Kanslibulletin 30/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 30/2018, 15.9.2018
 
INNEHÅLL

 • * Du har väl betalat medlemsavgiften *
 • * Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
 • * Behörighetsexaminator söks i svenska Österbotten *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Nya signalutställningar i Museo Militaria *
 • * Radiounderrättelseapparatur förevisas i St Michels 22.9. *
 • * Höstens radioamatörkurser *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * SAC -telegrafidelen började på lördagen den 15.9. kl. 1200 UTC *
 • * Situationen i FM-serien av HF-tävlingarna
 •  * Nästa bulletin *

 
* Du har väl betalat medlemsavgiften *
För att medlemmen ska ha rösträtt i ordförande och styrelsevalet, bör dennes förfallna medlemsavgift vara betald i sin helhet senast 22.9.
Ifall du inte är säker på tillståndet på din medlemsavgift, kan du fråga om detta från förbundets kansli.
 
* Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
Varje medlem i förbundet kan skriftligt be om att dennes kandidat tas till kandidatnormineringslistan för ordförande- eller styrelsevalet. Kandidatnomineringar ombeds sändas t.o.m. 5.10. Dessa sänds till sekreteraren för valutskottet i kansliets förbund. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, Sekreterare Annika Salmenlinna, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens efternamn och alla förnamn. Därtill bör bifogas en av kandidaten undertecknad försäkran om samtycke till att bli uppställd. Därtill bör det nämnas ifall förslaget lämnas in för förbundets ordförandeval eller förbundets styrelsemedlemsval eller ifall kandidaten deltar i bägge val.
Kandidaterna kan sända ett fotografi och en högst 200 ord lång fritt formulerad text inför tidningen Radioamatööri 9/2018. Presentationen och bilden måste sändas t.o.m. 10.10 till adressen ra-lehti snabela sral punkt f i.
 
* Behörighetsexaminator söks i Svenskösterbotten *
En svenskspråkig examinator söks till Österbotten. Behörighetsexaminatorn bör vara en radioamatör i allmän klass som har en över fem år lång erfarenhet av radioamatörverksamhet. Personen i fråga bör ha gott rykte och vara pålitlig. Behörighetsexaminatorn förbinder sig till att följa de regler och anvisningar som uppgjorts för examinatorerna.
Förbundets styrelse förväntar sig förslag till lämpliga behörighetsexaminatorer från de svenskspråkiga klubbarna och individuella radioamatörerna i ÖSterbotten. Ifall du själv är intresserad av examinatorsuppgiften, behövs till ansökan en rekommendation antingen av klubben eller en eller flera individuella radioamatörer.
Förslagen kan sändas till adressen hallitus snabela sral punkt fi.
En lista över behörighetsexaminatorerna
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH3AC:s Ruskaläger nästa veckoslut (21-22.9) i Messilä
Lahden Radioamatöörikerho ry:s höstläger, Ruskalägret, hålls fredagen och lördagen 21-22.9, dvs. om en vecka. Platsen är den samma som förra året dvs. herrgårdshotellet i Messilä. Lägrets omfattande program har nu publicerats. I presentationerna finns viktig information för radioamatörer samt information om intressanta evenemang.
Silja Frost, dottern till Tapio OH6UBZ/mm som reser en non-stop jorden runt segling och som själv vunnit olympiabrons och flera världsmästerskap kommer för att berätta om sin faders seglingsdrömmar och en hur viktigt roll radioamatörerna har haft under Tapios segling. En riklig tid har reserverats för frågor och svar.
Strålskyddsentralens överinspektör Lauri Puranen berttar om radioamatörstationernas strålsäkerhet. I Sverige sänktes amatörernas effekter bl.a. med motivering av strålning. STUK har uppmätt ett tiotal stationer och en rapport är på väg. Vad önskar du veta om strålning?
Veijo, OH3NFC, berättar om DMR-aktivitet för såväl nybörjare som experter.
På lägret finns under hela dagens lopp en satellitstationsdemo och även mycket annat intressant. Välkommen .
 
