Syyskokous 2021

Suomen Radioamatööriliitto ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen syyskokoukseen lauantaina 20.11.2021 klo 16:00.

Kokous järjestetään ns. hybridikokouksena eli siihen voi osallistua etänä internetin välityksellä (ennakkoon ilmoittautuneet) tai kokouspaikalla.

Kokouspaikka on Helsingin Herttoniemessä, osoitteessa Suolakivenkatu 1, auditorio, 00810 Helsinki. Paikalle pääsee metrolla ja busseilla.

Koronatilanteen mukaan noudatamme Aluehallintoviraston asettamia kokoontumisrajoituksia.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä määräaikaan mennessä toimitetut, sääntöjen mukaiset jäsenten aloitteet. Syyskokous valitsee kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle sekä lisäksi kolmannen hallituksen jäsenen paikastaan luopuneen tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi, vuoden 2023 loppuun asti.

Lisäksi käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi seuraavat hallituksen esitykset:

  • Rahastojen yhdistäminen
  • Jäseneksi hyväksymisen nopeuttaminen
  • Vaalijärjestyksen tarkistus
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) jäsenyys

Syyskokouksen kokousmateriaalit voit ladata sivulta Syyskokouksen 2021 kokousmateriaali.

Ilmoittautuminen syyskokoukseen alkaa kokouspaikalla tuntia ennen kokousta eli klo 15:00. Kerhojen edustajien ja valtuutettujen tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä allekirjoitettu valtakirja. Kokouksessa on äänioikeus niillä Liiton jäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2021 jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Jos jäsen ei ole käyttänyt äänioikeuttaan Liiton luottamishenkilöiden vaaleissa sähköisessä ennakkoäänestyksessä, hän voi antaa äänensä kokouspaikalla.

Tervetuloa!

Hallitus ja henkilökunta

Syyskokouksen järjestelyjen vuoksi bulletiinia ei lueta lauantaina, vaan seuraava Liiton bulletiini on vuorossa viikon kuluttua 27. marraskuuta 2021.

Hallitusvaalit 2021

Vaalien 2021 ehdokkaat

Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2021 valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi erovuoroisten tilalle ja lisäksi hallituksesta eronneen Jari Kekki, OH2EXE tilalle valitaan jäsen loppukaudeksi (kahdeksi vuodeksi).

Suomen Radioamatööriliiton hallituksen jäseniksi ehdolla ovat:
2. Jussi Kekki, OH5O
3. Jarmo Malinen, OH2UBM
4. Mika Mäkilä, OH3LIP
5. Vili Peippo, OH5GE
6. Timo Rinne, OH5LLR

Lisätietoa vaaleista löytyy liiton vaalisivuilta sekä tämän vuoden vaalista sivulta Hallitusvaalit 2021. Ehdokasesittelyt ovat samoin luettavissa osoitteessa https://www.sral.fi/2021/10/12/hallitusvaalien-2021-ehdokasesittelyt/

Vaalivaliokunta 2024

Puheenjohtaja OrdförandePekka Pussinen OH8HBG@
Varapuheenjohtaja Viceordf.Markku Toijala, OH2BQZ@
 Juha Biström OH2EAN@ 
 Antti Hara OH1HIH@
Ville Hiirsalmi OH1UDC@
 Tiiti Kellomäki, OH3HNY@ 
Sihteeri Sekr.toimisto@+358 9 562 5973
(SRAL:n toimisto)
Valiokunnan sähköposti e-mailvvk@ 

Sääntömääräinen syyskokous ja vaalit lähestyvät. Suomen Radioamatööriliiton syyskokouksessa 2021 valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä kolmen vuoden kaudeksi. Erovuorossa ovat hallituksen jäsenet Jan Jylhä OH1NDA ja Vili Peippo OH5GE. 

