Kanslibulletin 31/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 31/2018, 22.9.2018
 
INNEHÅLL

 • * Öppet hus i förbundets kansli 11.10 *
 • * Höstdagarna i Äänekoski *
 • * Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
 • * Behörighetsexaminator söks i svenska Österbotten *
 • * De ungas aktivitetsveckoslut i Mustila *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Repeatern i Järvenpää flyttar *
 • * Radioamatörkurser börjar i Järvenpää, Jyväskylä och Lahtis *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * Situationen i FM-serien av HF-tävlingar *
 • * Nästa bulletin *

 
* Öppet hus i föbundets kansli 11.10 *
Förbundets kansli håller öppet hus torsdagen 11.10 klockan 17.00 – 20.00. Förbundets medlemsklubb Suomen Avaruustutkimusseura presenterar sin verksamhet. Butiken är öppen och därtill serveras kaffe med dopp. Förbundets kansli finns på adressen Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Välkomna att umgås!
 
* Höstdagarna i Äänekoski *
Finlands Radioamatörförbund håller sina Höstdagar 16-18.11.2018 i Äänekoski. Evenemanget ordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK. I samband med Höstdagarna hålls förbundets stadgeenliga höstmöte.
Inkvartering kan bokas från Hotelli Hirvi med SRAL-identifiering. Hotellets telefonnummer är (014) 520 121.
Ham dinner ordnas i restaurang Wille – Olohuone ja Keittiö. Anmälningsblankett är på kommande till förbundets webbsidor närmare evenemanget.
Höstdagarnas webbsidor
 
* Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
Varje medlem i förbundet kan skriftligt be om att dennes kandidat tas till kandidatnormineringslistan för ordförande- eller styrelsevalet. Kandidatnomineringar ombeds sändas t.o.m. 5.10. Dessa sänds till sekreteraren för valutskottet i kansliets förbund. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, Sekreterare Annika Salmenlinna, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens efternamn och alla förnamn. Därtill bör bifogas en av kandidaten undertecknad försäkran om samtycke till att bli uppställd. Därtill bör det nämnas ifall förslaget lämnas in för förbundets ordförandeval eller förbundets styrelsemedlemsval eller ifall kandidaten deltar i bägge val.
Kandidaterna kan sända ett fotografi och en högst 200 ord lång fritt formulerad text inför tidningen Radioamatööri 9/2018. Presentationen och bilden måste sändas t.o.m. 10.10 till adressen ra-lehti snabela sral punkt f i.
 
* Behörighetsexaminator söks i svenska Österbotten *
En svenskspråkig examinator söks till Österbotten. Behörighetsexaminatorn bör vara en radioamatör i allmän klass som har en över fem år lång erfarenhet av radioamatörverksamhet. Personen i fråga bör ha gott rykte och vara pålitlig. Behörighetsexaminatorn förbinder sig till att följa de regler och anvisningar som uppgjorts för examinatorerna.
Förbundets styrelse förväntar sig förslag till lämpliga behörighetsexaminatorer från de svenskspråkiga klubbarna och individuella radioamatörerna i ÖSterbotten. Ifall du själv är intresserad av examinatorsuppgiften, behövs till ansökan en rekommendation antingen av klubben eller en eller flera individuella radioamatörer.
Förslagen kan sändas till adressen hallitus snabela sral punkt fi.
En lista över behörighetsexaminatorerna
 
