Kanslibulletin 39/2017

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 39/2017, 25.11.2017
 
INNEHÅLL
 

 • * Förbundets höstmöte och styrelseval *
 • * Självständighetsdagens efterfest i förbundets kansli *
 • * Kom och var aktiv med OF2YOTA-anropet och träffa andra unga *
 • * Samla dina inhemska QSO:n från din logg och delta i Finland 100 tävlingen *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * PRT OH100 evenemang*
 • * OI-aktivitetsdag 6.12 *
 • * Finländare i Albanien *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Sexornas Cup 6.12 *
 • * För uppfriskande av minnet i fråga om att sända enbandslogg i CQWW-tävlingen *
 • * Nästa bulletin *

 
* Förbundets höstmöte och styrelseval *
Finlands Radioamatörförbunds höstmöte hölls förra lördagen 18.11 i Tammerfors. 98 personmedlemmar var närvarande och 5 klubbar representerades med fullmakt.
Under höstmötet belönades Timo Tapaninen, OH2BMH och Osmo Laine, OH2BEC med förbundets silverorden. Orden beviljas för långvarigt och förtjänstfullt arbete i förbundets uppgifter. Timo och Osmo skötte tvåornas QSL-kortsdistribution i 20 års tid. Gratulationer till Timo och Osmo.
Till förbundets styrelse valdes för tre år Mauno Hirvonen, OH7UE och Tuomas Tauriala, OH3ERV. Poströstningens röster räknades inte, och på höstmötesplatsen ordnades ingen röstning. En styrelsevalskandidat drog sig ur kandidaturen under valets gång. Kvar återstod två kandidater och i styrelsen fanns två lediga platser.
Övriga höstmötesnyheter kan läsas på förbundets webbsidor.
 
* Självständighetsdagens efterfest i förbundets kansli *
Vid Finlands Radioamatörförbunds kansli ordnas självständighetsdagens efterfest torsdagen 7.12.2017 kl. 17.00 – 20.00.
Under evenemanget delas priserna för jubileumstävlingen Finland 100 ut. Även annat program utlovas.
Anmälningarna till festen bes p.g.a. serveringen göras t.o.m. måndagen 4.12 på adressen toimisto snabela sral punkt f i.
I år ordnas ingen separat glöggbjudning. Kansliets adress är Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Välkomna på efterfest!
 
* Kom och var aktiv med OF2YOTA-anropet och träffa andra unga *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut för unga i Elimäki 1-3.12. Evenemanget hålls i Musdtila, vid OH5Z.
Under aktivitetsveckoslutet lovas HF-aktivitet från nybörjarnivå. Sändarslagen är SSB, CW och RTTY. Förutom aktivitet finns i programmet en Off air tävling, bastubadande och samvaro.
Under veckoslutets lopp används specialanropet OF2YOTA för att fira jubileumsåret Finland 100.
Deltagaravgiften är 10 euro, vilket inkluderar inkvartering och måltider. Deltagarna kan hämtas från Kouvola.
Anmäl dig genom webblanketten senast 29.11. Blanketten finns på förbundets webbsidor.
 
* Samla dina inhemska QSO:n från din logg och delta i Finland 100 tävlingen *
I jubileumstävlingen Finland 100 kan du bl.a. vinna en rig. Samla nu de inhemska kontakterna du hållit från januari till oktober i år från din logg. Sänd in loggen och delta i tävlingen.
Huvudpriset i tävlingen är en Yaesu FT-891 radio.
Övriga priser är bl.a.:

 • 2 st Wouxun KG-UV8D handradion och en TECSUN PL-600 SSB-mottagare.
 • TYT DMR 2 m/70 cm handradio och SX-20 SWR/effektmätare 1–200 MHz.

Eventuellt delas/lottas andra priser ut mellan deltagarna.
Tack till alla som donerat priser.
 
Sändande av loggar
Insändande av loggar har förlängts till nästa fredag, 1.12. Loggarna kan returneras i Cabrilloformat till e-postadressen suomi100lokit snabela sral punkt f i.
Ifall Cabrillo av någon orsak inte lyckas, kan en papperslogg sändas till Finland 100 tävlingen, SRAL, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
Prisutdelning
Tävlingsresultatet publiceras under självständighetsdagen 6.12.2017. Priserna delas ut i förbundets kansli under självständighetsdagens efterfest 7.12.
 
* Klubbarna meddelar *
 
”Masterna 90 år” evenemang vid Radiobacken i Lahtis söndagen 26.11.2017
I morgon, söndagen 26.11 kl. 11.00 börjar ett intressant evenemang för radioamatörerna vid Radiobacken i Lahtis. Bl.a. ca kl. 13.00 berättar Rundradions f.d. tekniska direktör DI Jorma Laiho om Radiobackens master då de denna höst fyller 90 år.
Vid sidan om festen kan du även stifta bekantskap med den nyligen 87 år fyllda Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC och deras station samt lokaliteter vid Gamla Radiostationen som finns bredvid masterna.
Under dagens lopp är även Arvi Hauvonens minnesstation OH3R QRV i festlighetens tecken från museet.
Jorma Laiho är en av Finlands bästa antenn- och mastexperter, som under klubbens Ruskaläger 2016 höll en otroligt spännande presentation om de störningar Sovjetunionens luftvärnsradar förorsakade med rubriken ”Vi antar det är mer lämpligt att vänta tills vidare”.
Välkomna.
 
