Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 02/2021, 16.1.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A i Vasa söndagen 17.1 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
* Förbundets hundraårshistorik publiceras nästa vecka *
* Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL *
* Apparatur söks till jubileumsårets ITE-utställning *
* Medlemskåren uppmuntras att skriva *
* Nya medlemmar söks till YL-kommittén *
* Kansliet meddelar *
* Examen för elementär klass som fjärrstudier i Tammerfors *
* Tävlingsnyheter *
* Nästa bulletin *
____________________
* Medlemmarnas petitioner till vårmötet *
Medlemmarnas skriftliga petitioner till vårmötet jämte motiveringar och underskrifter bedes skickas styrelsen till handa senast 17.2., eller 2 månader före vårmötet. Petitionen bör undertecknas av minst tio medlemmar. Petitionerna skickas till adressen SRAL ry. styrelsen, Krämarbackastigen 9, 00440 HELSINGFORS.
* Medlemmarnas förslag till mottagare av premier *
Förslag till mottagare av förbundets premier bedes skickas till förbundets styrelse t.o.m. 7.3. Som förslag räcker en kort resume´över personen i frågas meriter. Premieförslagen skickas till adressen toimisto@sral punkt fi, eller alternativt med posten. Tilläggsinfo om premierna finns på förbundets websidor.
* Förbundets hundraårshistorik publiceras nästa vecka *
Finlands Radioamatörförbunds hundraårshistorik publiceras nästa onsdag 20.1.
Facklitteraturförfattaren Jonna Pulkkinen har skrivit historiken som inte enbart är vårt förbunds berättelse, utan också en översikt över de finska radioentusiasternas öden och äventyr ända från början av 1900-talet till dags dato. Mer uppgifter om boken finns på förbundets websidor samt i tidningen Radioamatööri.
* Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL *
Förbundets specialanrop OH100SRAL är i bruk hela jubileumsåret 2021. Förbundets medlemmar kan reservera anropet för eget bruk för t.ex. en dag. Du får prova på att köra pile-ups på CW, SSB eller digitala sändeslag. Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna, där du även hittar bokningskalendern.
 
* Apparatur söks till jubileumsårets ITE-utställning *
För att fira jubileumsåret ordnas en ITE-utställning i Tekniska museet i Helsingfors. I utställningen uppvisas ITE-appartur från hela hundraårsperioden och syftet är att uppvisa en historisk skildring av hur radioamatörerna själv byggt utrustning genom åren.
Har alltså du eller er klubb någon anläggning som lämpar sig till utställningen? Förslag om apparatur och eventuella tilläggsfrågor kan sändas till Heikki, OH2BGX, på adressen (Heikkis anrop) ät sral.fi. Ytterligare information från förbundets webbsidor och senaste numret av tidningen Radioamatööri.
 
* Medlemskåren uppmuntras att skriva *
Tidningen Radioamatööri strävar till att i varje nummer under detta jubileumsår publicera skrifter med anknytning till jubileumsårets tema. Skrivelsens innehåll kan ha anknytning till någon person, en händelse, ett objekt eller en milstolpe i förbundets historia. På websidan www.sral.fi/tilaa-radioamatoorilehti, hittas instruktioner samt deadlines för material. Vid behov kontakta redaktionen; ra-lehti ät sral.fi. Årets första nummer utkommer 26.1.2021.
 
* Nya medlemmar söks till YL-kommittén *
YL-kommittén söker förstärkningar i teamet. Ifall deltagande i YL-verksamheten, -tävlingarna och -träffarna intresserar, ta kontakt med adressen yl ät sral.fi.
* Kansliet meddelar *
År 2021 medlemsavgiftsfakturorna skickas ut i början på februari. De kommer antingen per post eller som e-faktura, ifall du har gjort en e-fakturabeställning. Förbundet rekommenderar e-fakturering till sina medlemmar. Tilläggsinfo fås från egen bank eller förbundets kansli.
 
* Examen för elementär klass som fjärrstudier i Tammerfors *
Tampereen Radioamatöörit ry. anordnar en kurs som syftar till radioamatörsexamen i elementär klass under fyra veckoslut börjandes 20.2. Kursen hålls som fjärrstudie samt möjligen även delvis i OH3NE:s klubblokal. Behörighetsexamen hålls i Tammerfors, men utomstadsbor kan komma överens om separat examen med sin lokala examinator. Kursens pris är 15 €. Anmälningar till kursen senast 12.2. till kassören, talous ät oh3ne punkt fi. Kursen får gärna annonseras på egen klubb, ifall ni inte har möjlighet att anordna egen kurs denna vår.
 
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas Hungarian DX Contest.
Nästa vecka tävlas NAC 1296 MHz på tisdag och NAC 70 MHz på torsdag
Nästa veckoslut tävlas BARG RTTY Sprint.
 
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen den 24.1 klockan 15.00 finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Vilma Törö, OH2VT.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media