Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 39/2018, 24.11.2018

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 39/2018, 24.11.2018
 
INNEHÅLL
* Valresultaten 2018 *
* OF9X QRV detta veckoslut *
* Jukka Pappinen, OH6MWQ, till centralkommittén för Vapepa *
* Traditionsradioevenemang PRT 27 under självständighetsdagen *
* De ungas aktivitetsveckoslut i Mustila – ännu hinner du anmäla dig *
* Silent key *
* Klubbarna meddelar *
* OH9S QRV från Levi 1-8.12 *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
 
* Valresultaten 2018 *
Under Förbundets höstmöte 17.11.2018 valdes en ny ordförande för Förbundet och därtill tre medlemmar till styrelsen. Mötet hölls i Äänekoski i samband med Förbundets Höstdagar.
I val av ordförande valdes Tuomas Tauriala, OH3ERV, till ny ordförandeunder en två års period, 2019-2020. De två medlemmar som fick mest röster istyrelsevalet, Jan Jylhä, OH1NDA och Vili Peippo, OH5GE valdes till styrelsen för tre år, 2019-2021. Eftersom nya ordföranden var en person från styrelsen, valdes för återstoden av dennes mandatperiod den kandidat som fick tredje mest röster, Jari Kekki, OH2EXE.
I ordförandevalet fördelades röstmängderna enligt följande:

  • Tuomas Tauriala, OH3ERV, röstmängd 798 röster.
  • Jari Jussila, OH2BU, röstmängd 505 röster.

I valet av styrelsemedlemmar fördelade sig rösterna enligt följande:

  • Vili Peippo, OH5GE, röstmängd 814 röster
  • Jan Jylhä, OH1NDA, röstmängd 639 röster
  • Jari Kekki, OH2EXE, röstmängd 449 röster
  • Jari Jussila, OH2BU, röstmängd 400 röster.

I valet gavs sammanlagt 1317 stycken röstsedlar. Poströsternas andel av röstsedlarna var 1289 stycken och på plats gavs 26 stycken. Röstningsprocenten år 2018 var 37,7 %. I de senaste valen år 2016 var röstningsprocenten aningen lägre, 32,4 %.
 
* OF9X QRV detta veckoslut *
OF9X som ansökts till Förbundets bruk aktiveras detta veckoslut 23-25.11.2018 på 80 meter från ettornas distrikt. Operatörerna är kommunikationstomtarna Viestintä-Viivi, OH2HSJ och Radio-Roosa, OH1EG.
Santa Land, dvs. julstation OF9X fungerar under veckoslutet som demonstrationsstation, och i synnerhet OH-stationer önskas som motstationer. Santa Land stationen besöks av barn, som har möjligheten att fungera som second operator.
Då vi kommer närmare julen kommer OF9X att även vara QRV från andra tomtars stationer på olika håll av Santa Land.
 
* Jukka Pappinen, OH6MWQ, vald till centralkommittén för Vapepa *
Träffen för den frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer och det stadgeenliga årsmötet hölls 21.11.2018. Under mötet valdes nya medlemsorganisationsmedlemmar till centralkommittén för en period på de två kommande åren (2019-2020) och samtidigt bekräftades verksamhetsplanen för nästa år. SRAL:s ordförande Merja Koivaara, OH1EG, var på plats för att representera förbundet och använda rösträtten.
Centralkommitténs uppgift är att fungera som Vapepas medlemsorganisationers och medlemsföreningars delegationer. I centralkommittén finns sammanlagt tio ledamöter, varav fem nu var i tur att avgå. Åtta olika organisationers kandidater kandiderade för att bli nya ledamöter och av dessa valdes fem genom röstning inför nästa period. Finlands Radioamatörförbunds representant, ordförande för SRAL:s beredskapskommitté Jukka Pappinen, OH6MWQ, var en av dem som valdes.
I Vapepa ingår 52 medlemsorganisationer som sammanlagt har över 1000 alarmgrupper, och i vilka över 10 000 frivilliga deltar. Dessa alarmgrupper hjälper till i olika utryckningsuppgifter, såsom sökningar, evakueringar och efterskötsel av eldsvådor. Verksamheten koordineras av Finlands Röda Kors, Finlands Sjöräddningsförening och Finlands Flyggräddningsförening.
 
