Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 37/2018, 9.11.2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 37/2018, 9.11.2018
INNEHÅLL
* Förbundets Höstdagar i Äänekoski 16-18.11.2018 *
* Anmälan till Höstdagarnas ham middag fortsätter bara fram till 10.11 *
* Tryckfel i Höstmötesmaterialet *
* Ännu hinner du delta i rigtemanumret *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* Tapios, OH6UBZ/mm, ensam jorden runt segling *
* Traditionsradioevenemang PRT 27 under självständighetsdagen  *
* Anmälningen till de ungas aktivitetsveckoslut är öppen *
* Tävlingsnyheter *
* Följande FM-deltävling, Femmornas Höstkamp *
* Nästa bulletin *
 
* Förbundets Höstdagar i Äänekoski 16-18.11.2018 *
 
Finlands Radioamatörförbunds Höstdagar hålls den 16-18.11.2018 i Äänekoski. Varmt välkomna! Evenemanget ordnas av Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK. Platsen för evenemanget är Äänekoski stadshus på adressen Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. Vid behov kan logi bokas från Hotelli Hirvi med SRAL-identifikation. Hotellets telefonnummer är (014) 520 121.
Höstdagarnas huvudprogram ordnas lördagen 17.11 kl. 8.00 – 19.00. Under lördagen hörs presentationer om rundpolariseing och buskradio, därtill utlovas tal av såväl Äänekoskis stadsdirektör som SRAL:s styrelses ordförande, DMR-workshop, presentation av Valtratraktorn och bakluckeloppis. På lördag hålls även SRAL:s stadgeenliga höstmöte kl. 16.00.
Höstdagarnas biljetter kostar 10 euro. Kom ihåg att ta med kontanter!
 
* Anmälan till Höstdagarnas ham middag fortsätter bara fram till 10.11 *
I samband med Höstdagarna hålls ordnas en tre rätters HAM-middag klockan 19 i restaurangen kallad Wille – Olohuone ja Keittiö (Wille – Vardagsrum och Kök). Middagens pris är 30 euro per person. Mer information från förbundets webbsidor.
Det är förhandsanmälan till middagen och anmälan bör göras senast lördagen 10.11, så kom ihåg att anmäla dig i tid! Anmälan sker via förbundets webbsidor.
 
* Tryckfel i Höstmötesmaterialet *
Med senaste numret av tidningen Radioamatööri (09/18) delades en bilaga i form av Verksamhetsplan 2019 ut. Det budgetförslag som finns på sidan 9 i bilagan är felaktig, eftersom den innehåller fjolårets siffror. Det riktiga materialet delas ut under höstmötet. Ifall du vill stifta bekantskap med budgeten redan på förhand, vänligen ta kontakt med kansliet, e-post: toimisto ät sral.fi, tfn 09 562 5973 eller på adressen Krämarbackastigen 9, 00440 Helsingfors.
 
* Ännu hinner du delta i rigtemanumret *
RA 10/2018 har rigtema. I temanumret är artiklar som behandlar goda eller dåliga brukserfarenheter av nya riggar liksom även egenskaper bland äldre riggar, som gör att dessa fortfarande är konkurrenskraftiga.
Tidningens materialdeadline är om en dryg vecka, måndagen 19.11.2018. Artiklar önskas fram till det per e-post till adressen ra-lehti snabela sral punkt f i. Materialet kan även sändas till adressen SRAL ry, PB 44, 00441 HELSINGFORS.
 
* Silent key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Seppo Haapasalo, OH5YO har lämnat oss. Vi hedrar Seppos minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Trafikering med Talradio kurs i Tammela och Salo
Nästa veckoslut ordnas en Trafikering med Talradio kurs i Tammela och Salo. Kursen är främst riktad till alla som är intresserade av att börja hålla talradiokontakter på second operator nivå. Det finns nog nytt att lära för alla deltagare!
Kursen förverkligas under två tillfällen. Torsdagen 15.11 är teoridel i Tammela vid klubben OH3AN kl. 18-21. Lördagen 17.11 är praktisk övning i Salo kl. 12-15. Även en presentation av VirVe är med. Mer information via www.mpk.fi/Koulutuskalenteri och bläddra fram till 15.11. Under kursen pålördagen kommer anropet OI100PV att vara QRV på åtminstone de inhemska banden.
 
