Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 3/2020, 18.1.2020

Kanslibulletin på svenska läses på söndagar.
Kanslibulletin på svenska läses på söndagar klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz (+/- QRM) LSB med anropsignalen OH6A.

Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 19.1 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* De ungas NOTA-läger i Norge under påsk *
* De ungas YOTA-läger i Kroatien under augusti *
* Silent key Heikki E. Heinonen OH3RU *
* Delta i marknadsföringsenkäten *
* Handledare för digitala sändarslag söks *
* Kansliet meddelar *
* Luftvärnsmuseets presentationer och evenemang under våren 2020 *
* Klubbarna meddelar *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
* De ungas NOTA-läger i Norge under påsk *De ungas radioamatörläger Nordics On The Air, dvs. NOTA, ordnas i år i Norge under påsktider, 10-13.4.2020. Lägerplatsen är Camp Killingen som befinner sig på ön Killingholmen i närheten av Oslo. Programmet fokuseras kring radioamatörverksamhet och inkluderar presentation av hobbyn för nykomlingar men även mer krävande övningar för erfarna amatörer. Därtill finns det möjlighet att hålla kontakter från stationen LA1YOTA. I programmet ingår även en intercultural evening.
NOTA är ett läger från unga till unga och i första hand under 26 åriga deltagare. Ifall det är fråga om ditt första NOTA- eller YOTA-läger uppmuntrar vi dig att ansöka om deltagande! Radioamatörbehörighet är inte ett tvång. Deltagaravgiften är 20 euro och inkluderar mat och logi. SRAL stöder deltagarna med resekostnaderna.
Ansökan sker genom ditt eget IARU-medlemsförbund, dvs. i Finland via SRAL. Ansökningar godkänns t.o.m. 9.2.2020. Det finns begränsat med platser, så ansök snabbt. Ansökan sker genom att ta kontakt med Ungdomsteamet per e-post nuoriso ät sral punkt fi. OBS! Ifall ansökanden inte ännu hör till förbundet, kan medlemskap ansökas samtidigt.
Mer om temat på ham-yota.com/nota2020 och via lägrets anordnare på adressen nota ät nrrl punkt no.
Ifall tidpunkten för NOTA är dålig detta år, finns det under våren även en annan möjlighet att ansöka om deltagande i ett internationellt ungdomsläger. I början på apil ordnar det regionala lägret för Balkan i Serbien, där även unga är välkomna. Ytterligae information och anmälan via Ungdomsteamet.
* De ungas YOTA-läger i Kroatien under augusti *
I år ordnas Youngsters On The Air lägret i Karlovac, Kroatien 8-15.8.2020. Lägrets tema är ”Train the Trainer”. I veckan ryms bl.a. besök på 9A1A-stationen, elektronikbygge samt besök i huvudstaden och kusten. I det finska teamet rymms 2-3 sådana 15-25 åriga SRAL-ungdomsmedlemmat, som inte tidigare deltagit i YOTA-läger. Radioamatörexamen är inte nödvändig. Meddela ditt intresse till Kati OH2FKX till egenanropsadressen.
Mer information från sral.info/nuoriso och ham-yota.com. Välkomna med på vågorna!
* Silent key Heikki E. Heinonen OH3RU *
Kansliet har nåtts av budet att vår amatörbroder Heikki E. Heinonen, OH3RU har gått bort. Heikki fick radioamatörtillstånd OH3RU som sextonåriga år 1952. Under sitt liv hann Heikki fungera i många olika förtroendeuppgifter i olika klubbar och på förbundsnivå genom att bl.a. fungera i SRAL:s styrelse, som medlem i fler olika kommittéer samt som medlem i behörighetsexaminationskommissionen. Heikki fungerade som skribent i tidningen Radioamatööri fr.o.m. år 1960 och skrev bl.a. Elementär- och datakommunikationsklassens spalt nästan hela 1990-talet. Han var även med och skrev flera böcker som behandlar radioamatörernas historia och teknik. I synnerhet är Heikki känd för böckerna Tiimissä hamssiksi som blev färdiga på 1990- och 2000-talet, med hjälp av vilka många utfört sina behörighetsexamina, och dessa är fortfarande i undervisningsbruk. Heikki har beviljats Jäämaan palkinto. Heikki OH3RU kallades till förbundets hedersmedlem år 2002.
Förbundets styrelse och kansli framför sina kondoleanser å Finlands Radioamatörförbunds vägnar med anledning av Heikkis bortgång.
Vi hedrar Heikkis minne med en stunds tystnad.
* Delta i marknadsföringsenkäten *
Marknadsföringsteamet och ungdomsteamet genomför en enkät om behovet till marknadsföringsmaterial och sammanställer utifrån detta en marknadsföringsbank. Målet är att skapa färdiga material för t.ex. mäss- och skolpresentationer, som klubbar och privatpersoner kan tillämpa i olika representations- och presentationstillfällen. Svar önskas såväl från klubbar som från enskilda personer.
Enkäten finns bakom följande länk: www.bit.ly/SRALmarkkinointi och på svenska www.bit.ly/SRALmarknadsforing
Tack redan på förhand för deltagande!
