Kanslibulletin 26/2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

 
Kanslibulletin 26/2018, 18.8.2018
INNEHÅLL
 

 • * Nya frekvenser för finsk radioamatörtrafik och reducerad risk för hotade frekvensband *
 • * OH2TK:s minnespris utdelas för första gången *
 • * Medlemmarnas petitioner till höstmötet *
 • * De ungas Polarläger i Lieto i september *
 • * Silent key *
 • * Klubbarna meddelar *
 • * Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet detta veckoslut *
 • * Tävlingsnyheter *
 • * De saknade SAC-priserna levereras till vinnarna *
 • * LY VUSHF Championship tävlas 18.8. *
 • * Nästa bulletin *

 
* Nya frekvenser för finsk radioamatörtrafik och reducerad risk för hotade frekvensband *
Kommunikationsverket har skickat den vid årsskiftet 2018-2019 eventuell i kraft trädande radiofrekvensföreskriftens proposition och dess frekvenstabell på remissbehandling.
En glad nyhet för de finska radioamatörerna är att luckorna i 160 meters bandet skulle försvinna, och att hotet mot 23 cm bandet skulle minska samt att hotet mot 10 cm bandet skulle försvinna helt. Dessa ärenden förhandlades på möte mellan SRAL och Kommunikationsverket i maj, och det informerades om dessa resultat på sommarlägret i Nurmes under styrelsens frågetimme.
Följande ändringar gäller radioamatörer:
Det tillförs en allokering med sekundära rättigheter för radioamatörer på frekvensbanden 1855-1861 kHz och 1906-1912 kHz i enlighet med radioreglementet eftersom den primära användningen inom sjöfarten har upphört. Det här betyder att luckorna inom 160-metersbandet blir tillåtna för radioamatörtrafik i Finland. Effekterna inom de tillåtna luckorna är de samma som på de redan befintliga 160 meters frekvensområdena med sekundära rättigheter, vilka baserar sej på det internationella radioreglementets begränsningar.
Från delfrekvensområdet 5250-5450 kHz tas anmärkning bort: ”Radioamatörtrafik också på frekvenserna: 5278.600 kHz, 5288.600 kHz, 5298.600 kHz, 5330.600 kHz, 5346.600 kHz, 5366.600 kHz, 5371.600 kHz och 5398.600 kHz. Sändningens bandbredd ± 3 kHz”. Här handlar det om att användningen av gamla beviljade 60m specialtillstånd för punktfrekvenser till föreningar upphör, eftersom världens radiokonferens WRC-2015 beviljade radioamatörerna 60 meters allokation på frekvensområdet 5351.5-5366.5 kHz.
Det tillförs en anmärkning till 1240-1300 MHz frekvensområdens amatörallokationer om att en användninsplan förbereds.
Från 3400-3408 MHz delfrekvensområdets anmärkningar har information om användningens upphörande 31.12.2018 tagits bort. Det här betyder alltså fortsatt användning av 10 cm frekvensbandet för radioamatörtrafik.
Det är alltså INTE fråga om en i kraft varande föreskrift, och de nya frekvenserna får inte användas ännu. Det exakta datumet för när den nya radiofrekvensföreskriften kommer i kraft ges senare, då datumet har bekräftats. Radiofrekvensföreskriften ska dessutom skickas till EU för notifiering innan den kommer i kraft.
 
 
* OH2TK:s minnespris utdelas för första gången *
Medlemmarna kan göra förslag till förbundets styrelse om personer som gjort sig förtjänta av minnespriset. Förslaget bör inkludera motivering. Ifall en enligt stadgarna tillräckligt förtjänt person hittas, utdelas minnespriset vid förbundets höstmöte. Förslagen bör skickas per post till förbundets kansli t.o.m. 31.8.2018. Adressen är Finlands Radioamatörförbund, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
Stadgarna till OH2TK:s minnespris
 
* Medlemmarnas petitioner till höstmötet *
Förbundets Höstdagar hålls 16. – 18.11.2018 i Äänekoski. Evenemanget anordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK.
I samband med höstdagarna hålles också förbundets stadgeenliga höstmöte. Medlemmarna har rätt att göra petitioner till höstmötet. De skriftliga petitionerna inklusive motiveringar och underskrift bör ställas styrelsen till handa senast 15.9.2018. Petitionen bör undertecknas av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL, styrelsen, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* De ungas Polarläger i Lieto i september *
SRAL:s ungdomsteam ordnar ett veckoslutsläger som riktar sig till förbundets undomsmedlemmar vid Liesan maja i Lieto 7-9.9. Syftet är att sammanföra unga radioamatörer i att hålla kontakter samt att lära sig nytt genom samvaro. På lägret kan du lära dig många nya färdigheter, allt från telegrafi till lödning.
Deltagaravgiften för lägret är 10 euro och inkluderar måltider och logi. Avgiften betalas kontant åt lägeranordnaren på lägerplatsen. Anmälningen till evenemanget är öppen på förbundets webbsidor och fortsätter fram till söndag 26 augusti. Anmälningsblankett
Välkomna på Polarläger.
 
