Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 08/2021, 27.02.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 28.2 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM.
INNEHÅLL
* Jubileumsårets sommarläger anordnas 15. – 18.7. i Eerikkilän urheiluopisto *
* Jubileumsårets fotoutställningar finns på nätet *
* Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL *
* Föreslå ett namn åt ITE-utställningen *
* Styrelsens frågetimme i mars hålls 6.3. *
* Bestämmelseutskottet meddelar *
* Kansliet meddelar *
* Silent Key *
* OI-aktivitetsdagen firas nästa fredag 5.3. *
* ITE-evenemanget hålls lördagen 6.3. *
* Deltag i förbindelsetrafikövningen 26. – 27.3. *
* Klubbarnas årsmöteskallelser *
* Tävlingsnyheter *
* Kvinnodagens tävling tävlas 8.3.
* Nästa bulletin *
_________________________
* Jubileumsårets sommarläger anordnas 15. – 18.7. i Eerikkilän urheiluopisto *
Sommarlägret under SRAL:s 100 årsjubileum ordnas 15-18.7.2021 i Eerikkilän urheilupoisto i Tammela. Riihimäen kolmoset, OH3AD, fungerar som arrangör. Lägret öppnas torsdagen klo 12:00 och avslutas med SRAL:s vårmöte som börjar kl. 10:00 på söndagen. Programmet kommer att innehålla presentationer, lopptorg, umgänge samt SRAL:s OT-träff genom inbjudan och en festsupé samt mycket mera. Förfrågningar om lägret till adressen OH3AD ät outlook punkt com.
Uppgifter om Eerikkilän urheiluopistos täckande logi- och restaurangtjänster samt idrottsmöjligheter finns tillgängliga på institutets webbsidor eerikkila.fi. Olika former av hotellrum, bostäder för grupper och villor erbjuds. Det finns gott om inkvarteringsutrymme för de som önskar detta. Därtill finns 40 husbilsplatser försedda med el att bokas samt möjlighet till tältande.
Eerikkilä erbbjuder mångsidiga matrestaurang- och cafetjänster. Därtill kommer det att finnas bastu- och grillmöjligheter i närheten av Ruostejärvi. Bokningen av lokalerna inleds måndagen 15.3.2021 genom anmälnings- och bokningsblanketten på Eerikkiläs webbsidor. Anmälan till lägret skall göras med bokningsformuläret, även om man inte önskar använda Eerikkiläs tjänster, utan bara deltar i själva sommarlägerevenemanget. Anmälningstiden går ut 31.5.2021. Tilläggsuppgifter rörande anmälning och prisuppgifter kommer att publiceras på förbundets webbsidor snarast.
Med sommarlägerhälsningar, styrelsen för OH3AD
* Jubileumsårets fotoutställningar finns på webben *
Kalervo “Kille” Korjus, OH2CX, och Ritva Korjus, OH2CJ, har sammanställt tre fotoutställningar ur förbundets arkiv. Utställningarna kan beses ända till årets slut. Utställningarna skildrar radioamatörverksamheten och teknikens utveckling unde olika årtionden. Utställningarna finns på adressen sral100kuvat.sral.fi. Välkommen att bekanta dig med utställningerna.
* Kom med och aktivera jubileumsanropet OH100SRAL *
Förbundets specialanrop OH100SRAL står hela jubileumsåret 2021 till förfogande åt förbundets medlemmar och medlemsklubbar. Förbundets medlemmar kan reservera anropet för eget bruk för t.ex. en dag eller två. Du får prova på att köra pile-ups på CW, SSB eller digitala sändeslag.  Läs noggrannare instruktioner på SRAL100-sidorna, https://www.sral.fi/2020/12/09/oh100sral/, där du även hittar bokningskalendern, samt råd för användningen av N1MM Logger och WSJT-X med anropet.
Obs. man kommer att utlotta priser från nätbutiken, såsom muggar, jubileumspublikationer och annan litteratur, mellan alla som deltagit i aktiveringen
* Föreslå ett namn åt ITE-utställningen *
ITE-utställningen där egenbyggda radioamatörapparater från radioamatörer visas upp öppnas 20.4 på Tekniska museet i Helsingfors. Nu bes namnförslag till utställningen. Ett hurdant namn skulle bäst beskriva radioamatörernas bygghobby? Ett hurdant namn skulle uppfattas av gemene man eller skulle vara tillräckligt speciellt, men fastna i minnet?  Sänd dina namnförslag per e-post till Heikki, OH2BGX t.o.m. 15.3 på adressen oh2bgx (ät) sral.fi. Den som skickar in vinnarförslaget belönas med en SRAL 100 mugg!
