Kanslibulletin 28/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 28/2018, 1.9.2018
INNEHÅLL
 

  • * Förbundets kansli är stängt torsdagen 6.9 *
  • * Medlemmen har ingen rösträtt i valet, ifall medlemsavgiften är obetald *
  • * Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
  • * Medlemmarnas petitioner till höstmötet bör lämnas in t.o.m. 15.9 *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Radioamatörer vid Vasas säkerhetsevenemang 5.9 *
  • * Höstens radioamatörkurser *
  • * Tävlingsnyheter *
  • * SAC 2018 – Polcirkelkampen kommer *
  • * Nästa bulletin *

 
* Förbundets kansli är stängt torsdagen 6.9 *
Förbundets kansli är stängt torsdagen 6.9.
 
* Medlemmen har ingen rösträtt i valet, ifall medlemsavgiften är obetald *
En förteckning över röstberättigade uppgörs 22.9 inför ordförande- och styrelsevalen.
För att medlemmen ska ha rösträtt i valet, bör dennes förfallna medlemsavgift vara betald i sin helhet senast 22.9.
Ifall du inte är säker på tillståndet på din medlemsavgift, kan du fråga om detta från förbundets kansli.
 
* Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
Varje medlem i förbundet kan skriftligt be om att dennes kandidat tas till kandidatnormineringslistan för ordförande- eller styrelsevalet. Kandidatnomineringar ombeds sändas t.o.m. 5.10. Dessa sänds till sekreteraren för valutskottet i kansliets förbund. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, Sekreterare Annika Salmenlinna, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens efternamn och alla förnamn. Därtill bör bifogas en av kandidaten undertecknad försäkran om samtycke till att bli uppställd. Därtill bör det nämnas ifall förslaget lämnas in för förbundets ordförandeval eller förbundets styrelsemedlemsval eller ifall kandidaten deltar i bägge val.
Kandidaterna kan sända ett fotografi och en högst 200 ord lång fritt formulerad text inför tidningen Radioamatööri 9/2018. Presentationen och bilden måste sändas t.o.m. 10.10 till adressen ra-lehti snabela sral punkt f i.
 
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet bör lämnas in t.o.m. 15.9 *
Förbundets höstdagar hålls 16-18.11 i Äänekoski. Evenemanget ordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK.
I samband med höstdagarna hålles också förbundets stadgeenliga höstmöte. Medlemmarna har rätt att göra petitioner till höstmötet. De skriftliga petitionerna inklusive motiveringar och underskrift bör ställas styrelsen till handa senast 15.9.2018. Petitionen bör undertecknas av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH6AD:s höstläger
OH6AD ordnar åter ett traditionellt höstläger vid Leirikallio i Mämminiemi. På plats finns vi från fredag till söndag 14-16.9.
Under lägrets lopp tävlas SAC CW, i vilken man kan delta från lägerstationen. Klubben bjuder på lördagen på soppa och tillägg. I övrigt sköts måltider och mellanmål på lägret genom egen bespisning.
I programmet finns åtminstone bastuvadande, pysslande och mätning av lättare eller tuffare HF-strömbaluner samt trevliga diskussioner.
Adressen till platsen är Rappukalliontie 250, Toivakka. Med bil kommer man till platsen via Oravasaarentie, dvs. gamla riksväg fyra. Det går även bra att komma till lägret med båt.
En lägeravgift finns inte, fritt inträde. Klubben önskar alla medlemmar, andra radioamatörer och även alla som är intresserade av hobbyn varmt välkomna till lägret!
 
OH2AP:s höstläger
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry:s, OH2AP, höstläger hålls lördagen 15.9. Lägerplatsen är Metsäpirtti, som är bekant sedan tidigare år. Metsäpirtti finns beläget i Tusby vid stranden av Rusutjärvi. Adressen är Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi.
Lägret börjar enligt gammal vana med uppsättande av antenner klockan 9. Morgonkaffe serveras, sopplunchen äts ca klockan 12. Jussi, OH3ZQ öppnar lägret kl. 13. Efter detta kommer programdelen, och kaffepauser hålls.
Denna gång utlovas mycket mångsidigt program. Keijo, OH2BOZ, berättar om sin resa till Sydafrika, Anne, OH2YL berättar om ”OH2YL DX-resor – lätt saltade”. Anne tar även med sig ”resande kvinnans vertikal” för att visa upp en simpel antennlösning. Heikki Marttila berättam om frontradio. Elias, OH2EP, har med sig hälsningar från Märketexpeditionen.
Även detta år kommer spänningen under OH2AP:s läger i form av lotteri. På lägret finns även ett lopptorgsbord och bastun är varm fr.o.m. klockan 17. Resten av kvällen spenderas vid kvällsbrasan, där även korv grillas.
Lägeravgiften är 15 euro och inkluderar lägrets program, en måltid, kaffe och bastubadande. Välkommen!
 