* Traditionsradioevenemang PRT 27 under självständighetsdagen *
Traditionsradioevenemanget ordnas igen under självständighetsdagen 6.12. Evenemanget är inte en tävling, utan ett evenemang där respekt och uppskattning visas för över 40 år gamla veteranradion och de radioveteraner som använt dessa. Evenemanget är fritt format och utan ledarstation.
I traditionsradioevenemanget sker CW aktivitet kl. 08.00 – 10.00 och 12.00–14.00 finsk tid. På AM sker aktivitet kl. 10.00-12.00 och 14.00 -16.00 finsk tid. Banden är 80 och 40 meter.
Vid deltagande i evenemanget kan traditionsradiostationen använda tilläggssuffixet /S efter sitt stationsanrop. Ifall apparattypen varit i användning redan under andra världskriget, kan tilläggssuffixet vara /SA.
Som motstationer fungerar alla radioamatörstationer, beroende av apparattyp och alla är välkomna att delta.
 
* De ungas aktivitetsveckoslut i Mustila – ännu hinner du anmäla dig *
Förbundets ungdomsteam ordnar ett aktivitetsveckoslut i Mustila för de unga i förbundet 6/7-9.12. Evenemanget hålls vid stationen OH5Z. Lägret riktar sig främst till 15-28 åringar.
Under aktivitetsveckoslutet är huvutemat att vara aktiv på bandet (SSB, CW, RTTY). Därtill utlovas olika föredrag samt gementsamt program och gemensamma sysslor. Under veckoslutet används de ungas radioamatöranrop OH2YOTA.
Deltagaravgiften är 10 euro, som inkluderar inkvartering och måltider. Anmälningen har öppnats på webbsidan. Skjuts ordnas från Kouvola station till Mustila och tillbaka. Ungdomsmedlemmar som kommer längre irån kan även få kompensation för resekostnader.
Anmälningen är nu öppen på förbundets webbsidor och fortsätter ännu under nästa vecka, fram till den 25.11. Ännu rymms man med, välkomna!
 
* Silent Key *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Jens Hoyer, OH6FOS, lämnat oss. Vi hedrar Jens minne med en stunds tystnad.
 
* Klubbarna meddelar *
 
Keski-Suomen radioamatöörit lillajul och höstmöte
Keski-Suomen radioamatöörit ry, OH6AD, firar lillajul och håller höstmöte måndagen 26.11 med start 18.00 på klubben. Pulled Pork med tilltugg samt glögg utlovas. Under höstmötet behandlas de stadgeenliga ärendena. Välkomna!
 
Turun Radioamatöörits lillajulfest
Turun Radioamatöörit ry, OH1AA, firar lillajul torsdagen 29.11.2018 fr.o.m. kl. 18.00 i Sommelo. Välkomna, önskar tomtarna i Sommelo.
 
* OH9S QRV från Levi 1-8.12 *
Finlands nordligaste Julbocksstation, OH9S, är QRV från Levi i Kittilä 1-8.12.2018. Banden är 160-2m. Sändarslagen, oberoende av utmanande konditioner blir hoppeligen även andra än FT8. Kontakta oss fast på alla band!
De tre OH-amatörer som håller flest QSO:n med operationen, med undantag för duplikat, erbjuds en special t-shirt för evenemanget. Därtill får tre lyckliga som hållit kontakt med stationen en likadan t-shirt. Åt de andra utlovas julstämning och efter resan sänds 4-färgskort automatiskt via byrån.
Mer information hittas på OH9S webbsidor på adressen oh9s.fi.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas ARRL EME Contest och CQ Worldwide DX Contest CW-del.
Nästa vecka tävlas NAC 2.3 GHz på tisdagen 27.11.
Nästa veckoslut tävlas SRAL:s grundtävling söndagen den 2.12 och därtill
tävlas TOPS Activity Contest, FT8 Roundup och EPC Ukraine DX Contest.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 2
december klockan 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
 
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media