Medlemmarnas framställningar till höstmötet

wave

SRAL:s medlemmar kan göra framställningar till  höstmötet, som äger rum 20.11.2021.

Skriftliga framställningar jämte motiveringar och underskrifter bör inlämnas senast 19.9.2021.

Framställan ska vara undertecknad av minst 10 medlemmar.

Framställningarna skickas på adress:

SRAL rf, Styrelsen, Krämarbackastigen 9, 00440 Helsingfors

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media