Kanslibulletin 29/2018

Bulletiinitaajuudet ovat 3685 kHz ja 7070 kHz.
Bulletiinitaajuudet.

 
Kanslibulletin 29/2018, 8.9.2018
INNEHÅLL
 

  • * Medlemmen har ingen rösträtt i valet, ifall medlemsavgiften är obetald *
  • * Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
  • * Medlemmarnas petitioner till höstmötet bör lämnas in t.o.m. 15.9 *
  • * Behörighetsexaminator söks i svenska Österbotten *
  • * Klubbarna meddelar *
  • * Höstens radioamatörkurser *
  • * Tävlingsnyheter *
  • * SAC 2018 – Napapiirin taisto tulee *
  • * Seuraava bulletiini *

 
* Medlemmen har ingen rösträtt i valet, ifall medlemsavgiften är obetald *
En förteckning över röstberättigade uppgörs 22.9 inför ordförande- och styrelsevalen.
För att medlemmen ska ha rösträtt i valet, bör dennes förfallna medlemsavgift vara betald i sin helhet senast 22.9.
Ifall du inte är säker på tillståndet på din medlemsavgift, kan du fråga om detta från förbundets kansli.
 
* Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
Varje medlem i förbundet kan skriftligt be om att dennes kandidat tas till kandidatnormineringslistan för ordförande- eller styrelsevalet. Kandidatnomineringar ombeds sändas t.o.m. 5.10. Dessa sänds till sekreteraren för valutskottet i kansliets förbund. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, Sekreterare Annika Salmenlinna, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens efternamn och alla förnamn. Därtill bör bifogas en av kandidaten undertecknad försäkran om samtycke till att bli uppställd. Därtill bör det nämnas ifall förslaget lämnas in för förbundets ordförandeval eller förbundets styrelsemedlemsval eller ifall kandidaten deltar i bägge val.
Kandidaterna kan sända ett fotografi och en högst 200 ord lång fritt formulerad text inför tidningen Radioamatööri 9/2018. Presentationen och bilden måste sändas t.o.m. 10.10 till adressen ra-lehti snabela sral punkt f i.
 
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet bör lämnas in t.o.m. 15.9 *
Förbundets höstdagar hålls 16-18.11 i Äänekoski. Evenemanget ordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK.
I samband med höstdagarna hålles också förbundets stadgeenliga höstmöte. Medlemmarna har rätt att göra petitioner till höstmötet. De skriftliga petitionerna inklusive motiveringar och underskrift bör ställas styrelsen till handa senast 15.9.2018. Petitionen bör undertecknas av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Behörighetsexaminator söks i Svenskösterbotten *
En svenskspråkig examinator söks till Österbotten. Behörighetsexaminatorn bör vara en radioamatör i allmän klass som har en över fem år lång erfarenhet av radioamatörverksamhet. Personen i fråga bör ha gott rykte och vara pålitlig. Behörighetsexaminatorn förbinder sig till att följa de regler och anvisningar som uppgjorts för examinatorerna.
Förbundets styrelse förväntar sig förslag till lämpliga behörighetsexaminatorer från de svenskspråkiga klubbarna och individuella radioamatörerna i ÖSterbotten. Ifall du själv är intresserad av examinatorsuppgiften, behövs till ansökan en rekommendation antingen av klubben eller en eller flera individuella radioamatörer.
Förslagen kan sändas till adressen hallitus snabela sral punkt f i.
En lista över behörighetsexaminatorerna
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH6AD ordnar åter ett traditionellt höstläger vid Leirikallio i Mämminiemi. På plats finns vi från fredag till söndag 14-16.9.
Under lägrets lopp tävlas SAC CW, i vilken man kan delta från lägerstationen. Klubben bjuder på lördagen på soppa och tillägg. I övrigt sköts måltider och mellanmål på lägret genom egen bespisning.
I programmet finns åtminstone bastuvadande, pysslande och mätning av lättare eller tuffare HF-strömbaluner samt trevliga diskussioner.
Adressen till platsen är Rappukalliontie 250, Toivakka. Med bil kommer man till platsen via Oravasaarentie, dvs. gamla riksväg fyra. Det går även bra att komma till lägret med båt.
En lägeravgift finns inte, fritt inträde. Klubben önskar alla medlemmar, andra radioamatörer och även alla som är intresserade av hobbyn varmt välkomna till lägret!
 
OH2AP:s höstläger
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry:s, OH2AP, höstläger hålls lördagen 15.9. Lägerplatsen är Metsäpirtti, som är bekant sedan tidigare år. Metsäpirtti finns beläget i Tusby vid stranden av Rusutjärvi. Adressen är Turaniementie 61, 04370 Rusutjärvi.
Lägret börjar enligt gammal vana med uppsättande av antenner klockan 9. Morgonkaffe serveras, sopplunchen äts ca klockan 12. Jussi, OH3ZQ öppnar lägret kl. 13. Efter detta kommer programdelen, och kaffepauser hålls.
Denna gång utlovas mycket mångsidigt program. Keijo, OH2BOZ, berättar om sin resa till Sydafrika, Anne, OH2YL berättar om “OH2YL DX-resor – lätt saltade”. Anne tar även med sig “resande kvinnans vertikal” för att visa upp en simpel antennlösning. Heikki Marttila berättam om frontradio. Elias, OH2EP, har med sig hälsningar från Märketexpeditionen.
Även detta år kommer spänningen under OH2AP:s läger i form av lotteri. På lägret finns även ett lopptorgsbord och bastun är varm fr.o.m. klockan 17. Resten av kvällen spenderas vid kvällsbrasan, där även korv grillas.
Lägeravgiften är 15 euro och inkluderar lägrets program, en måltid, kaffe och bastubadande. Välkommen!
 
