Finlands Radioamatörförbunds kanslibulletin 18/2021, 22.5.2021


Denna bulletin blir läst från OH6A söndagen 23.5 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz.

INNEHÅLL

Jubileumsårets sommarläger i Eerikkilä förflyttas till sommaren 2022
Personaländring i Förbundets kansli
Förbundets webbsidor förnyades
ITE-utställning öppnas på tekniska museet 3.6
QSL-kortsutställningen presenterar QSL-kortens historia
DMR-webbinarium nästa vecka 30.5
En inspelning av FT-8 webbinariet finns att ses på Förbundets YouTubekanal
Anmäl dina uppgifter i OH-katalogen
Enkät om förbundets medlemsförmåner
OI-aktivitetsdag 4.6
Klubbarna meddelar
Tävlingsnyheter
Nästa bulletin

Jubileumsårets sommarläger i Eerikkilä förflyttas till sommaren 2022
Riihimäen Kolmoset, OH3AD, och SRAL rf har med anledning av coronavirussituationen beslutat förflytta tidpunkten för jubileumsårets sommarläger till sommaren 2022. Lägret kommer att ordnas i Eerikkilän Sport & Outdoor Resort i Tammela. Tidpunkten för OT-bjudningsevenemanget under sommarlägret och platsen för det meddelas senare. Likaså informeras det senare om förverkligandet av Förbundets vårmöte.

Personaländring i Förbundets kansli
Ronja Iso-Heiko övergår under sommaren på studieledigt, och vikarieras då av Markku Tuhkanen, OH4UI. Vikariatet pågår ungefär ett år och inleds 1.6.2021. Jubileumsårets projektsekreterare Vilma Törö, OH2VT, fortsätter sköta sina uppgifter på kansliet fram till slutet av år 2021.

Förbundets webbsidor förnyades
Förbundets webbsidor har uppdateras i fråga om såväl innehåll, layout som funktionalitet. Sidorna har bl.a. ny layout, tydligare menystruktur och gruppering av innehåll. Webbsidan är även helt responsiv. Det svenskspråkiga innehållet har utvidgats betydligt. I fortsättningen kommer en allt större del av sidorna även att finnas tillgängliga på engelska. Välkomna att stifta bekantskap med sidorna! Respons kn enligt önskas ges via responssidorna. Från responssidan går det även att meddela om icke-fungerande länkar eller föråldrade eller bristfälliga uppgifter på webbsidorna.

ITE-utställningen öppnas på Tekniska museet 3.6
ITE-utställningen som är en del av Förbundets 100 års jubileum öppnas torsdagen 3.6 och är öppen fram till utgången av augusti. Det officiella namnet på utställningen är ”Först var Gnistan – 100 år finskt radioamatörbyggande”. Detta är en fri översättning av finskans ”Kipinästä se alkoi – 100 vuotta suomalaista radioamatöörirakentelua” I utställningen på Tekniska museet i Helsingfors visas apparatur radioamatörerna själva byggt under loppet av 100 år. Därtill ämnas det ordnas presentationskvällar i samband med utställningen.

QSL-kortsutställningen presenterar QSL-kortens historia
Torsdagen 20.5 öppndes en QSL-kortsutställning för att fira Förbundets 100 årsjubileum. Utställningen hittas på samma webbsida som fotoutställningarna, sral100kuvat.sral.fi. Bland annat har Förbundets läger- och evenemangskort framlagts och därtill även en del andra SRAL-specialkort. Välkommen att titta på utställningarna!

DMR-webbinarium nästa vecka 30.5
Ifall du alltid önskat veta vad DMR är, varför det används och hur man går med i det, kom och följ med SRAL:s webbinarium, där en av pionjärerna för DMR-verksamheten i Finland, Veijo OH4VA, går igenom DMR-radions och nätverkets användning samt hur radion programmeras. DMR-webbinariet ordnas nästa vecka söndagen 30.5 kl. 18.00. Du kan anmäla dig till webbinariet på förbundets webbsidor. OBS! Deltagarmängden har p.g.a. tekniska orsaker begränsats till 100 personer, så vi rekommenderar anmälan i tid. Evenemanget ordnas av Förbundets marknadsföringsteam. Mer information fås från markkinointi ät sral.fi. Välkommen med!