Äänestystavat ovat sähköinen äänestys ja syyskokouspaikalla tapahtuva äänestys. Suomen radioamatööriliiton vaalijärjestys on nähtävissä osoitteessa https://www.sral.fi/sral/vaalit/

Vaalijärjestys löytyy myös OH-luettelosta vuodesta 2016 lähtien sekä tarvittaessa liiton toimistolta.

Sähköinen äänestys tapahtuu Internet-sivun kautta. Sähköisen äänestyksen tunnistautumiseen käytetään jäsenen Liiton toimistolle ilmoittamaa sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumeroa. 

Omia yhteystietojaan voi tarvittaessa päivittää viimeistään 15.10.2021. Tietonsa voi ilmoittaa käyttämällä Liiton nettisivuilla olevaa lomaketta tai ottamalla yhteyttä liiton toimistoon joko sähköpostitse: toimisto@nullsral.fi tai puhelimella (09) 562 5973. Sähköisen äänestyksen ohjeet julkaistaan Liiton sivuilla. 

Äänestäminen on mahdollista vakiintuneeseen tapaan myös syyskokouspaikalla 20.11.2021. Jokaisella Liiton jäsenellä on oikeus kirjallisesti pyytää vaalivaliokunnalta ehdokkaansa ottamista vaalia varten laadittavaan ehdokaslistaan. 

Vaaliasiakirjat eli ehdotukset ehdokkaiksi vaaleihin pyydetään toimittamaan 8.10.2021 klo 14.00 mennessä Suomen Radioamatööriliiton toimistoon vaalivaliokunnalle osoitteeseen: 

Suomen Radioamatööriliitto

Vaalivaliokunta

Kaupinmäenpolku 9

00440 HELSINKI

Kirjallisessa ehdotuksessa on mainittava ehdokkaan sukunimi ja kaikki etunimet ja siinä on oltava ehdokkaan allekirjoittama vakuutus suostumuksesta ehdokkaaksi. 

Ehdokkaat voivat toimittaa Radioamatööri -lehden numeroon7/2021 tulevaa ehdokasesittelyä varten kuvan (sähköisessä muodossa) sekä max. 200 sanan pituisen vapaamuotoisen tekstin. Esittelyaineisto tulee toimittaa viimeistään 10.10.2021. 

Vaaliluettelo äänioikeutetuista on tarkistettavissa vaalivaliokunnaan sihteeriltä Suomen Radioamatööriliitossa toimiston aukioloaikoina 25.9.2021 jälkeen. Luettelossa ovat kaikki henkilöjäsenet ja kerhot, jotka hallitus on 25.9.2021 mennessä hyväksynyt liiton jäseniksi ja jotka ovat maksaneet viimeisimmän erääntyneen jäsenmaksunsa kokonaisuudessaan.

Lue lisää vaaleista https://www.sral.fi/sral/vaalit/

Vaalien aikataulu 2021

25.09. 

Kahdeksan viikkoa ennen syyskokousta tehdään vaaliluettelo eli lista äänioikeutetuista. Listalle pääsevät ne, jotka on viimeistään hyväksytty jäseneksi kyseistä päivämäärää edellisessä hallituksen kokouksessa.

08.10. 

Ehdokasasettelu päättyy (kuusi viikkoa ennen syyskokousta) SRAL toimiston aukioloaikana. Huom. perjantai!

23.10. 

Neljä viikkoa ennen syyskokousta on viimeistään tehtävä vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista.

4.11.

Sähköinen äänestys avautuu 16 vrk ennen syyskokousta.

17.11. 

Sähköinen äänestys päättyy 72 tuntia ennen Syyskokouksen alkua. Kellonaika täsmentyy kokouksen alkamisajankohdan mukaan.

ilmoitettua alkamisaikaa.

20.11. Syyskokous

Äänestys alkaa syyskokouspaikalla aikaisintaan neljä tuntia ennen kokousta ja päättyy viimeistään kokouksen alkaessa. Äänestyspaikan on oltava auki vähintään kahden tunnin ajan.

Ääntenlasku saadaan aloittaa aikaisintaan neljä tuntia ennen kokouksen

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media