OH3AC:s Ruskaläger 21-22-9.2018 i Messilä
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, ordnar i år sitt traditionella och populära Ruskaläger under fredag och lördag 21-22.9. Platsen är den samma som förra året dvs. Messilän tapahtumakartano i Hollola.
Från de bredvidvarande bodarna eller stugorna kan man boka inomhusinkvartering. I år finns betydligt bättre placeringsmöjligheter i fråga om husbilar och -vagnar.
Boka alltså in dagarna i din kalender och kom och njut av högklassigt program.
 
* Radioamatörer vid Vasas säkerhetsevenemang 5.9 *
Radioamatörhobbun presenteras i Vasa 5.9 under det s.k. helhetssäkerhetsevenemanget. PResentationen pågår i inre hamnen kl. 10-20.
OH6AA-stationen är QRV på frekvenserna 145,750; 70,200 och 3,685 MHz. Mer information fås av Matti Matti, 050 354 7815.(Även CB kanal 31, FM, POLA)
 
* Höstens Radioamatörkurser *
Wahren-opisto ordnar en radioamatörkurs i Forssa. Kursen börjar 19.9 klockan 18. Kursplatsen är Forssan lyseo.
Kursen förverkligas även som ett utbildningsevenemang som omfattas av MPK. De som utfört beväringstjänst har möjlighet att få till godo tre stycken repövningsdagar för utförande av radioamatörkursen. Internetsökorden är “Radioamatöörikurssi Forssa 2018 MPK”.
Kursen fungerar i samarbete med gymnasierna i Forssa och Somero och genom att utföra kursen harman möjligheten att få en gymnasiekurs inräknad i gymnasiestudierna. Internetsökorden är “Radioamatöörikurssu Forssa 2018”. Kursnumret på Wahren-opistos listor är 009804.
De lokala scoutkårerna har även samarbete med radioamatörkursen i Forssa. Mer information fås av de lokala scoutkårerna.
 
Radioamatörkurs i Järvenpää
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry., OH2AP, ordnar en kurs i elementär klass i slutet av hösten. Kursen avslutas med en möjlighet att delta i behörighetsexamen. Kurskvällar ordnas varannan vecka. Tidpunkten och veckodagen kan planeras mellan deltagarna och arrangören. Kursen torde börja under sista veckan i september.
Kursplatsen är radioklubbens lokaler i Järvenpään Seuratalo. Kursavgiften är 20 euro, vilket inkluderar klubbens medlemsavgift.
OH2AP ordnar under kursens lopp fråge- och repetitionsstunder under klubbkvällarna på torsdagar och samtidigt förevisas radioamatörutrustning i klubbutrymmena.
De som är intresserade i kursen kan ta kontakt med Jussi, OH3ZQ eller OH2AP per e-post. Egenanrop fungerar.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling, IARU Region 1 Field Dayn SSB-osa, All Asian DX Contest, CWOps CW Open, Russian RTTY WW Contest, Wake-Up! QRP Sprint, AGCW Straight Key Party och PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80 m.
Nästa tisdag 4.9 står NAC VHF i tur. På torsdagen 6.9 tävlas NAC 10 m och SKCC Sprint Europe.
Nästa veckoslut tävlas WAE DX Contest, Kulikovo Polye Contest, SARL Field Day Contest, SKCC Weekend Sprintathon, Russian Cup Digital Contest och Swiss HTC QRP Sprint.
 
* SAC 2018 – Polcirkelkampen kommer *
Förra årets SAC-tävling besegrades rejält för att ära 100 års jublieet av självständigheten. Tack till alla för såväl små som stora insatser!
SAC ämnas vinnas även i år, och här har dina insatser en stor betydelse. CW-delen tävlas redan om två veckor 15-16.9. SSB-delen hålls i mitten av oktober, 13-14.10. Regler och statistiker
Då SAC skapades år 1958 var slagordet ”man ur huse och två från de bästa”. Samma gäller fortfarande, för att slå de svenska lagen behövs ”en amatör från varje hus och många från de bästa”. Du börjar väl alltså smörja din telegrafinyckel och justera mikrofonen!
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 9 september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kH +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media