Kanslibulletin 32/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 32/2018, 29.9.2018
 
INNEHÅLL

 • * Styrelsens frågetimme nästa lördag 6.10. *
 • * Sällskapet för Astronautisk Forskning i Finland presenterar sin verksamhet vid SRAL:s Öppet hus. *
 • * Höstdagarna i Äänekoski *
 • * Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
 • * De ungas aktivitetsveckoslut i Mustila *
 • * Silent Key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Repeaterinfo hittas på adressen automatic.sral.fi *
 • * Radioamatörkurser börjar i  Jyväskylä och Lahtis *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * SAC:s fonidel tävlas redan om två veckor *
 • * Nästa bulletin *

 
* Styrelsens frågetimme nästa lördag 6.10. *
Förbundsstyrelsens frågetimme hålls nästa veckas lördag 6.10. kl. 14 Finsk tid. Frekvensen är 3685 kHz. Välkommen med att fråga om aktuella saker.
 
* Sällskapet för Astronautisk Forskning i Finland presenterar sin verksamhet vid SRAL:s Öppet hus. *
Förbundets kansli håller öppet hus torsdagen 11.10 klockan 17.00 – 20.00. Förbundets medlemsklubb Sällskapet för Astronautisk Forskning i Finland presenterar sin verksamhet.
Butiken är öppen och därtill serveras kaffe med dopp. Förbundets kansli finns på adressen Krämarbackastigen 9, Helsingfors. Välkomna att umgås!
 
* Höstdagarna i Äänekoski *
Finlands Radioamatörförbund håller sina Höstdagar 16-18.11.2018 i Äänekoski. Evenemanget ordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK. I samband med Höstdagarna hålls förbundets stadgeenliga höstmöte.
Inkvartering kan bokas från Hotelli Hirvi med SRAL-identifiering. Hotellets telefonnummer är (014) 520 121. Hotellet börjar fyllas så det brådskar med bokningen.
Ham dinner ordnas på restaurang Wille – Olohuone ja Keittiö. Anmälningsblankett är på kommande till förbundets webbsidor närmare evenemanget.
Höstdagarnas webbsidor har öppnats.
 
 
* Kandidatnomineringen för valet avslutas 5.10 *
Varje medlem i förbundet kan skriftligt be om att dennes kandidat tas till kandidatnormineringslistan för ordförande- eller styrelsevalet. Kandidatnomineringar ombeds sändas t.o.m. 5.10. Dessa sänds till sekreteraren för valutskottet i kansliets förbund. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, Valutskottet, Sekreterare Annika Salmenlinna, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
I det skriftliga förslaget bör nämnas kandidatens efternamn och alla förnamn. Därtill bör bifogas en av kandidaten undertecknad försäkran om samtycke till att bli uppställd. Därtill bör det nämnas ifall förslaget lämnas in för förbundets ordförandeval eller förbundets styrelsemedlemsval eller ifall kandidaten deltar i bägge val.
Kandidaterna kan sända ett fotografi och en högst 200 ord lång fritt formulerad text inför tidningen Radioamatööri 9/2018. Presentationen och bilden måste sändas t.o.m. 10.10 till adressen ra-lehti snabela sral punkt f i.
 
 
* De ungas aktivitetsveckoslut i Mustila *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut i Mustila för de unga i förbundet 6-9.12. Evenemanget hålls vid stationen OH5Z. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-aktiviteter från stationen, ända från grunderna (SSB, CW, RTTY), olika föredrag, bastubadande och samvaro. Under veckoslutet används de ungas radioamatöranrop OH2YOTA.
Deltagaravgiften är 10 euro, som inkluderar inkvartering och måltider. Anmälningen öppnas snart på webbsidan sral.fi.
 
 
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Veikko Mäkinen, OH3WR samt Valto Lehtonen, OH1OM, har lämnat oss.
Vi hedrar Veikkos och Valtos minne med en stunds tystnad
 
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH3AC:s skolungdomspresentationer började
Skolungdomspresentationerna vid Radio- och TV-museet som hör till Lahti stads kulturutbildningsprogram inleddes förra tisdagen. Samtliga grundskolans sjätteklassister från 45 skolklasser i Lahtis kommer att bekanta sig med den där befintliga OH3R-stationen.
Varje ungdom får tillfälle att hålla sitt livs första riktiga radiokontakt som second operator. Lahden Radioamatöörikerho ry:s medlemmar bistår med vägledning, samtidigt som man presenterar radioamatörverksamheten till alla skolungdomar i smärre grupper.
Presentationerna påbörjades i tisdags och kommer att räcka ända till början av november. Museet besöks varje dag under fyra dagar i veckan av fyra skolklasser kl. 09.15 och 11.15. Skolungdomarna får under två timmar bekanta sig med radioamatörverksamheten och möjligheten att hålla en radiokontakt. Kontakterna hålls beroende på motstationerna antingen på frekvensen 3685 kHz eller på den lokala 70 cm repeatern.
Klubben är tacksam till Lahtis stad för denna utmärkta möjlighet att bekanta unga med radioamatörhobbyn.
 
