Liiton lausunto radiotaajuuksien käytöstä

Suomen Radioamatööriliitto ry:n lausunto radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

Suomen Radioamatööriliitto ry
24.2.2021

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suomen Radioamatööriliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

*Taajuusväli 2300 – 2320 MHz* Asetusluonnoksen §9a määrittelee taajuusvälille 2300 – 2320 MHz uuden allokaation matkaviestinteknologiaan perustuville rajatun käyttäjäryhmän paikallisille radioverkoille. Asetuksessa ja sen soveltamisessa tulisi erityisesti turvata nykyisten käyttäjien oikeudet (mukaan lukien radioamatöörit) jatkaa edelleen kyseisen taajuusvälin käyttämistä tulevaisuudessa.

Lausuntopyyntö ja lausunnot lausuntopalvelussa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3e971eba-ed71-49a7-ab65-3446fd3e85ae

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media