En inspelning av FT-8 webbinariet finns att ses på Förbundets YouTubekanal
Förbundets marknadsföringsteam ordnade denna vecka ett webbinarium med temat grunderna för FT-8. Under webbinariet berättade Reino Talarmo, OH3MA, hur man kommer igång under detta delområde i hobbyn. Webbinariet finns att ses som en videoinspelning på Förbundets YouTubekanal.

Anmäl dina uppgifter i OH-katalogen
OH-katalogen för år 2021 publiceras igen i sommar. OH-katalogen innehåller endast information om de medlemmar som har givit samtycke till publiceringen efter maj 2018. I boken ser man medlemmens namn, anrop, postadress och uppgift om egenanropsservice. Om du vill tillåta publiceringen av dina uppgifter i OH-boken eller OH-webb-OH-listan, meddela därom genom att fylla i blanketten som hittas på förbundets webbsidor. Ifall du redan givit ditt samtycke för publiceringen år 2020, 2019 eller 2018 behöver tillståndet inte förnyas. Ifall du är osäker om situationen, kan du alltid ringa eller skicka e-post till kansliet som kollar läget. Deadline är Pingstdagen 23.5.2021.

Enkät om förbundets medlemsförmåner
Förbundet bjuder alla sina medlemmar och andra intresserade att svara på enkäten om medlemsförmånerna. Genom enkäten kartläggs vad medlemmarna anser om de nuvarande medlemsförmånerna och syftet är att utveckla verksamheten utifrån svaren. Enkäten besvaras anonymt. Frågor angående enkäten kan ställas per e-post toimisto ät sral.fi. Tack redan nu till alla som gett värdefulla svar! Svarstiden utgår i slutet av maj.

OI-aktivitetsdag 4.6
Militärradioamatörerna firar försvarsmatkens fanefestsdag fredagen 4.6 på radioamatörfrekvenserna. I världen finns enbart 35 radioamatöranrop med OI-landsprefix. Hoppeligen lyckas du hålla kontakt med så många stationer som möjligt. Samla OI-stationer till OI-award och OI3AX-stationen för SRAL100-jubileums-award.

Klubbarna meddelar
OH3AA:s årsmöte 24.5
Hämeenlinnan Radioamatöörit ry, OH3AA, årsmötet hålls måndagen 24.5 kl. 18.00 i klubbhuset på adressen Hakapellontie 95, 13430 Tavastehus. Mötet ordnas utomhus, så att vi kan hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Välkomna, hälsar styrelsen för OH3AA.

OHDXF ry:s årsmöte 2.6.
OHDXF ry:s stadgeenliga årsmöte hålls på distans 2.6 kl. 18.00. De som önskar delta i mötet ska på förhand anmäla sig per e-post till adressen oh5kw at pp.fi senast 26.5. Under mötet behandlas de ärenden som stadgas i 11 paragrafen i föreningens stadgar. Välkomna, hälsar styrelsen.

Tävlingsnyheter
Detta veckoslut tävlas YOTA Contest och Baltic Contest.
Nästa tisdag tävlas NAC 2,3 GHz+up.
Nästa veckoslut tävlas CQ WW WPX CW.

Nästa bulletin
Nästa bulletin blir läst från OH6A om en vecka, söndagen den 30.5 kl. 15.00 finsk tid på 3720 kHz +- QRM. ksilla 3685 ja 7070 kHz. Bulletiini luetaan Turusta tunnuksella OH1T.

Bulletinredaktör: Ronja Iso-Heiko.
Översättning: Patrik Willför, OH6GDX

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media