Medlemmarnas framställningar till vårmötet

Medlemmarnas skriftliga framställningar till vårmötet bör inlämnas undertecknade jämte motiveringar till styrelsen senast två månader före vårmötet, dvx. senast 18.5.2021. Framställan ska vara undertecknad av minst tio medlemmar.

Framställningarna skickas till adressen SRAL rf, styrlesen, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media