* Handledare för digitala sändarslag söks *Vill du bli handledare för digitala sändarslag? Den viktigaste uppgiften för handledaren av digitala sändarslag är att handleda medlemmarna i ärenden som berör digitala sändarslag. Därtill kan i uppgifterna ingå utvecklingen och uppföljningen av digitala sändarslag på internationell och att skriva artiklar som berör digitala sändarslag i tidningen Radioamatööri. Mer uppgifter från byrån.
* Kansliet meddelar *Ändringar i kontaktuppgifterna
Du har väl kommit ihåg att meddela din e-postadress du använder till medlemsregistret? Ändringar i e-postadressen och andra kontaktuppgifter meddelar du mest behändigt per e-post till toimisto ät sral punkt fi eller per telefon 09 562 5973. Tack!
Medlemsavgifter för år 2020
Medlemsavgifterna sänds i början av februari.
Kansliets öppethållningstider ändras
Kansliets öppethållningstider är tisdagar och torsdagar kl. 12-16, onsdagar kl. 12-18 och fredagar kl. 12-14. Genom dessa ändringar strävas det till att smidigare kunna hjälpa medlemmar som vill sköta sina ärenden utanför tjänstetider. Det går exempelvis även att på förhand komma överens om en besökstid med kanslit t.ex. under förmiddagar.
* Luftvärnsmuseets presentationer och evenemang under våren 2020 *
Luftvärnsmuseets presentationer inleds torsdagen 23.1 med Atro Haapanens presentation ”Avdelning H, huvudstadsregionens hemliga kompani”. På onsdag 19.2 föreläser Juhani Vakkuri om temat ”Vinterkriget, hur Finland klarade av det och vilka faktorer påverkade att fred slöts”. Torsdagen 12.3 föreläser Ove Enqvist om temat ”Finlands järnvägsartilleri, en glömd del av kustförsvaret”. Alla presentationer/föreläsningar börjar kl. 18.00.
Söndagen 23.2 firas Klaavolantien laskiaiset i samarbete med Tuusula-seura. Lördagen 18.4 hålls en raketvapendag, IT-raketmännens traditionsträff och seminarium. Torsdagen 23.4 är alla välkomna till museets vårtalko. Lördagen 16.5 firas Radiodagen.
Deltagaravgiften till presentationerna, föreläsningarna, raketvapendagen och radiodagen är 5 euro.
Ytterligare information hittas på Luftvärnamuseets webbsidor: ilmatorjuntamuseo.fi. Välkomna!
* Klubbarna meddelar *
Radioamatörkurser
Keski-Uudenmaan Radioamatöörit ry OH2AP
OH2AP ordnar under vintern en veckoslutsintensivkurs med inriktning på examen i elementär klass åt de vars tidsanvändning inne i veckan begränsas av förvärvs- eller skolarbete. Under tre veckoslut 25-26.1, 15-16.2 och 29.2-1.3 gås K- och T1-modulerna igenom. Kursdagarna varar 6h per dag. I slutet av kursen går det att delta i examen. Anmälning till klubbens e-post: oh2ap ät sral.fi.
Teljän Radioamatöörit ry OH1AF
Teljän Radioamaatöörit ry OH1AF ordnar en kurs med inriktning på elementär klass under våren 2020. Kursen ordnas vid Toejoen Koulu som drivs av Björneborg stad under en tidpunkt som meddelas senare. Kursen planeras börja efter medlet av februari. Beroende på kursdeltagare hålls kursen 1-2 gånger i veckan. Kursplatsen möjliggör att kursdagarna eventuellt kan placeras till olika veckodagar under olika veckor.
Förfrågningar och förhandsanmälningar per e-post hammpk ät fyl punkt fi.
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE
Tampereen Radioamatöörit ry OH3NE ordnar en kurs med inriktning på examen i elementär klass under våren 2020. Kurspriset är 10 €. Ifall du är intresserad att delta i kursen, ta kontakt med styrelsen för OH3NE på adressen hallitus är oh3ne punkt fi senast 28.2.
Årsmöten
Teljän radioamatöörit ry OH1AF/OH1AB/OH1F
Teljän radioamatöörit ry håller sitt årsmöte onsdagen 29.1.2020 kl. 19.00 på klubben (Vanha Raumantie 705, 28660 BJÖRNEBORG). Stadgeenliga ärenden. Kaffeservering. Välkomna!
Iisalmen Radiokerho Ry OH7AI
Iisalmen Radiokerho Ry OH7AI håller sitt stadgeenliga årsmöte 2.2.2020 kl. 14.00 hos Kauko Rönkkö, OH7SQ på adressen: Jämperintie 83, 74300 SONKAJÄRVI.
* Tävlingsnyheter *
Detta veckosut tävlas Hungarian DX Contest.
Nästa veckas tisdag tävlas NAC 1296 MHz.
Nästa veckoslut tävlas CQ 160 m CW, REF CW, UBA DX SSB och BARTG RTTY Sprint.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen 26.1 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media