Ruskalägrets (21-22.9) program har publicerats
Lahden Radioamatöörikerho ry:s höstläger, Ruskalägret, hålls fredagen och lördagen 21-22.9, dvs. om två veckor. Platsen är den samma som förra året dvs. herrgårdshotellet i Messilä. Lägrets omfattande program har nu publicerats. I presentationerna finns viktig information för radioamatörer samt information om intressanta evenemang.
Silja Lehtinen, dottern till Tapio OH6UBZ/mm som reser en non-stop jorden runt segling och som själv vunnit olympiabrons och flera världsmästerskap kommer för att berätta om sin faders seglingsdrömmar och en hur viktigt roll radioamatörerna har haft under Tapios segling. En riklig tid har reserverats för frågor och svar.
Strålskyddsentralens överinspektör Lauri Puranen berttar om radioamatörstationernas strålsäkerhet. I Sverige sänktes amatörernas effekter bl.a. med motivering av strålning. STUK har uppmätt ett tiotal stationer och en rapport är på väg. Vad önskar du veta om strålning?
Saku, OH2NOS, berättar om OHFF-aktiviteterna som får många människor involverade och Veijo, OH3NFC, berättar om DMR-aktivitet för såväl nybörjare som experter.
På lägret finns under hela dagens lopp en satellitstationsdemo och även mycket annat intressant. Välkommen
 
* Höstens radioamatörkurser *
 
Wahren-opisto ordnar en radioamatörkurs i Forssa. Kursen börjar 19.9 klockan 18. Kursplatsen är Forssan lyseo.
Kursen förverkligas även som ett utbildningsevenemang som omfattas av MPK. De som utfört beväringstjänst har möjlighet att få till godo tre stycken repövningsdagar för utförande av radioamatörkursen. Internetsökorden är “Radioamatöörikurssi Forssa 2018 MPK”.
Kursen fungerar i samarbete med gymnasierna i Forssa och Somero och genom att utföra kursen harman möjligheten att få en gymnasiekurs inräknad i gymnasiestudierna. Internetsökorden är “Radioamatöörikurssu Forssa 2018”. Kursnumret på Wahren-opistos listor är 009804.
De lokala scoutkårerna har även samarbete med radioamatörkursen i Forssa. Mer information fås av de lokala scoutkårerna.
 
Radioamatörkurs i Järvenpää
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry., OH2AP, ordnar en kurs i elementär klass i slutet av hösten. Kursen avslutas med en möjlighet att delta i behörighetsexamen. Kurskvällar ordnas varannan vecka. Tidpunkten och veckodagen kan planeras mellan deltagarna och arrangören. Kursen torde börja under sista veckan i september.
Kursplatsen är radioklubbens lokaler i Järvenpään Seuratalo. Kursavgiften är 20 euro, vilket inkluderar klubbens medlemsavgift.
OH2AP ordnar under kursens lopp fråge- och repetitionsstunder under klubbkvällarna på torsdagar och samtidigt förevisas radioamatörutrustning i klubbutrymmena.
De som är intresserade i kursen kan ta kontakt med Jussi, OH3ZQ eller OH2AP per e-post. Egenanrop fungerar.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas WAE DX Contest, Kulikovo Polye Contest, SARL Field Day Contest, SKCC Weekend Sprintathon, Russian Cup Digital Contest och Swiss HTC QRP Sprint.
Nästa tisdag 11.9 står NAC UHF i tur och på torsdagen 13.9 NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut tävlas CW-delen i SAC, Collegiate QSO Party, All Africa International DX Contest, SRT HF Contest, QRP Afield, Feld Hell Sprint, North American Sprint RTTY och BARTG Sprint 75.
 
* SAC 2018 – Polcirkelkampen kommer *
Förra årets SAC-tävling besegrades rejält för att ära 100 års jublieet av självständigheten. Tack till alla för såväl små som stora insatser!
SAC ämnas vinnas även i år, och här har dina insatser en stor betydelse. CW-delen tävlas redan om två veckor 15-16.9. SSB-delen hålls i mitten av oktober, 13-14.10. Regler och statistiker
Då SAC skapades år 1958 var slagordet “man ur huse och två från de bästa”. Samma gäller fortfarande, för att slå de svenska lagen behövs “en amatör från varje hus och många från de bästa”. Du börjar väl alltså smörja din telegrafinyckel och justera mikrofonen!
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 16 september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media