Radio- och tv-museets skoldemonstrationer åt 1300 unga är över för detta år – tack till alla!
Vid Lahtis Radio- och tv-museums station OH3R presenterades radioamatörverksamhet i huvudsak under oktober åt sammanlagt 1300 unga. Sammanlagt 48 skolklasser från Lahtis besökte en för en museet och även några klasser från andra orter i Päijänne-Tavastland.
Alla unga som i små grupper besökte OH3R-stationen fick en presentation och lite presentationsmaterial över radioamatörverksamheten och många höll även radioamatörkontakter som second operator. För presentationerna ansvarade sammanlagt 10 olika medlemmar i Lahden Radioamatöörikerho OH3AC.
Klubben önskar i synnerhet tacka de radioamatörer som fungerat som motstationer. En lista av dessa skulle fylla bulletinen, men ett särskilt tack åt Saku, OH2WC som höll presentationskontakter via sin fjärrstation i Portugal. De unga var mycket entusiastiska!
Presentationerna fortsätter i januari för nya klasser och under nästa höst åt 50 klasser.
 
Kursen för elementär klass fortsätter i Lahtis
Kursen för elementär klass fortsätter med T1-modulen i Lahtis tisdagen 13.11 kl. 18:00. Under Lahden Radioamatöörikerho ry:s, OH3AC, kurs i elementär klass utfördes förra veckan en mellanexamen, dvs. K-modulen. Kursen fortsätter på tisdag med T1-modulen. Det går alltså smidigt att komma med ännu!
Det går att anmäla sig direkt till utbildare Jari, OH2BU; antingen per e-post oh2bu ät sral.fi eller per telefon 0400 503 221 eller genom att komma till kursplatsen på Radiobacken. Samtligt kursmaterial kan laddas ner från klubbens webbsidor.
 
* Tapios, OH6UBZ/mm, ensam jorden runt segling *
Jorden runt seglingen som Tapio Lehtinen, OH6UBZ/mm, håller på med intresserar ett tiotal radioamatörer och även media. Tapio deltar i årets Golden Globe Race, där seglaren ensam seglar nästan 30 000 sjömil utan att stanna och utan utomstånde hjälp. Årets Golden Globe Race tävling tävlas som retrotävling, dvs. enbart teknologi från 1960-talet är tillåten. I tävlingen deltar 18 seglare från 13 olika länder.
Tapio är i denna stund sysost om Australien på väg mot Nya Zeeland. Med Tapio hålls kontakt dagligen. Kontakttiderna kan kollas på OH3AC:s webbsidor, där tiden och frekvensen för följande sched kan hittas. Dessa är offentlig radioamatörtrafik och alla är välkomna att lyssna på dessa eller hålla kontakt med Tapio, ifall tiden och radiokonditionerna tillåter detta.
 
* Traditionsradioevenemang PRT 27 under självständighetsdagen *
Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12. Evenemanget är inte en tävling, utan ett evenemang där respekt och uppskattning visas för över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format och utan ledarstation.
I traditionsradioevenemanget sker CW aktivitet kl. 08.00 – 10.00 och 12.00– 14.00 finsk tid. På AM sker aktivitet kl. 10.00-12.00 och 14.00 -16.00 finsk tid. Banden är 80 och 40 meter.
Vid deltagande i evenemanget kan traditionsradiostationen använda tilläggssuffixet /S efter sitt stationsanrop. Ifall apparattypen varit i användning redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA.
Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer, beroende av apparattyp och alla är välkomna att delta. Mer information fås från SRAL:s webbsidor.
 
* Anmälningen till de ungas aktivitetsveckoslut är öppen *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut i Mustila för de unga i förbundet 6-9.12. Evenemanget hålls vid stationen OH5Z. Under aktivitetsveckoslutet utlovas bl.a. HF-aktiviteter från stationen, ända från grunderna (SSB, CW, RTTY), olika föredrag, bastubadande och samvaro. Under veckoslutet används de ungas radioamatöranrop OH2YOTA.
Deltagaravgiften är 10 euro, som inkluderar inkvartering och måltider. Anmälningen har öppnats på webbsidan och pågår fram till 25.11.
 
* Kilpailu-uutisia *
Detta veckoslut tävlas Femmornas Höstkamp, WAE DX Contest, RTTY, PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint, 10-10 International Fall Contest, Digital, JIDX Phone Contest, OK/OM DX Contest, SKCC Weekend Sprintathon, CQ-WE Contest och AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party.
Nästa vecka tävlas NAC 432 MHz på tisdag 13.11 och på torsdag 15.11 tävlas NAC 50 MHz.
Nästa veckoslut tävlas AWA Bruce Kelley 1929 QSO Party, LZ DX Contest, REF 160-Meter Contest, All Austrian 160-Meter Contest, Feld Hell Sprint, RSGB 2nd 1.8 MHz Contest och Homebrew and Oldtime Equipment Party.
 
* Följande FM-deltävling, Femmornas Höstkamp *
Nästa deltävling bland FM-serien i HF-tävlingar, Femmornas Höstkamp, tävlas lördagen den 10.11. I tävlingen finns CW-, phone- och RTTY-delar. Banden är 80 och 40 meter. Tävlingens regler finns på SRAL:s webbsidor.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 18 november klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media