Höstmötet 2021

Finlands radioamatörförbund bjuder in sina medlemmar till ordinarie höstmöte lördagen den 20 november 2021 klockan 16:00.

Mötesplatsen är i Hertonäs, Helsingfors, Saltstensgatan 1, auditorium, 00810 Helsingfors. Platsen kan nås med tunnelbana och buss.

Vi följer de coronarestriktioner som fastställts av Regionförvaltnigsverket.

På mötet behandlas stadgeenliga frågor samt medlemmarnas initiativ som lämnats inom tidsfristen och som gjorts enligt stadgarna. Höstmötet väljer två styrelseledamöter som ersätter de avgående.

Utöver de stadgeenliga frågorna behandlas följande förslag från styrelsen:

  • Sammanslagning av fonderna
  • Snabbare antagning av nya medlemmar
  • Revidering av valordningen
  • Medlemskap i Försvarsutbildningsföreningen (MPK)

Mötesmaterial och instruktioner finns tillgängliga senast två veckor före mötet på förbundets webbplats: www.sral.fi/syyskokous-2021.

Anmälan till höstmötet börjar på mötesplatsen en timme före mötet, dvs klockan 15:00. Klubbarnas representanter och delegater bör uppvisa en undertecknad fullmakt vid registrering. De medlemmar i förbundet som har betalat sin medlemsavgift 2021 till fullo har rösträtt vid mötet.

Om en medlem inte har utnyttjat sin rösträtt vid valet av förbundets förtroendepersoner genom elektronisk förhandsröstning, kan han eller hon avge sin röst på mötesplatsen.

Välkommen!

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media