OH7AA:s höstmöte
OH7AA:s stadgeenliga höstmöte hålls i morgon, söndagen 26.11.2017 kl. 14.00. Mötet hålls vid klubben i Tikkalansaari, Kuopio. Välkomna! Styrelsen
 
OH6AD:s höstmöte
Välkomna till Keski-Suomen Radioamatöörit ry:s höstmöte och lillajul. Dessa hålls inkommande måndag 27.11.2017 kl. 18.00 i klubbrummet i Jyväskylän Monitoimitalo. Adressen är Kuntoportti 3. Under mötet behandlas de i 10 § stadgade ärendena för höstmötet. Välkomna med att planera verksamheten nästa år! Styrelsen
 
* PRT OH100 evenemang*
I ordningen det 25 traditionsradioevenemanget ordnas under självständighetsdagen 6.12. Evenemangets beteckning är avvikande PRT OH100 med anledning av det hundraåriga självständiga Finland.
Traditionsradioevenemanget är inte en tävling. Ingen ledarstation finns denna gång.
 
Evenemangstider och sändarslag:

 • CW: klockan 08.00–10.00 och klockan 12.00-14.00.
 • AM: klockan 10.00-12.00 och klockan 14.00-16.00.

 
Frekvensområden:

 • CW: 3510-3590 kHz och 7020-7040 kHz.
 • AM: 3610-3770 kHz och 7060-7080 kHz.

 
Rekommendationen är att traditionsradiostationer vars sändareffekt är under 5 W håller sig i frekvensområdets nedre kant.
Traditionsradiostationen kan använda tilläggsdelen /S efter anropet. Ifall apparaturen använts redan under andra världskrigets tid, kan tilläggsdelen vara /SA.
Alla radioamatörstationer är välkomna med som motstationer.
 
* OI-aktivitetsdag 6.12 *
Stationer med OI-prefix i sitt anrop är aktiverar radioamatörfrekvenserna 6.12. Hålls kontakt med så många stationer som möjligt. Kom ihåg att ansöka om OI-award, när du haft kontakt med tio olika stationer. För awardet duger alla kontakter fr.o.m. år 2010.
Awardansökningarna sänds medd loggutdrag och egen postadress till Timo, OH7JHA. Egenanrop fungerar.
 
* Finländare i Albanien *
Kosovos radioamatörförbund, SHRAK och Albaniens förbund, NARA, fungerar detta veckoslut som värd för ett M/M-team i CQWW CW. Teamets QTH är i närheten av staden Durres vid Albaniens stand. Från Finland har Pertti, OG2M; Jaakko, OH1MA; Martti, OH2BH; Pekka, OH2TA och Henri, OH3JR bjudits in.
Efter tävlingen är teamet QRV på 160 och 80 meters banden. QSL-info för anropet ZA1WW: Club Log, LoTW eller QSL via OH2TA.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CW-delen i CQ WW DX Contest.
Nästa tisdag 28.11 står NAC 2,3 GHz + up i tur.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Grundtävling, ARRL 160-Meter Contest, Wake-Up! QRP Sprint, TOPS Activity Contest, EPC Ukraine DX Contest, + Ten-Meter RTTY Contest och SARL Digital Contest.
 
* Sexornas Cup 6.12 *
OH6AD bjuder alla amatörer med i Sexornas sjätte dagens cup på självständighetsdagen 6.12.
Tävlingen körs på CW kl. 08.00 – 08.59 UTC. Frekvensbanden är 80 samt 40 meter.
Tävlingsbud är RST + löpande nummer + landskapstecken.
Som multiplikatorer är de körda landskapen en gång, utom det egna landskapet, samt de körda nummer sex-stationerna på bägge banden.
Reglerna publiceras snart på adressen https://www.sral.fi/.
 
* För uppfriskande av minnet i fråga om att sända enbandslogg i CQWW-tävlingen *
Om en tävlande deltar i CQWW-tävlingen i singel band klassen (SOSB, Single Operator Single Band), kan han/hon även köra  andra band till sin gemensamma logg. Han bör märka sin Cabrillo logg t.ex. “single band 160M”. Då räknar loggchecken tävlingsresultatet endast för ifrågavarande frekvensband.
De övriga kontakterna i loggen används för korscheckning av andra loggar. Ifall du lämnar bort kontakterna på andra band, kommer de körda stationerna att straffas med poängbortfall och det är ju inte meningen. Alla QSO:n in i loggen, även dubletter – det är inte straffbart.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin sänds från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 3 december klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media