 
* Nya signalutställningar i Museo Militaria 20.9. *
I Museo Militaria i Tavastehus öppnas nästa torsdag två nya utställningar. De heter Viestisotaa Rukajärvellä – handlar om 14:e Divisionens signalkrig under fortsättningskriget 1941 – 1944 – samt Viestijoukkojen synty – Marschalkens ledningssystem M18.
Under öppningsdagen 20.9. kl. 15 förevisar utställningens uppsättare ingenjörsmajor i.a. (i avsked) Tapio Teittinen, OH4ELM och DI Martti Susitaival, OH4FSL utställningarna. Det är fritt inträde till förevisningen. Utställningarna är producerade av Kaakkois-Suomen Viestikilta ry.
Museo Militaria finns i Tavastehus på Linnankasarmi.
 
* Radiounderrättelseapparatur förevisas i St Michel 22.9. *
I Infanterimuseets Riddarsal i St Michel hålls på lördagen 22.9. en tillställning med ämnet i Hallamaas fotspår i St Michels och på annat håll – löjtnant Tauno Kylmänojas illustrerade dagbok om radiounderrättelsetjänsten vid Huvudkvarterets radiobataljon. Tillställningen börjar kl. 13.00.
På platsen finns bl.a. krigsveteran Paavo Kotilainen, OH2SN. Han berättar om utrustningen som användes i signalspaningen. Man kan bekanta sig med pejlradion Telefunken, mottagaren National, ELJOT-telegrafen samt krypteringsapparaten Hagelin. Evenemanget räcker cirka två timmar, Välkommen.
 
* Höstens radioamatörkurser *
Wahren-opisto ordnar en radioamatörkurs i Forssa. Kursen börjar 19.9 klockan 18. Kursplatsen är Forssan lyseo.
Kursen förverkligas även som ett utbildningsevenemang som omfattas av MPK. De som utfört beväringstjänst har möjlighet att få till godo tre stycken repövningsdagar för utförande av radioamatörkursen. Internetsökorden är “Radioamatöörikurssi Forssa 2018 MPK”.
Kursen fungerar i samarbete med gymnasierna i Forssa och Somero och genom att utföra kursen harman möjligheten att få en gymnasiekurs inräknad i gymnasiestudierna. Internetsökorden är “Radioamatöörikurssu Forssa 2018”. Kursnumret på Wahren-opistos listor är 009804.
De lokala scoutkårerna har även samarbete med radioamatörkursen i Forssa. Mer information fås av de lokala scoutkårerna.
 
Radioamatörkurs i Järvenpää
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry., OH2AP, ordnar en kurs i elementär klass. Kursen börjar 24.9. kl. 18. Kursen avslutas med en möjlighet att delta i behörighetsexamen. Kursplatsen är radioklubbens lokaler i Järvenpään Seuratalo. Kurskvällar ordnas varannan vecka. Tidpunkten och veckodagen kan planeras mellan deltagarna och arrangören.
Kursavgiften är 20 euro, vilket inkluderar klubbens medlemsavgift.
OH2AP ordnar under kursens lopp fråge- och repetitionsstunder under klubbkvällarna på torsdagar och samtidigt förevisas radioamatörutrustning i klubbutrymmena.
De som är intresserade i kursen kan ta kontakt med Jussi, OH3ZQ eller OH2AP per e-post. Egenanrop fungerar.
 
Radioamatörkurs i Jyväskylä
Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en kurs i elementär klass som börjar 4.10. kl. 17.30 – 20.30. Kurskvällarna fortsätter torsdagarna i oktober – november.
Under första kurskvällen bekantar vi oss med hobbyn och inleder studierna av tekniken och bestämmelserna. Därefter får man anmäla sig till kursen.
Kursavgiften är 30 euro, inklusive material.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CW-delen i SAC, Collegiate QSO Party, All Africa International DX Contest, SRT HF Contest, QRP Afield, Feld Hell Sprint, North American Sprint RTTY och BARTG Sprint 75.
Nästa tisdag står NAC 1,3 GHz och nästa torsdag NAC 70 MHz i turen.
Nästa veckoslut tävlas UK/EI DX Contest, AGCW VHF/UHF Contest, North American SSB Sprint Contest och Classic Exchange.
 
* SAC CW-delen började lördagen 15.9. kl. 1200 UTC *
SAC ämnas vinnas även i år, och här har dina insatser en stor betydelse. CW-delen tävlades redan nu i veckoslutet. SSB-delen hålls i mitten av oktober, 13-14.10.
Regler och statistiker
 
* Situationen i HF-tävlingarnas FM serie *
FM-seriens situation publiceras på förbundets websidor på adressen sral.fi i början av nästa vecka.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 23 september klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
 
Bulletinredaktör Annika Salmenlinna, OH2HSJ
Översättare Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media