE.
På höstdagarna har man hört föredrag om bl.a. nationalparker, DMR, circulär polarisering och repeaters. Kommunikationsverket var på platsen och demonstrerade sin utrustning samt berättade om sin övervakningsverksamhet. På höstdagarna hölls även Finlands Radioamatörförbunds höstmöte.
 
* Till kännedom om styrelsevalet *
På höstmötesplatsen ordnades ingen omröstning i styrelsevalet. En kandidat hade avsagt sig sin kandidatur. Kvar fanns således två kandidater och till styrelsen fanns två öppna platser.
 
* Kom med i de ungas aktivitetsveckoslut *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut för unga i Mustila 1-3.12 vid OH5Z. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-aktiviteter från nybörjarnivå (SSB, CW, RTTY), Off air tävling, bastubadande och samvaro. Under veckoslutet används med anledning av Finland 100 jubileumsåret specialanropet OF2YOTA. Deltagaravgiften är 10 euro, vilket inkluderar inkvartering och måltider. Mer information fås från förbundets webbsidor.
 
* Returnering av loggar i Finland 100 jubileumstävlingen *
Returneringstiden har förlängts. Dessa bör vara insända senast nästa fredag 24.11.2017 klockan 24.00 finsk tid. Loggarna kan sändas i Cabrilloformat till epostadressen suomi100lokit snabela sral puntk f i.
Användningen av Cabrilloformatet försnabbar och specificerar poängräkningen och rekommenderas därför. Ifall Cabrillo inte lyckas kan även papperslogg sändas på adressen Finland 100 tävlingen, SRAL, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Prisutdelning
Tävlingsresultaten publiceras på självständighetsdagen 6.12.2017. Priserna delas ut på förbundets kansli under självständighetsdagens efterfest/glöggbjudning 7.12.2017. Välkomna!
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att våra amatörbröder Reino Kinnari, OH3PR och Martti Norismaa, OH7MN, har lämnat oss. Vi hedrar Reinos och Marttis minne med en stunds tystnad.
 
 
* Klubbarna meddelar *
OH8AAU:s lillajul
OH8AAU firar ölillajul vid vid Huhmarin rinnemaja i Ylivieska fredagen 24.11 kl. 17.00. Lillajul firas i traditionell andra. Bastun är varm och i programmet finns diskussioner med lokala radioentusiaster. Klubben bjuder på korv, limonad, smått tilltugg och kaffe. Egen handduk och tvål med!
 
OH2AP:s månadsmöte i november och turva-övningen
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry, OH2AP, håller sitt månadsmöte för november på klubben den 23.11. kl. 18.00 Matti, OH2BDQ förevisar på klubbstationen det nya digisändeslaget FT8.
Följande lördag den 25.11. är OH2AP  ”hands-on”  med i den nationella Turva- kommunikationsövningen . OH2AP är en av motstationerna i övningen. Syftet är att vara aktiva på HF-frekvenserna i Winmor sändarslaget, i huvudsak genom P2P kontakter enligt separata kommunikationstabeller. Aktiviteterna sker alltså under lördag 25.11.2017. Morgon- och eftermiddagsturer utlovas. Mer specifika uppgifter vid torsdagens månadsmöte.
 
”Masterna 90 år”-evenemanget på Radiobacken i Lahtis
Söndagen 26.11. kl. 11.00 börjar ett för radioamatörerna intressant evenemang på Radiobacken i Lahtis. Rundradions förre tekniske direktör DI Jorma Laiho berättar kl. 13.00 om radiomasterna då dessa i år fyller 90 år.
Du kan även bekanta dig med 87 år gamla Lahden Radioamatöörikerho ry:s OH3AC-station och utrymmen på Gamla Radiostationen. Även Arvi Hauvonens minnesstation OH3R är i gång under dagen.
 
