Kanslibulletin 27/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 27/2018, 25.8.2018
INNEHÅLL
 

  • * Medlemmen har ingen rösträtt i valet, ifall medlemsavgiften är obetald *
  • * Förslag till erhållare av OH2TK:s minnespris kan göras till slutet av
  • augusti *
  • * Medlemmarnas petitioner till höstmötet bör lämnas in senast 15.9 *
  • * Anmälningarna till de ungas Polarläger går ut 26.8 *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Höstens radioamatörkurser *
  • * Tävlingsnyheter *
  • * Nästa bulletin *

 
* Medlemmen har ingen rösträtt i valet, ifall medlemsavgiften är obetald *
Under höstmötet har de medlemmar som i sin helhet betalat den senast förfallna medlemsavgiften rösträtt.
I höstens ordförande- och styrelseval innehas rösträtt å andra sidan av de medlemmar som i sin helhet betalat den senast förfallna medlemsavgiften och som godkänts som medlemmar senast åtta veckor före höstmötet.
En förteckning över röstberättigade uppgörs 22.9 inför ordförande- och styrelsevalen. Medlemsavgiften bör vara betald före detta för att medlemmen skall få rösträtt i valen.
Ifall du inte är säker på tillståndet på din medlemsavgift, kan du fråga om detta från förbundets kansli.
 
* Förslag till erhållare av OH2TK:s minnespris kan göras till slutet av augusti *
Medlemmarna kan göra förslag till förbundets styrelse om personer som gjort sig förtjänta av minnespriset. Förslaget bör inkludera motivering. Ifall en enligt stadgarna tillräckligt förtjänt person hittas, utdelas minnespriset vid förbundets höstmöte.
Förslagen bör skickas per post till förbundets kansli t.o.m. 31.8.2018. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS
Reglerna för OH2TK:s minnespris hittas i tidningen Radioamatööri 6/2018, från OH-luettelo 2018 och förbundets webbsidor.
 
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet bör lämnas in senast 15.9 *
Förbundets Höstdagar hålls 16. – 18.11.2018 i Äänekoski. Evenemanget anordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK.
I samband med höstdagarna hålles också förbundets stadgeenliga höstmöte. Medlemmarna har rätt att göra petitioner till höstmötet. De skriftliga petitionerna inklusive motiveringar och underskrift bör ställas styrelsen till handa senast 15.9.2018. Petitionen bör undertecknas av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Anmälningarna till de ungas Polarläger går ut 26.8 *
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett veckoslutsläger som riktar sig till förbundets undomsmedlemmar vid Liesan maja i Lieto 7-9.9. Syftet är att sammanföra unga radioamatörer i att hålla kontakter samt att lära sig nytt genom samvaro. På lägret kan du lära dig många nya färdigheter, allt från telegrafi till lödning.
Deltagaravgiften för lägret är 10 euro och inkluderar måltider och logi. Avgiften betalas kontant åt lägeranordnaren på lägerplatsen. Anmälningen till evenemanget är öppen på förbundets webbsidor och fortsätter fram till söndag 26 augusti.
Välkomna på Polarläger.
 
* Klubbarna meddelar *
 
JKR Radioklubi överger anropet OG3I.
Klubben testar utrustningen för SCL-expeditionen med anropet OG3I 30-31.8. Detta är sista möjlighteten att få denna skalp i loggen. Aktivitet sker på 40-6 meter.
 
OH1AA:s sommarläger
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt sommarläger i Tippsund, Taivassalo 31.8 – 2.9. Anmälningar till Jouni, OH1CO, e-post oh1co snabela oh1aa punkt net eller per telefon 040 7710 fyra två noll.
I programmet finns DMR- och andra presentationer, demon, kontakter, bastubadande och ljusorientering. På plats finns möjlighet att övernatta i 6-8 personers stugor och en del platser finns även för husvagnar och båtar.
Måltider finns åtminstone under lördag, eventuellt även på fredag kväll. Morgonmål på lördag och söndag. Grillarna är även varma. Det finns vägledning till lägret på adressen aprs.fi/OH1T. Välkommen.
 
OH3AC:s Ruskaläger i Messilä 21-22.9
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, håller i år sitt traditionella Ruskaläger fredagen och lördagen 21-22.9. Platsen är den samma som förra året, dvs. Messilän tapahtumakartano i Hollola. Reservera alltså dagarna i din kalender och kom och avnjut högklassigt program.
 
* Höstens radioamatörkurser *
 
Radioamatörkurs i Forssa
Wahren-opisto ordnar en radioamatörkurs i Forssa. Kursen börjar 19.9 klockan 18. Kursplatsen är Forssan lyseo.
Kursen förverkligas även som ett utbildningsevenemang som omfattas av MPK. De som utfört beväringstjänst har möjlighet att få till godo tre stycken repövningsdagar för utförande av radioamatörkursen. Internetsökorden är ”Radioamatöörikurssi Forssa 2018 MPK”.
Kursen fungerar i samarbete med gymnasierna i Forssa och Somero och genom att utföra kursen harman möjligheten att få en gymnasiekurs inräknad i gymnasiestudierna. Internetsökorden är ”Radioamatöörikurssu Forssa 2018”. Kursnumret på Wahren-opistos listor är 009804.
De lokala scoutkårerna har även samarbete med radioamatörkursen i Forssa. Mer information fås av de lokala scoutkårerna.
 
Radioamatörkurs i Järvenpää
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry., OH2AP, ordnar en kurs i elementär klass i slutet av hösten. Kursen avslutas med en möjlighet att delta i behörighetsexamen. Kurskvällar ordnas varannan vecka. Tidpunkten och veckodagen kan planeras mellan deltagarna och arrangören. Kursen torde börja under sista veckan i september.
Kursplatsen är radioklubbens lokaler i Järvenpään Seuratalo. Kursavgiften är 20 euro, vilket inkluderar klubbens medlemsavgift.
OH2AP ordnar under kursens lopp fråge- och repetitionsstunder under klubbkvällarna på torsdagar och samtidigt förevisas radioamatörutrustning i klubbutrymmena.
De som är intresserade i kursen kan ta kontakt med Jussi, OH3ZQ eller OH2AP per e-post. Egenanrop fungerar.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ALARA Contest, SCC RTTY Championship, W/VE Islands QSO Party, YO DX HF Contest, CVA DX Contest och SARL HF CW Contest.
Nästa tisdag 28.8 står NAC 2,3 GHz + up i tur.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, IARU Region 1 Field Day SSB, All Asian DX Contest, CWOps CW Open, Russian RTTY WW Contest, Wake-Up! QRP Sprint, AGCW Straight Key Party och PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80 m.
 
* Nästa bulletin *
Nästa billetin läses från OH6A i Vasa, söndagen den 2 september klockan 1500 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Patrik Willför, OH6GDX.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media