* Silent key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att våra amatörbröder Petri Vähätalo, OH1GPI och Thure Jansson, OH2FQ, har lämnat oss.
Vi hedrar Petris och Thures minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
OH9AB informerar
Möteskallelse
Napapiirin yhdeksiköt Ry, OH9AB / OH9SCL, bjuder in sina medlemmar för ett extra möte 18.8 kl. 12.00. Platsen är klubbstationen vid adressen Latvajärventie 80, Rovaniemi.
På ärendelistan finns ett förslag till ändring av klubbens stadgar. Därtill föreslås att styrelsen kompletteras med en ny medlem. Därtill väljs vice verksamhetsgranskare. Efter mötet hålls städtalko. Det nya stadgeförslaget kan läsas på förhand på medlemsdelen av webbsidorna på oh9ab.fi. Välkomna till mötet! Styrelsen för OH9AB
 
 
OH7AA:s traditionella sommardag
OH7AA:s traditionella sommardag ordnas 18.8 i Savisaari som är en del av Koivula i Kuopio. Evenemanget är på samma plats som förra året då platsen visade sig vara bra. Adressen är Savisaari 61. Lokatorn är KP32TV.
Lägret börjar lördagen 18.8 ca kl. 13, de förberedda presentationer hålls fr.o.m. klockan 14 framåt. Förutom diskussioner utlovas även intressant program.
Program

 • Matti, OH7SV: Praktiknära om trådantenner, specialfokus på rotationspolariseringsantenn
 • Saku, OH2WC: som finsk radioamatör i Portugal
 • Pekka, OH7AWS: CAD i radioamatörprojekt, praktiska exempel
 • Veli-Matti, OH7VM: DMR-projektets situations- och aktualitetsöversikt
 • Digitala sändarslag, utvecklingssituationsöversikt och demo-/förevisningsstation.

Därtill ordnas bakluckeloppis och korvgrillning på lägret. Egna korvar med! Klubben bjuder på kaffe och te, i övrigt tas egna mellanmål och drycker med. På plats finns även bastu, ta med egna handdukar. Mer information och uppdateringar på klubbens webbsidor på adressen oh7aa.fi. Välkomna!
 
OH2ET ställer ut på Kyrkslätts-dagarna
Porkkalan Radiokerho ry, OH2ET, deltar nästa veckas lördag 25.8.2018 i Kyrkslätts-dagarnas föreningstorg. Föreningstorget fyller kyrkans närmiljös torg och uterum med föreningars och andra aktörers utställningar. Tidpunkten är klockan 10.00-15.00. Välkomna att bekanta Er med OH2ET:s utställningsplats.
 
 
OH1AA:s sommarläger
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, håller sitt sommarläger i Tippsund, Taivassalo 31.8 – 2.9. Anmälningar till Jouni, OH1CO, e-post oh1co snabela oh1aa punkt net eller per telefon 040 7710 fyra två noll.
I programmet finns DMR- och andra presentationer, demon, kontakter, bastubadande och ljusorientering. På plats finns möjlighet att övernatta i 6-8 personers stugor och en del platser finns även för husvagnar och båtar.
Måltider finns åtminstone under lördag, eventuellt även på fredag kväll. Morgonmål på lördag och söndag. Grillarna är även varma. Det finns vägledning till lägret på adressen aprs.fi/OH1T. Välkommen.
 
* Internationella fyr- och fyrskeppsveckoslutet detta veckoslut *
Internaltionella fyr- och fyrskeppsveckoslutet (ILLW) hålls årligen det tredje veckoslutet i augusti. Evenemanget börjar lördagen den 18.8 klockan 0001 UTC och pågår till och med söndag 19.8 klockan 2400 UTC. Det är inte fråga om en tävling, det är havsfyrarnas och fyrskeppens aktiveringsevenemang. Årligen deltar flera hundra fyr-stationer.
Många fyr-stationer sätter fyr-syffix till sina anrop. Stationer som kör CW använder LT (fyr) eller LS (fyrskepp), övriga ”LIGHT”, ”LGT”, ”LIGHTHOUSE” eller ”LIGHTSHIP”.
Från Finland har följande fyr-stationer anmält sej: OH1AH Utö, OH1AM Kylmäpihlaja, OH1TG Fagerö, OH3TAM Enskär, OH5B Luovukkaluoto och OH8FCK Marjaniemi.
Mer information hittas på adressen https://illw.net/.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas SARTG WW RTTY Contest, Russian District Award Contest, Keyman’s Club of Japan Contest, Feld Hell Sprint, North American QSO Party och SARL HF Digital Contest.
Nästa tisdag 21.8 tävlas NAC 23cm.
Nästa veckoslut tävlas ALARA Contest, SCC RTTY Championship, W/VE Islands QSO Party, YO DX HF Contest, CVA DX Contest och SARL HF CW Contest.
 
* De saknade SAC-priserna levereras till vinnarna *
På Ham Karelia lägret utdelades priser till HF-tävlingarna. En del av vinnarna blev då utan sina priser. Priserna för assisted-, Rookie-, TB-Wires och Wires Only- klasserna fattades. Priserna kommer att beställas och levereras till pristagarna under höstens lopp.
 
* LY VUSHF Championship tävlas 18.8. *
LY VUSHF Championship tävlas idag, lördag 18.8 klockan 1700-2300 UTC. I år utlovas specialpriser till utländska deltagare.
Banden är 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, 2,3 GHz, 5,7 GHz och 10 GHz. Kontakt med vilken station som helst är tillåtet, men för att få resultatplacering i tävlingen krävs minst en kontakt med en LY-station.
Trafiksätten är CW, SSB och FM. Tävlingsmeddelande är RS(T), löpande nummer med början från nummer 001 på respektive band samt lokator. Tävlingsklasserna är single operator och multi operator. I klassen multi operator tillåts högst tre operatörer. Loggar skickas i REG1TEST (EDI) format till adressen utb snabela qrz punkt lt.
 
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin läses från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 26 augusti klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
 
Redaktör/bulletinskribent: Annika Salmenlinna, OH2HSJ.
Översättare: Jens Andersson, OH6ELN.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media