Liiton syyskokous 2017 Tampereella

Syyskokousyleisöä.
Syyskokousyleisöä.

Suomen Radioamatööriliiton syyskokous pidettiin 18.11.2017 Tampereella. Läsnä oli 97 henkilöjäsentä ja valtakirjalla edustettuna 6 kerhoa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aarno Järvinen, OH2HAI.

Muut kokouksen toimihenkilöt:

  • sihteerit Annika Salmenlinna, OH2HSJ ja Heikki Lahtivirta, OH2LH
  • pöytäkirjantarkastajat Juhani Lehtosaari, OH2MD ja Ilmo Anttila, OH2BO
  • ääntenlaskijoiden esimies Jani Hintikka, OH8JXR
  • ääntenlaskijat Heikki Seppänen, OH8HMX; Jimmy Turunen, OH3FFB; Tapio Aaltonen, OH2GVE ja Kristian Grönberg, OH2FHJ.

 
Kokouksen päätökset
Hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2018.
Liiton jäsenmaksut pysyivät ennallaan hallituksen esityksen mukaisesti.
Toimintasuunnitelman tiedotustoiminta-kohtaan tehtiin seuraavat lisäykset: ”Liiton yleiset kokoukset sekä tapahtumien yhteydessä järjestettävät kyselytunnit välitetään verkkolähetyksenäja ”Etäosallistuminen kokouksiin pyritään mahdollistamaan”.
Toimintasuunnitelman radioamatöörimääräykset-kohdassa muutettiin virke ”Radiotaajuuksien saastuminen, erityisesti HF-alueella asutuskeskuksissa, aiheuttaa suurta haittaa radioamatöörityöskentelylle” muotoon ”Radiotaajuuksien saastuminen, erityisesti HF- ja VHF-alueilla asutuskeskuksissa, aiheuttaa suurta haittaa radioamatöörityöskentelylle”.
Hyväksyttiin liiton talousarvio vuodelle 2018.
Yksi hallitusvaaliehdokas luopui ehdokkuudesta kesken vaalien. Jäljelle jäi kaksi ehdokasta, ja hallituksessa oli kaksi vapaata paikkaa. Tämän takia postiäänestyksen ääniä ei laskettu, eikä syyskokouspaikalla ollut äänestystä. Näin ollen hallitukseen tulivat valituiksi Mauno Hirvonen, OH7UE ja Tuomas Tauriala, OH3ERV kolmen vuoden kaudeksi.
Vaalivaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Arto Liimatta, OH2KW. Muiksi vaalivaliokunnan jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen Markku Toijala, OH2BQZ; Mari Nikkilä, OH2FPK; Pauli Vesalainen, OH5BQ; Pekka Pussinen, OH8HBG ja Mikko Torni, OH2EWF.
Valittiin tilintarkastusyhteisöksi APK-Auditing Oy, päävastuullinen HT Aarto Hirvi. Valittiin toiminnantarkastajaksi Aarno Järvinen, OH2HAI ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Pappinen, OH6MWQ.
Keskusteltiin hallituksen esityksestä liiton sääntöjen 3§, 6§ ja 11§ muuttamisesta. Merkittiin keskustelu tiedoksi.
Käsiteltiin jäsenten esitys liiton sääntöjen 7§ muuttamisesta. Esitys hylättiin äänestyksen jälkeen.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media