OH6AD:s höstmöte
Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s höstmöte och lillajul, som hålls måndagen 27.11.2017 klockan 18.00 i klubbutrymmena vid Jyväskylän Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3.
Under mötet behandlas de ärenden som fastställs för höstmötet i 10 § i stadgarna.
Välkomna med att planera verksamheten nästa år!
Styrelsen
 
OH7AA:s höstmöte
OH7AA:s stadgeenliga höstmöte hålls söndagen 26.11.2017 kl. 14.00 vid klubben i Tikkalansaari, Kuopio. Välkomna! Styrelsen
 
 
* PRT OH100 – evenemanget *
Den 25. traditionsradiodagen arrangeras på självständighetsdagen 6.12. Evenemangets vinjett är undantagsvis PRT OH100, Finlands hundraåriga självständighet till ära.
Traditionsradiodagen är ingen tävling, utan en hyllning till gamla, över 40-åriga veteranradior och de radioveteraner som använt dem. Evenemanget har ingen ledstation.
 
Tidtabell och sändeslag:

 • CW: kl. 08.00 – 10.00 samt kl. 12.00 – 14.00
 • AM: kl. 10.00 – 12.00 samt kl. 14.00 – 16.00

 
Frekvenser:

 • CW: 3510 – 3590 kHz samt 7020 – 7040 kHz
 • AM: 3610 – 3770 kHz samt 7060 – 7080 kHz

Det rekommenderas att stationer med sändareffekt under 5W stationerar sig i början av frekvensbandet.
En traditionsradiostation kan använda tilläggstecknet /S efter sitt anrop. Om apparaturen har varit i aktiv tjänst redan under andra världskriget kan tilläggstecknet /SA användas.
Samtliga radioamatörstationer oavsett apparatur är välkomna som motstationer.
 
 
* OI-aktivitetsdagen *
Stationer med OI-prefix aktiveras på radioamatörbanden den 6.12. Håll kontakt med möjligast många sådana och kom i håg att anhålla om OI-award då du kört tio olika stationer. Till awardet räknas endast kontakter med början år 2010.
Awardansökan med loggutdrag och egen adress skickas till Timo, OH7JHA. Egenanrop fungerar.
 
 
* Presentation på Museo Militaria *
Den 23.11. kl. 14.00 hålls ett föredrag på Museo Militaria i Tavastehus. Martti Susitaival, OH4FSL, berättar om signalkriget i Rukajärvi. Föreläsningen räcker en timme. Välkommen.
 
 
* Nationalparker i gång *
Kai, OH6EFH, är i gång på söndagen 19.11. från Leivonmäki nationalpark, WWFF-0011. Kai kör 80m SSB. Han ämnar komma i gång kl. 10.00 – 11.00 på frekvensbandet 3685 – 3720 kHz.
 
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas LZ DX Contest, All Austrian 160-Meter Contest, REF 160-Meter Contest, SARL Field Day Contest, Feld Hell Sprint, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest och Homebrew and Oldtime Equipment Party.
Nästa tisdag 21.11. körs NAC 2,3 GHz + up.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW DX -kontestens CW-del.
 
 
* Sexornas Cup 6.12. *
OH6AD bjuder alla amatörer med i Sexornas sjätte dagens cup på självständighetsdagen 6.12.
Tävlingen körs på CW kl. 08.00 – 08.59 UTC. Frekvensbanden är 80 samt 40 meter.
Tävlingsbud är RST + löpande nummer + landskapstecken.
Som multiplikatorer är de körda landskapen en gång, utom det egna landskapet, samt de körda nummer sex-stationerna på bägge banden.
Reglerna finns på adressen https://www.sral.fi/.
 
 
* Till minnes om CQWW-tävlingens logginsändning för Single Band klassen *
Om en tävlande deltar i CQWW-tävlingen i singel band klassen (SOSB, Single Operator Single Band), kan han/hon även köra  andra band till sin gemensamma logg. Han bör märka sin Cabrillo logg t.ex. ”single band 160M”. Då räknar loggchecken tävlingsresultatet endast för ifrågavarande frekvensband.
De övriga kontakterna i loggen används för korscheckning av andra loggar. Ifall du lämnar bort kontakterna på andra band, kommer de körda stationerna att straffas med poängbortfall och det är ju inte meningen. Alla QSO:n in i loggen, även dubletter – det är inte straffbart.
 
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A om en vecka, söndagen den 26 november klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media