* De ungas aktivitetsveckoslut i Mustila *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut i Mustila för de unga i förbundet 6-9.12. Evenemanget hålls vid stationen OH5Z. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-aktiviteter från stationen, ända från grunderna (SSB, CW, RTTY), olika föredrag, bastubadande och samvaro. Under veckoslutet används de ungas radioamatöranrop OH2YOTA.
Deltagaravgiften är 10 euro, som inkluderar inkvartering och måltider. Anmälningen öppnas snart på webbsidan sral.fi.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH1AF:s 60 års jubileumsveckoslut
Teljän Radioamatöörit ry ordnar sitt aktivitetsveckoslut/höstläger 6-7.10 klockan 0900-0900 UTC för att fira klubbens 60 års jubileum. Lägret hålls i OH1AF:s klubbhus i Viasvesi. Adressen är Vanha Raumantie 705.
Aktivitetsveckoslutet är öppet för alla. Målet är att under veckoslutets tid hålla anden heta genom att att aktivera alla möjliga sändarslag, frekvensområden och olika konditionstyper. Specialanropet OG60F och stationens fina antennsystem garanterar pileups.
Det finns tillräckligt med parkeringsutrymme och vid behov finns övernattningsmöjligheter i klubbutrymmena. I programmet finns QSO:n, träffa bekanta, grillning, presentation av utrustning, tips på hur en station drivs och eventuellt presentationer. På gården finns möjligheten att ordna bakluckeloppis. Se mer på OH1AF:s webbsidor.
 
* Repeatern i Järvenpää flyttar *
70 cm repeatern OH2RUP i Järvenpää flyttar temporärt ut för 8 månaders tid p.g.a. renovering. Fr.o.m. 1.10 finns repeatern i OH2AP:s klubbutrymmen i centrum av Järvenpää. På grund av en lägre placering av antennerna kommer hörbarheten och signalnåbarheten att vara begränsad under den tid det temporära QTH:et är i bruk. Kom ändå ihåg att anropa när ni besöker Järvenpää.
 
* Radioamatörkurser börjar i Järvenpää, Jyväskylä och Lahtis *
 
Radioamatörkurs i Järvenpää
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry., OH2AP, ordnar en kurs i elementär klass. Kursen börjar 24.9. kl. 18. Kursen avslutas med en möjlighet att delta i behörighetsexamen.
Kursplatsen är radioklubbens lokaler i Järvenpään Seuratalo. Adressen är Kartanontie 20, Järvenpää. Det gula föreningshuset finns bredvid biblioteket och stadshuset.
Kurskvällar ordnas varannan vecka, huvudalternativet är måndagkvällar klockan 18.00-20.30. Tidpunkten och veckodagen kan planeras mellan deltagarna och arrangören.
Kursavgiften är 20 euro, vilket inkluderar klubbens medlemsavgift.
OH2AP ordnar under kursens lopp fråge- och repetitionsstunder under klubbkvällarna på torsdagar och samtidigt förevisas radioamatörutrustning i klubbutrymmena.
De som är intresserade i kursen kan ta kontakt med Jussi, OH3ZQ eller OH2AP per e-post. Egenanrop fungerar.
 
Radioamatörkurs i Jyväskylä
Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en kurs i elementär klass som börjar 4.10. kl. 17.30 – 20.30. Kurskvällarna fortsätter torsdagarna i oktober – november.
 
Under första kurskvällen bekantar vi oss med hobbyn och inleder studierna av tekniken och bestämmelserna. Därefter får man anmäla sig till kursen. Anmälningsblanketten till instrueringskvällen öppnas snart på OH6AD:s webbsidor.
Kursavgiften är 30 euro och inkluderar studiematerialet.
 
En kurs för elementär klass börjar 23.10 klockan 18.00 i Lahtis
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, inleder höstens kurs för elementär klass tisdagen 23.10 klockan 18.00 vid Radiobackens gamla stationsbyggnad. Kursen hålls varje tisdag fram till början av december.
Tio personer har redan anmält sig till kursen. Anmälningar kan göras antingen via MPK:s webbsidor eller direkt till skolaren, Jari, OH2BU per telefon 0400 503 221 eller per e-post till egenanropsadressen.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas UK/EI DX Contest, AGCW VHF/UHF Contest, North American SSB Sprint Contest och Classic Exchange CW.
Tisdagen 25.9 står NAC 2,3 GHz + up i tur. 25-26.9 tävlas åter Classic Exchange CW.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW RTTY, ARRL EME Contest och Feld Hell Sprint.
Classic Exchange tävlingens phonedelar tävlas 30.9–1.10 och 2–3.10.
 
* Situationen i FM-serien av HF-tävlingar *
Poängsituationen i FM-serien av HF-tävlingar har publicerats på förbundets webbsidor.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 30 september klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media