* Styrelsens frågetimme i mars hålls 6.3. *
Förbundsstyrelsens frågetimme hålls nästa lördag 6.3. kl. 14:00 på kortvåg på frekvensen 3685 kHz och i FinDMR-nätet kl. 14:30 (talgrupp 244). Välkommen med!
* Bestämmelseutskottet meddelar *
Förbundet har avgivit ett utlåtande i ärendet om användningen av frekvenser och ändringarna till frekvensplanen. Mer uppgifter finns på webbsidorna https://www.sral.fi/2021/02/25/lausunto-radiotaajuuksien-kaytosta/.
* Kansliet meddelar *
På grund av den förvärrade coronasituationen i huvudstadsregionen kommer förbundets kansli att vara öppet endast enligt särskild överenskommelse under tiden 1.3. – 31.3. I fall du har ärende till kansliet, tag kontakt med e-post till toimisto ät sral.fi eller per telefon 09 562 5973.
* Silent Key *
Förbundets kansli har nåtts av budet att vår radioamatörbroder Heikki Tommola, OH5YX har lämnat oss. Vi hedrar Heikkis minne med en stunds tystnad.
* OI-aktivitetsdagen firas nästa fredag 5.3. *
Under OI-aktivitetsdagen fredagen 5.3 firar militärradioamatörerna årsdagen för förbindelsetjänstens vapenslag på radioamatörfrekvenserna. Stationerna identifieras genom de i världen ovanliga OI-prefixen. Det finna bara 35 anrop med OI-prefix i världen. Mer information på förbundets webbsidor.
Pohjan Viestikiltas militärradioamatörstation OI8VK aktiveras i Uleåborg fredagen 5.3.2021 under årsdagen för förbindelsetjänstens vapenslag och anropar alla finska radioamatörstationer.
Militärradiostationen jourerar på följande frekvenser, 80 meterbandet: CW kl. 0600-0700 på frekvensen 3556 kHz +- QRM (finsk tid), USB kl. 0700-0800 på frekvensen 3620 kHz, på AM kl. 0800-0900 på frekvensen 3752 kHz. På digitala sändarslaget FT8 lyssnar vi på frekvensen 7074 kHz USB 40m kl. 1000-1100 och på 14074 kHz USB 20 m kl. 1200-1600.

* ITE-evenemanget hålls lördagen 6.3. *
Evenemanget är inte en tävling, utan syftet är att testa självbyggda och byggsatsapparatur samt olika antennlösningar.
CW-delen sker kl. 09-12 (finsk tid), 3500-3575 kHz.
PHONE-delen (DSB, SSB och AM) sker kl. 12 – 16  (finsk tid). 3600 – 3750 kHz. Enligt möjlighet även på 5354 kHz USB.
Meddelande: eget anrop / ( i ) ivar.
Frivillig rapportering jämte bilder till Kari på adressen oh1uh ät sral punkt fi.
* Deltag i förbindelsetrafikövningen 26. – 27.3. *

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry anordnar en nationell förbindelsetrafikövning 26. – 27.3.2021 med stöd av MPK Savo-Karjalas Joensuu skolningsenhet. I övningen trafikerar man på HF-, VHF- samt UHF-frekvenser med foni och data till olika delar av landet. Mer information och anmälningsinfo på förbundets webbsidor. Välkommen med.
* Klubbarnas årsmöteskallelser *
Elimäen Radioamatöörikerho ry, OH5AE, håller sitt årsmöte i klubbutrymmena i Haukkavori lördagen 6.3 kl. 1400. Stadgeenliga årsmötesärenden behandlas. Välkomna!
* Tävlingsnyheter *
Detta veckoslut tävlas CQ 160m SSB, UBA DX Contest CW och REF Contest SSB.
Nästa vecka tävlas NAC 144 MHz på tisdag och NAC 10m på torsdag.
Nästa veckoslut tävlas ARRL:s internationella DX-kontest på SSB samt SRAL:s Grundtävling.
* Kvinnodagens tävling tävlas 8.3.
Man firar den internationella kvinnodagen genom att aktivera YL-stationer i denna lekfulla tävling. Tävlingen går av stapeln 8.3. kl. 00.00 – 23.59 Finsk tid (2200-2159 UTC) på HF banden med sändeslagen CW och SSB. Mer information om deltagande och de förnyade reglerna på förbundets webbsidor.
* Nästa bulletin *
Nästa bulletin blir läst från OH6A i Vasa om en vecka, söndagen den 7. mars klockan 15.00 Finsk tid på frekvensen 3720 kHz +- QRM.
Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko och Vilma Törö, OH2VT.
Översättning: Teppo Meriluoto, OH6GSB
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media