Tampereen radioamatöörit ry anordnar radioamatörkurs på distans

Tampereen Radioamatöörit ry anordnar en distanskurs med sikte på radioamatörexamen under fyra veckoslut i februari-mars med start 20.2.2021. Ingen undervisning vecka 9. Målet är examen för elementär klass, dvs. modul K (bestämmelser och radiotrafik) och modul T1 (teknik). Kursen går på finska men examen kan avläggas på svenska enligt överenskommelse.

Distansundervisningen gör det möjligt att delta runtom i Finland. Kursen hålls som distansundervisning och möjligen delvis i Tampereen Radioamatöörit ry:s klubbutrymmen. Kursavgiften är 15 €. Om du söker om medlemskap i klubben kvitteras deltagaravgiften från första årets medlemsavgift.

Anmälan till kursen senast 12.2.2021 till kassören, talous ät oh3ne punkt fi.

Efter kursen anordnas behörighetsexamen. Examen hålls i Tammerfors men deltagare från andra orter kan komma överens om anordnande av examen med en lokal provförrättare. Gör reklam för kursen i din egen klubb ifall ni inte har möjlighet att anordna en egen kurs.

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media