 
OH1AF:s 60 års jubileumsveckoslut
Teljän Radioamatöörit ry ordnar sitt aktivitetsveckoslut/höstläger 6-7.10 klockan 0900-0900 UTC för att fira klubbens 60 års jubileum. Lägret hålls i OH1AF:s klubbhus i Viasvesi. Adressen är Vanha Raumantie 705.
Aktivitetsveckoslutet är öppet för alla. Målet är att under veckoslutets tid hålla anden heta genom att att aktivera alla möjliga sändarslag, frekvensområden och olika konditionstyper. Specialanropet OG60F och stationens fina antennsystem garanterar pileups.
Det finns tillräckligt med parkeringsutrymme och vid behov finns övernattningsmöjligheter i klubbutrymmena. I programmet finns QSO:n, träffa bekanta, grillning, presentation av utrustning, tips på hur en station drivs och eventuellt presentationer. På gården finns möjligheten att ordna bakluckeloppis. Se mer på OH1AF:s webbsidor.
 
 
* Repeaterinfo hittas på adressen automatic.sral.fi *
Förbundet upprätthåller en infosida om de finska radioamatörrepeaterstationerna på adressen https://automatic.sral.fi Tjänsten är riktad till användarna och administratörerna av repeaterstationerna. Servicen är trespråkig, språken är finska, svenska och engelska. Automatic-servicen är ett nyttigt verktyg där man samlat samtlig information om finska repeaters. Detta underlättar finnandet av repeatrarna samt de rätta inställningar för att använda dem.
Via tjänsten är det även möjligt att få inställningsdata för CHIRP-applikationen, vilket underlättar programmeringen av radion.
För att servicen skall vara up to date och korrekt är man beroende av repeatrarnas administratörer. Därför ombeds administratörerna att kontrollera sin egen repeaters data. Om uppgifterna behöver uppdateras kan man logga in på servicen med administratorlösen. Uppdatering bör göras alltid då uppgifterna ändras.
De repeateradministratörer som saknar lösen ombedes att kontakta repeaterkoordinatorn på epostadress repeater snabela sral punkt f i. De uppgifter som ges per epost kan verifieras mot uppgifter som myndigheterna har om ansvarspersomer för automatstationer. Ifall dessa uppgifter inte är ajour bör även de uppdateras.
Om användare upptäcker fel i Automatic-tjänstens uppgifter bör han primärt kontakta den ifrågavarande repeaterns ansvarsperson. Denna hittas genom att klicka upp den ifrågavarande repeaterns datasida.
 
 
* Radioamatörkurser börjar i Jyväskylä och Lahtis *
 
Radioamatörkurs i Jyväskylä
Keski-Suomen Radioamatöörit ry. anordnar en kurs i elementär klass som börjar 4.10. kl. 17.30 – 20.30. Kurskvällarna fortsätter torsdagarna i oktober – november.
Under första kurskvällen bekantar vi oss med hobbyn och inleder studierna av tekniken och bestämmelserna. Därefter får man anmäla sig till kursen. Anmälningsblanketten till instrueringskvällen öppnas snart på OH6AD:s webbsidor .
Kursavgiften är 30 euro och inkluderar studiematerialet.
 
En kurs för elementär klass börjar 23.10 klockan 18.00 i Lahtis
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC, inleder höstens kurs för elementär klass tisdagen 23.10 klockan 18.00 vid Radiobackens gamla stationsbyggnad. Kursen hålls varje tisdag fram till början av december.
Tolv personer har redan anmält sig till kursen. Anmälningar kan göras antingen via MPK:s webbsidor eller direkt till utbildaren, Jari, OH2BU per telefon 0400 503 221 eller per e-post till egenanropsadressen.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ WW RTTY, ARRL EME Contest och Feld Hell Sprint.
Classic Exchange tävlingens phonedelar tävlas 30.9–1.10 och 2–3.10.
Nästa tisdag 2.10. tävlas NAC VHF. Nästa torsdag 4.10. körs NAC 10 m och SKCC Sprint Europe. 5.–7.10. står YLRL DX/NA YL Anniversary Contest i turen.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s Peruskilpailu, International HELL-Contest, Oceania DX Contest, Russian WW Digital Contest, SKCC QSO Party, FISTS Fall Slow Speed Sprint, RSGB DX Contest UBA ON Contest och TRC DX Contest.
 
* SAC:s fonidel tävlas redan om två veckor *
Förra årets SAC-tävling vanns rejält för att hedra 100-årsfesten av vår självständighet. Tack till alla för små och stora insatser.
Avsikten är ju att vinna SAC även i år, och där spelar din insats en stor roll. SSB-delen tävlas redan om två veckor, 13. – 14.10.
Regler och statistik
Då SAC grundades år 1958 var mottot ”man ur huset och två från de bästa”. Det samma gäller även nu: För att slå Sverige krävs en amatör från varje hus samt två från de bästa. Du börjar väl trimma mikrofonen i tid.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 7 november klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media